/
You are not logged in

Archief Nederlandse Huishoudraad 1941-1971

Identity Area

Collection IDIIAV00000213
Unitdate1941-1971
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent3.24 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Yolande Hentenaar in 1989; aangevuld door Désirée Vreke in 2014
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Nederlandse Huishoudraad , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Officieel opgericht op 24 maart 1950; voorbereid sinds 1939 door onder anderen W.H. Posthumus-van der Goot; opgeheven op 1 oktober 1970; doel was het bevorderen van het doelmatig voeren van de huishouding en de behartiging van consumenten- en huishoudelijke belangen bij overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten, industrie en handel.


Scope and Content

Notulen van het bestuur en van de Raad van Beheer 1950-1970; notulen van de Raad van Advies 1966; jaarverslagen 1952-1953, 1962, 1964/1965; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1941, 1943-1950, 1967; statuten 1956; huishoudelijk reglement 1963, 1966; stukken betreffende de oprichting en opheffing 1945, 1949-1950, 1967-1970; stukken betreffende de organisatie en medewerkers 1963; financiële stukken 1960-1967; ingekomen stukken van de Nederlandse Consumentenbond, Consumenten Contact Orgaan en Instituut tot Voorlichting bij huishoudelijke arbeid van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 1963-1965; stukken betreffende de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 1967, 1970-1971; stukken betreffende klachtenbehandeling en behartiging van consumentenbelangen; knipsels, documentatie, nota's, rapporten, brochures, studies en testen betreffende afbetaling en verkoopmethoden, wonen en woningbouw, onderwijs, huishoudelijke apparaten, voeding en levensmiddelen, landbouwhuishouden en klachten; stukken betreffende het tienjarig bestaan in 1960.
Notulen van de vergaderingen van de Raad van Beheer. 1950-1970.

1-13
Notulen van de vergaderingen van de Raad van Beheer. 1950-1970.. 13 delen.
1
1950 maart 24 - 1952 oktober 30..
2
1952 november 18 - 1953 september 4..
3
1953 oktober 26 - 1955 januari 12..
4
1955 februari 28 - 1956 juni 18..
5
1956 september 19 - 1957 juni 17..
6
1957 oktober 15 - 1958 juni 10..
7
1958 september 9 - 1959 november 9..
8
1960 januari 11 - 1960 december 19..
9
1961 januari 30 - 1962 maart 12..
10
1962 mei 21 - 1963 november 25..
11
1964 januari 20 - 1965 maart 15..
12
1965 mei 10 - 1966 februari 22..
13
1966 april 18 - 1970 augustus 18..

Notulen van bestuursvergaderingen. 1950-1970.

14-35
Notulen van bestuursvergaderingen. 1950-1970.. 22 delen.
14
1950 april 5 - 1951 oktober 25..
15
1951 november 8 - 1953 mei 8..
16
1953 juni 1 - 1954 oktober 27..
17
1954 november 12 - 1956 februari 20..
18
1956 maart 26 - 1957 mei 17..
19
1957 juni 6 - 1958 februari 17..
20
1958 februari 18 - 1958 oktober 9..
21
1958 oktober 20 - 1959 mei 1..
22
1959 mei 13 - 1959 november 11..
23
1959 november 24 - 1960 juli 12..
24
1969 september 2 - 1961 maart 27..
25
1961 april 17 - 1962 mei 4..
26
1962 mei 28 - 1963 september 2..
27
1963 september 30 - 1964 september 11..
28
1964 oktober 19 - 1965 mei 31..
29
1965 juni 28 - 1966 april 4..
30
1966 mei 16 - 1967 juni 29..
31
1967 september 1 - 1968 maart 28..
32
1968 april 22 - 1968 oktober 22..
33
1968 december 3 - 1969 mei 1..
34
1969 juni 2 - 1970 januari 13..
35
1969 december 22 - 1970 augustus 18.

Notulen van de vergaderingen van de Raad van Advies. 1966.

