/
You are not logged in

Archief SPIN, Stichting tegen seksueel geweld 1990-1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000642
Unitdate1990-1998
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.24 m.
Processing InformationBeschrijving gemaakt door Annette Mevis in 2010
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief SPIN, Stichting tegen seksueel geweld, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in 1992 te Groningen als SPIN Vrouwen tegen seksueel geweld, opgeheven in 1998; in 1992 werd de Stichting Tegen Haar Wil Groningen opgeheven, de hulpverleningstaken werden overgenomen door de reguliere hulpverlening, maar de afdelingen voorlichting en publiciteit niet; daarom werd SPIN Vrouwen tegen seksueel geweld opgericht, later SPIN, Stichting tegen seksueel geweld geheten; belangrijke doelen waren het bespreekbaar maken van seksueel geweld en het signaleren van maatschappelijke misstanden; middelen waren voorlichting, acties, publiciteit en belangenbehartiging.


Scope and Content

Stukken betreffende het einde van Tegen Haar Wil Groningen en het begin van SPIN 1990-1992; notulen 1992-1994; logboek 1994-1997; ingekomen en uitgegane stukken, stukken betreffende de organisatie, beleid en huisvesting 1992-1998 en z.j.; affiches, folders, stickers, button, visitekaartjes en briefpapier december 1991-1996; stukken betreffende het vijfjarig bestaan 1997; diverse foto's z.j.; foto's van de Dag Tegen Geweld 29 september 1996; folders en brochures van andere organisaties betreffende seksueel geweld.
NB. Affiches zijn overgebracht naar beeldarchief.