36
Notulen van de vergaderingen van de Raad van Advies. 1966.. 1 deel.

Ingekomen stukken van de Nederlandse Consumentenbond.Consumentengids, jrg. 1-7, 1953-1959. (in jrg. 3, 4 en 5 ontbreken de nrs 2, 7 en 10); documentatie en rapporten over woningbouw en wonen, huishouding, huishoudelijke arbeid en huishoudelijke apparaten. 1953-1959 en z.j.

37
Ingekomen stukken van de Nederlandse Consumentenbond.Consumentengids, jrg. 1-7, 1953-1959. (in jrg. 3, 4 en 5 ontbreken de nrs 2, 7 en 10); documentatie en rapporten over woningbouw en wonen, huishouding, huishoudelijke arbeid en huishoudelijke apparaten. 1953-1959 en z.j.. 1 doos.

Documentatie en rapporten over wonen, woning(ver)bouw, woningonderhoud, huishoudelijke apparaten, koopgedrag, etikettering en prijsaanduiding 1957, 1959, 1961; ingekomen stukken betreffende prijsvergelijkingen en prijsverhogingen van diverse levensmiddelen en dranken van het Consumenten Contact Orgaan (CCO) 1964-1967; persberichten en artikelen ingekomen van het CCO 1965-1966; documentatie en rapporten betreffende (onderzoek naar) afbetaling en postorderbedrijven; brochure 'Voeding' van de werkgroep Doelmatige inkomstenbesteding 1961; jubileumblad uitgegeven n.a.v. het tienjarig bestaan (1960). 1957-1967.

38
Documentatie en rapporten over wonen, woning(ver)bouw, woningonderhoud, huishoudelijke apparaten, koopgedrag, etikettering en prijsaanduiding 1957, 1959, 1961; ingekomen stukken betreffende prijsvergelijkingen en prijsverhogingen van diverse levensmiddelen en dranken van het Consumenten Contact Orgaan (CCO) 1964-1967; persberichten en artikelen ingekomen van het CCO 1965-1966; documentatie en rapporten betreffende (onderzoek naar) afbetaling en postorderbedrijven; brochure 'Voeding' van de werkgroep Doelmatige inkomstenbesteding 1961; jubileumblad uitgegeven n.a.v. het tienjarig bestaan (1960). 1957-1967.. 2 omslagen.

Documentatie, verslagen, brochures, studie en testen betreffende: wonen 1955, 1962, 1963, 1964, 1975 en z.j., onderwijs 1968, prijzen en inkomstenbesteding 1956, huishoudelijke artikelen 1965 en z.j., voeding 1959, landbouw(huishouden) 1963 en z.j., klachtenbehandeling 1970; jaarverslagen van Consumenten Contact Orgaan 1960 en 1965. 1955-1970.

39
Documentatie, verslagen, brochures, studie en testen betreffende: wonen 1955, 1962, 1963, 1964, 1975 en z.j., onderwijs 1968, prijzen en inkomstenbesteding 1956, huishoudelijke artikelen 1965 en z.j., voeding 1959, landbouw(huishouden) 1963 en z.j., klachtenbehandeling 1970; jaarverslagen van Consumenten Contact Orgaan 1960 en 1965. 1955-1970.. 7 omslagen.

Dubbelen van de notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer en van bestuursvergaderingen 1952-1955; jaarverslagen 1952 en 1953; stukken betreffende part-time medewerk(st)ers. Knipsels betreffende de NHR en consumentenvoorlichting 1967, 1968; statuten 1956; huishoudelijk reglement 1966; stuk betreffende de structuur van de NHR 1963; huishoudelijk reglement van de Code-Commissie 1964; circulaire betreffende de werkzaamheden van de NHR 1964; stukken betreffende verkoopmethoden van snelkookpannen tijdens filmvoorstellingen. 1965; conceptstatuten, statuten en huishoudelijk reglement 1956, 1963; stukken betreffende de organisatie van de NHR 1963; ingekomen en minuten van uitgaande stukken, o.a. betreffende de (oprichting van de) Huishoudraad 1941, 1943-1950, 1967; stukken betreffende consumentenbelangenbehartiging en kwaliteitscontrole; rapporten van onderzoeken van producten 1953; notulen van vergaderingen van leden van de Raad van Beheer met hoofdbesturen van aangesloten organisaties en commissieleden 1957; mededelingen aan hoofdbesturen van aangesloten organisaties, besturen van voorlichtingsinstanties, leden van de Raad van Beheer en leden van de contactcommissies 1952-1954; jaarverslag 1952; circulaires in het Engels en Duits betreffende de werkzaamheden van de NHR 1953. 1941-1968.

40
Dubbelen van de notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer en van bestuursvergaderingen 1952-1955; jaarverslagen 1952 en 1953; stukken betreffende part-time medewerk(st)ers. Knipsels betreffende de NHR en consumentenvoorlichting 1967, 1968; statuten 1956; huishoudelijk reglement 1966; stuk betreffende de structuur van de NHR 1963; huishoudelijk reglement van de Code-Commissie 1964; circulaire betreffende de werkzaamheden van de NHR 1964; stukken betreffende verkoopmethoden van snelkookpannen tijdens filmvoorstellingen. 1965; conceptstatuten, statuten en huishoudelijk reglement 1956, 1963; stukken betreffende de organisatie van de NHR 1963; ingekomen en minuten van uitgaande stukken, o.a. betreffende de (oprichting van de) Huishoudraad 1941, 1943-1950, 1967; stukken betreffende consumentenbelangenbehartiging en kwaliteitscontrole; rapporten van onderzoeken van producten 1953; notulen van vergaderingen van leden van de Raad van Beheer met hoofdbesturen van aangesloten organisaties en commissieleden 1957; mededelingen aan hoofdbesturen van aangesloten organisaties, besturen van voorlichtingsinstanties, leden van de Raad van Beheer en leden van de contactcommissies 1952-1954; jaarverslag 1952; circulaires in het Engels en Duits betreffende de werkzaamheden van de NHR 1953. 1941-1968.. 5 omslagen.

Ingekomen notulen van de vergaderingen van het Instituut tot Voorlichting bij huishoudelijke arbeid van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 1963-1965; notulen van de Raad van Beheer, 23 februari 1968; lijst van instanties die zich bezighouden met klachtenbehandeling; knipsels betreffende klachtenbehandeling; toespraak van mw A.Th. Vos-Warnecke, voorzitster, op de laatste vergadering, i.v.m. de opheffing van de NHR 1967; stukken betreffende het ontstaan en de oprichting van de NHR 1945, 1949-1950; knipsels en stukken betreffende de Consumentenbond en Consumenten Contact Orgaan ca 1961-1970; stukken betreffende de fusie met de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 1967; stukken betreffende contacten met consumenten, producenten, klachtenbehandeling en verkoopmethoden 1966-1967; stukken betreffende het Gezinsbegrotings Instituut en het Nederlands Instituut voor Gezinsbudgettering 1967 en z.j.; stukken betreffende de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 1971;'1967 gedep. klachten 120 t/m 154': stukken betreffende klachten verkoopvoorwaarden 1971 en stukken van de Stichting Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting (NFHG): statuten, huishoudelijke reglement, jaarverslag 1970, stukken betreffende liquidatie 1971, stukken betreffende doel en taakstelling, werkgroep klachtenbehandeling, 1971, stukken van de wooncommissie, stukken betreffende autocontractpolis voor werknemers van de NFHG; fotokopieën van artikelen betreffende diverse klachten 1971. 1945-1971.

41
Ingekomen notulen van de vergaderingen van het Instituut tot Voorlichting bij huishoudelijke arbeid van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 1963-1965; notulen van de Raad van Beheer, 23 februari 1968; lijst van instanties die zich bezighouden met klachtenbehandeling; knipsels betreffende klachtenbehandeling; toespraak van mw A.Th. Vos-Warnecke, voorzitster, op de laatste vergadering, i.v.m. de opheffing van de NHR 1967; stukken betreffende het ontstaan en de oprichting van de NHR 1945, 1949-1950; knipsels en stukken betreffende de Consumentenbond en Consumenten Contact Orgaan ca 1961-1970; stukken betreffende de fusie met de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 1967; stukken betreffende contacten met consumenten, producenten, klachtenbehandeling en verkoopmethoden 1966-1967; stukken betreffende het Gezinsbegrotings Instituut en het Nederlands Instituut voor Gezinsbudgettering 1967 en z.j.; stukken betreffende de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 1971;'1967 gedep. klachten 120 t/m 154': stukken betreffende klachten verkoopvoorwaarden 1971 en stukken van de Stichting Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting (NFHG): statuten, huishoudelijke reglement, jaarverslag 1970, stukken betreffende liquidatie 1971, stukken betreffende doel en taakstelling, werkgroep klachtenbehandeling, 1971, stukken van de wooncommissie, stukken betreffende autocontractpolis voor werknemers van de NFHG; fotokopieën van artikelen betreffende diverse klachten 1971. 1945-1971.. 5 omslagen.

Stukken van de NHR ingekomen bij de Landbouw Hogeschool Wageningen: notulen van de Raad van Beheer met handgeschreven bijlagen 1955-1956, notulen bestuursvergaderingen nrs 68-78 1955-1956, stukken betreffende beleid, begroting en statuten 1956, stukken betreffende enquêtes, Nederlandse Huishoudraad. Maandelijkse mededelingen, jrg. 1, nr 11/12 (1955), jrg. 2, nrs 1, 2, 6-9, 11, notulen van bestuursvergaderingen nrs 24, 26-29, 31, 32 (1951-1952), notulen van Raad van Beheer 1952 (mrt-sep), begroting NHR 1953, ‘Huishoudraad Ec. Commissie gegevens’, brochures productieverhoging, Bouwkundig Weekblad nrs 7-8 (1952), ‘Huishoudraad oude stukken’, stukken betreffende de NHR. i.o. 1949-1950, voorlichtingsfolders en mededelingenblad? van de Deense Huishoudraad 1943, 1945-1950, notulen, verslagen en onderzoeken van de NHR, ‘Nederlandse Huishoudraad. Statuten, doelstelling, diverse papieren, langlopende zaken’. 1943-1956.

42
Stukken van de NHR ingekomen bij de Landbouw Hogeschool Wageningen: notulen van de Raad van Beheer met handgeschreven bijlagen 1955-1956, notulen bestuursvergaderingen nrs 68-78 1955-1956, stukken betreffende beleid, begroting en statuten 1956, stukken betreffende enquêtes, Nederlandse Huishoudraad. Maandelijkse mededelingen, jrg. 1, nr 11/12 (1955), jrg. 2, nrs 1, 2, 6-9, 11, notulen van bestuursvergaderingen nrs 24, 26-29, 31, 32 (1951-1952), notulen van Raad van Beheer 1952 (mrt-sep), begroting NHR 1953, ‘Huishoudraad Ec. Commissie gegevens’, brochures productieverhoging, Bouwkundig Weekblad nrs 7-8 (1952), ‘Huishoudraad oude stukken’, stukken betreffende de NHR. i.o. 1949-1950, voorlichtingsfolders en mededelingenblad? van de Deense Huishoudraad 1943, 1945-1950, notulen, verslagen en onderzoeken van de NHR, ‘Nederlandse Huishoudraad. Statuten, doelstelling, diverse papieren, langlopende zaken’. 1943-1956.. 6 omslagen.

Ingekomen stukken van de NHR bij de Landbouw Hogeschool Wageningen: notulen van bestuursvergaderingen, nrs 110-190, 192, 194-222, 1958-1966, 1967, notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer, p. 337-614, 622-762 en zonder nr 1958-1967, notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer en afgevaardigden van aangesloten organisaties. 1961 (mrt), 1962 (nov), notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer met het Ministerie van CRM 1966, 1967, notulen van vergaderingen van de Raad van Advies 1966 (mrt-jun). 1958-1967.

43
Ingekomen stukken van de NHR bij de Landbouw Hogeschool Wageningen: notulen van bestuursvergaderingen, nrs 110-190, 192, 194-222, 1958-1966, 1967, notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer, p. 337-614, 622-762 en zonder nr 1958-1967, notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer en afgevaardigden van aangesloten organisaties. 1961 (mrt), 1962 (nov), notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer met het Ministerie van CRM 1966, 1967, notulen van vergaderingen van de Raad van Advies 1966 (mrt-jun). 1958-1967.. 1 doos.

Stukken betreffende de NHR afkomstig van de Landbouw Hogeschool Wageningen: stukken ingekomen bij en uitgaande van T. Walter van de afd. Landbouwhuishoudkunde van de LH betreffende de NHR. 1964-1965, 1967-1969.

44
Stukken betreffende de NHR afkomstig van de Landbouw Hogeschool Wageningen: stukken ingekomen bij en uitgaande van T. Walter van de afd. Landbouwhuishoudkunde van de LH betreffende de NHR. 1964-1965, 1967-1969.. 2 pakken.

Nota's. 1956, 1958-1959.

45
Nota's. 1956, 1958-1959.. 1 omslag.

Circulaires. 1956-1957.

46
Circulaires. 1956-1957.. 1 omslag.

Tekst lezing E. Limperg betreffende de huisvrouw als consument. 1957.

47
Tekst lezing E. Limperg betreffende de huisvrouw als consument. 1957.. 1 omslag.

Stukken betreffende het forum voor de efficiencydagen in november 1959 betreffende marktanalyse voor de verpakking, waar E. Limperg deel van uitmaakte. 1959.

48
Stukken betreffende het forum voor de efficiencydagen in november 1959 betreffende marktanalyse voor de verpakking, waar E. Limperg deel van uitmaakte. 1959.. 1 omslag.

Programma, programmaboekje, convocatie en teksten van lezingen voor het tienjarig bestaan op 24 maart 1960. 1960.

49
Programma, programmaboekje, convocatie en teksten van lezingen voor het tienjarig bestaan op 24 maart 1960. 1960.. 1 omslag.

Krantenknipsels betreffende de jubilea in 1955 en 1960. 1955, 1960.

50
Krantenknipsels betreffende de jubilea in 1955 en 1960. 1955, 1960.. 1 omslag.

Spaarbankboekjes. 1960-1967.

51
Spaarbankboekjes. 1960-1967.. 1 omslag.

Verzekeringspolis. 1962.

52
Verzekeringspolis. 1962.. 1 omslag.

Kasboek. 1970.

53
Kasboek. 1970.. 1 omslag.

Huurcontract safeloket en machtigingskaarten. 1966-1967.

54
Huurcontract safeloket en machtigingskaarten. 1966-1967.. 1 omslag.

Stukken betreffende inboedelverzekering. 1959, 1962 en 1968.

55
Stukken betreffende inboedelverzekering. 1959, 1962 en 1968.. 1 omslag.

Aantekeningen, knipsels en stukken ingekomen bij en uitgaande van T. Walter, afd. Landbouwhuishoudkunde (Lhh) van de LH Wageningen betreffende de NHR. 1959-1963; nota's, circulaires, bestuursstukken betreffende de NHR ingekomen bij T. Walter, afd. Lhh van de LH Wageningen 1959-1965; stukken betreffende de melksanering 1965, van T. Walter; stukken betreffende consumentenklachten 1967-1968; stukken ingekomen bij en minuten van uitgaande stukken van de LH Wageningen afkomstig van/gericht aan de NHR 1958-1965; folders over de doelstelling van de NHR. 1959- 1968.

56
Aantekeningen, knipsels en stukken ingekomen bij en uitgaande van T. Walter, afd. Landbouwhuishoudkunde (Lhh) van de LH Wageningen betreffende de NHR. 1959-1963; nota's, circulaires, bestuursstukken betreffende de NHR ingekomen bij T. Walter, afd. Lhh van de LH Wageningen 1959-1965; stukken betreffende de melksanering 1965, van T. Walter; stukken betreffende consumentenklachten 1967-1968; stukken ingekomen bij en minuten van uitgaande stukken van de LH Wageningen afkomstig van/gericht aan de NHR 1958-1965; folders over de doelstelling van de NHR. 1959- 1968.. 2 omslagen, 2 pakken.

Notulen van bestuursvergaderingen. 1958-1965.

57-59
Notulen van bestuursvergaderingen. 1958-1965.. 3 omslagen.
57
1958-1959..
58
1960-1963..
59
1964-1965..

Notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer. 1958-1970.

60-63
Notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer. 1958-1970.. 4 omslagen.
60
1958-oktober 1960..
61
november 1960-november 1963..
62
november 1963-juli 1965..
63
1968-1970..

Dossiers betreffende de laatste jaren van de stichting. 1969-1970.

64-79
Dossiers betreffende de laatste jaren van de stichting. 1969-1970.. 16 omslagen.
64
Dossier 10: Briefwisseling, met dossiercode..
65
Dossier 11: Vergaderstukken van het dagelijks bestuur..
66
Dossier 12: Circulaires inzake ‘overleg binnen het bestuur’..
67
Dossier 140: ‘Plaats’, over de functie van de stichting..
68
Dossier 141: ‘Structuur’..
69
Dossier 142: ‘Taak’..
70
Dossier 150: Aktiviteiten, ‘algemeen’ en ‘huishoudbeurs’..
71
Dossier 151: ‘Vertegenwoordigingen’..
72
Dossier 152: ‘Klachtenwerk’, betreffende consumenteninformatie..
73
Dossier 16: Woningcommissie, activiteiten in het Bouwcentrum..
74
Dossier 17: Steun-activiteiten, ‘onze activiteiten’ en ‘van sympathisanten’..
75
Dossier 18: Personeel en financiën..
76
Dossier 20: Contacten met de reclameraad over de Nederlandse code voor het reclamewezen. 1970..
77
Dossier 21: ‘Public relations’..
78
Dossier 22: Ministeries van CRM en Economische Zaken..
79
Dossier 23: Vergaderstukken van de Raad van Beheer..

Stukken betreffende een organisatie-advies aan de stichting. 1968.

80
Stukken betreffende een organisatie-advies aan de stichting. 1968.. 1 omslag.

Vergaderstukken van de stichting. 1970.

81
Vergaderstukken van de stichting. 1970.. 1 omslag.

Losse stukken, betrekking hebbend op het kredietwezen. 1970.

82
Losse stukken, betrekking hebbend op het kredietwezen. 1970.. 1 omslag.

Correspondentie van de bureau-administratie. 1959-1969.

83
Correspondentie van de bureau-administratie. 1959-1969.. 1 omslag.

Exemplaren van het blad Maandelijkse mededelingen. 1960-1966.

84
Exemplaren van het blad Maandelijkse mededelingen. 1960-1966.. 1 omslag.

Exemplaren van diverse publicaties. 1950-1970.

85
Exemplaren van diverse publicaties. 1950-1970.. 1 omslag.

Vergaderstukken van het dagelijks bestuur. 1958-1959.

86
Vergaderstukken van het dagelijks bestuur. 1958-1959.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Adviescollege voor Toegepaste Huishoudkunde ten behoeve van het Wonen. 1964-1968.

87
Stukken betreffende het Adviescollege voor Toegepaste Huishoudkunde ten behoeve van het Wonen. 1964-1968.. 1 omslag.

Circulaires, houdende rapporten over de Nederlandse Huishoudraad. 1955-1969.

88
Circulaires, houdende rapporten over de Nederlandse Huishoudraad. 1955-1969.. 1 omslag.

Archief van de vertegenwoordiger in de Werkgroep Budgetonderzoek Boerengezinnen van de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek.1955-1956.

89
Archief van de vertegenwoordiger in de Werkgroep Budgetonderzoek Boerengezinnen van de Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek.1955-1956.. 1 omslag.

Ingekomen stukken bij het Werkcomité Doelmatige Inkomensbesteding. 1960-1969.

90
Ingekomen stukken bij het Werkcomité Doelmatige Inkomensbesteding. 1960-1969.. 1 omslag.

Ter documentatie verzamelde stukken over ‘afbetaling’. 1948-1962.

91
Ter documentatie verzamelde stukken over ‘afbetaling’. 1948-1962.. 1 omslag.

Stukken betreffende de tentoonstelling Kopen en Knopen in het Bouwcentrum in Rotterdam. z.j..

92
Stukken betreffende de tentoonstelling Kopen en Knopen in het Bouwcentrum in Rotterdam. z.j... 1 omslag.

Congresboekje, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de stichting. 1960.

93
Congresboekje, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de stichting. 1960.. 1 stuk.

Maandelijkse Mededelingen van de stichting. Gedrukt. 1962-1967.

94
Maandelijkse Mededelingen van de stichting. Gedrukt. 1962-1967.. 1 omslag.

Jaarverslagen.1962 en 1964/1965. 1963, 1966.

95
Jaarverslagen.1962 en 1964/1965. 1963, 1966.. 1 omslag.

Ingekomen stukken en circulaires naar aanleiding van de dreigende opheffing van de stichting. oktober-november 1969.

96
Ingekomen stukken en circulaires naar aanleiding van de dreigende opheffing van de stichting. oktober-november 1969.. 1 omslag.

Archivalia betreffende de Woningcommissie. 1963-1966.

97-98
Archivalia betreffende de Woningcommissie. 1963-1966.. 2 omslagen.
97
Vergaderstukken. 1963-1966..
98
Adviezen, verslagen en cursusmateriaal van de commissie. 1956-1966..

Verzamelde stukken betreffende woningaangelegenheden en rapporten. 1953-1958.

99-102
Verzamelde stukken betreffende woningaangelegenheden en rapporten. 1953-1958.. 4 omslagen.
99
Ingekomen rapporten van instituten van TNO, over woningbouw..
100
Rapporten van de Nederlandse Huishoudraad over woningbouw en huishoudelijke apparatuur. 1955-1956..
101
Ingekomen stukken betreffende de Maand van de Bouwnijverheid in het Bouwcentrum in Rotterdam. 1956..
102
Ingekomen artikelen en brochures van derden. 1953-1958..

Ingekomen rapport van M.J. Koornstra, assessor van de Nederlandse Studentenraad over ‘Het Budget van de Student’. september 1963.

103
Ingekomen rapport van M.J. Koornstra, assessor van de Nederlandse Studentenraad over ‘Het Budget van de Student’. september 1963.. 1 stuk.

Ingekomen nieuwsbulletins van de Stichting Landelijk Contact van de Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw. 1968.

104
Ingekomen nieuwsbulletins van de Stichting Landelijk Contact van de Vrouwenadviescommissies voor de Woningbouw. 1968.. 1 omslag.

Stukken betreffende de overgang van de Woningcommissie van de Nederlandse Huishoudraad naar de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting. 1970-1972.

105
Stukken betreffende de overgang van de Woningcommissie van de Nederlandse Huishoudraad naar de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting. 1970-1972.. 1 omslag.

Rapport van de Woningcommissie. 1951-1969.

106
Rapport van de Woningcommissie. 1951-1969.. 1 stuk.

Stukken betreffende een werkgroep ‘wonen in hoogbouw’. 1966-1967.

107
Stukken betreffende een werkgroep ‘wonen in hoogbouw’. 1966-1967.. 1 omslag.

Mens, woning en sanitair. Rapport van de Nederlandse Huishoudraad. juni 1969.

108
Mens, woning en sanitair. Rapport van de Nederlandse Huishoudraad. juni 1969.. 1 stuk.

Zakboekje, uitgegeven bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van de raad. 1960.

109
Zakboekje, uitgegeven bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van de raad. 1960.. 1 stuk.

Ingekomen stukken van de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting. 1971 en z.j.

110
Ingekomen stukken van de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting. 1971 en z.j.. 1 omslag.

Ingekomen stukken van de NHR bij de VVAO Vereniging van vrouwen met hogere opleiding: correspondentie, met notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer, persberichten etc. 1955-1970.

111-114
Ingekomen stukken van de NHR bij de VVAO Vereniging van vrouwen met hogere opleiding: correspondentie, met notulen van vergaderingen van de Raad van Beheer, persberichten etc. 1955-1970.. 4 omslagen.
NB. Deze stukken zijn overgebracht in 2014 vanuit het archief van de VVAO Vereniging van vrouwen met een hogere opleiding, was aldaar inv.nrs 561-564.
111
1955-1957..
112
1962-1966..
113
1967-1968..
114
1969-1970..