/
You are not logged in

Archief Hervormde Vrouwen Groep (HVG) (1939-) 1946-2006

Identity Area

Collection IDIIAV00000473
Unitdate(1939-) 1946-2006
1946-2006
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent3.36 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Ditje Reudink in 2007
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Hervormde Vrouwen Groep (HVG), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 26 september 1946 nadat vanaf 1939 pogingen tot oprichting hadden plaatsgevonden, opgeheven op 26 april 2006 tijdens de viering van het zestigjarig bestaan; vanaf 1939 tot de officiële oprichting heette de organisatie Verbond van Christelijke Vrouwen Vereenigingen; doel was om haar leden zowel op godsdienstig terrein als op het maatschappelijke en culturele vlak te vormen; begonnen als een bijbelstudiegroep annex breikans, uitgegroeid tot een invloedrijke vormings- en emancipatiebeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk; bij de oprichting waren er 4800 leden, midden jaren zeventig 23000, daarna sloeg de vergrijzing toe; was lid van de Wereldbond van Christen Jonge Vrouwen Verenigingen (YWCA); sinds 1972 aangesloten bij het Nederlands Vrouwen Comité, vanaf 1975 de Nederlandse Vrouwen Raad geheten; maandblad heette De Fakkel.


Scope and Content

Notulen van bestuursvergaderingen 1939-2006; correspondentie 1949-2006; jaarverslagen 1946-1994; stukken betreffende de oprichting en geschiedenis 1947-2006; financiële stukken 1951-2006; stukken betreffende beleid 1949-2002; stukken betreffende en voor de leden 1948-2005; stukken van (provinciale) commissies 1954-2006; stukken van de redactie van De Fakkel 1972-2006; stukken betreffende contacten met andere organisaties 1950-2003.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Notulen.
1
Notulen, jaarverslagen, mededelingenblaadjes, rondzendbrieven en correspondentie uit de oprichtingsjaren. 1939-1946.. 1 pak.
2-10
Notulen van bestuursvergaderingen (klein en groot) vanaf de oprichting van de HVG (tot de officiële oprichting in 1946 heette de organisatie Verbond van Christelijke Vrouwen Vereenigingen) te Utrecht. 1946-1954.. 9 omslagen.
2
1946..
3
1947..
4
1948..
5
1949..
6
1950..
7
1951..
8
1952..
9
1953..
10
1954..
11-62
Notulen en agenda’s van vergaderingen van het Hoofdbestuur (HB). 1954-2005.. 52 omslagen.
11
1954..
12
1955..
13
1956..
14
1957..
15
1958..
16
1959..
17
1960..
18
1961..
19
1962..
20
1963..
21
1964..
22
1965..
23
1966..
24
1967..
25
1968..
26
1969..
27
1970..
28
1971..
29
1972..
30
1973..
31
1974..
32
1975..
33
1976..
34
1977..
35
1978..
36
1979..
37
1980..
38
1981..
39
1982..
40
1983..
41
1984..
42
1985..
43
1986..
44
1987..
45
1988..
46
1989..
47
1990..
48
1991..
49
1992..
50
1993..
51
1994..
52
1995..
53
1996..
54
1997..
55
1998..
56
1999..
57
2000..
58
2001..
59
2002..
60
2003..
61
2004..
62
2005..
63-112
Notulen en agenda’s van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB). 1954-2005.. 50 omslagen.
63
1954..
64
1955..
65
1956..
66
1957..
67
1958..
68
1959..
69
1960..
70
1961..
71
1962..
72
1963..
73
1964..
74
1965..
75
1966..
76
1967..
77
1968..
78
1969..
79
1970..
80
1971..
81
1972..
82
1973..
83
1974..
84
1975..
85
1976..
86
1977..
87
1978..
88
1979..
89
1980..
90
1981..
91
1982..
92
1983..
93
1984..
94
1985..
95
1986..
96
1987..
97
1988..
98
1989..
99
1990..
100
1991..
101
1992..
102
1993..
103
1994..
104
1995..
105
1996..
106
1997..
107
1998..
108
1999..
109
2001..
110
2003..
111
2004..
112
2005..
113
Notulen van ledenjaarvergaderingen. 1947-1953.. 1 omslag.
114-161
Notulen van ledenjaarvergaderingen, met uitnodigingen, toegangskaarten, programma’s en accountantsrapporten over het voorgaande jaar. 1959-2006.. 48 omslagen.
114
1959..
115
1960..
116
1961..
117
1962..
118
1963..
119
1964..
120
1965..
121
1966..
122
1967..
123
1968..
124
1969..
125
1970..
126
1971..
127
1972..
128
1973..
129
1974..
130
1975..
131
1976..
132
1977..
133
1978..
134
1979..
135
1980..
136
1981..
137
1982..
138
1983..
139
1984..
140
1985..
141
1986..
142
1987..
143
1988..
144
1989..
145
1990..
146
1991..
147
1992..
148
1993..
149
1994..
150
1995..
151
1996. 50 jarig bestaan, met stukken van de jubileum commissie..
152
1997..
153
1998..
154
1999. Zonder accountantsrapport..
155
2000..
156
2001..
157
2002..
158
2003..
159
2004. Met foto’s..
160
2005..
161
2006. Opheffingsvergadering en met accounts apport over 2006..

Correspondentie.
162-163
Uitgaande stukken aan leden. 1949-1978.. 2 omslagen.
162
1949-1968..
163
1969-1978..
164
Ingekomen stukken van leden en organisaties. Alfabetisch geordend. 1995-2002.. 1 omslag.
165-169
Ingekomen stukken van individuele leden en groepen aan de algemeen secretaresse mevr. R. Kuiper-de Jong. 2002-2006.. 5 omslagen.
165
2002..
166
2003..
167
2004..
168
2005..
169
2006..
170-171
Correspondentie met andere kerkelijke en vrouwenorganisaties. 1950-1978.. 2 pakken.
170
1950-1969..
171
1969-1978..
172-175
Brievenboeken. 1974-2002.. 4 delen.
172
1974-1992..
173
1992-1996..
174
1997-2002..
175
2002..

Jaarverslagen.
176-179
Jaarverslagen van de HVG-CJVF. Met hiaten. 1946-1989.. 4 omslagen.
176
1946-1954..
177
1957-1966..
178
1968-1973..
179
1985-1989..
180
Jaarverslagen van het Bureau van de HVG, Roland Holstlaan 11, Harderwijk. 1985, 1986, 1989-1994.. 1 omslag.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting en geschiedenis.
181
Ontwerpstatuten en ontwerp Huishoudelijk Reglement HVG; bevat een brief met toestemming van Mary Barger, algemeen secretaresse van de Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes. 1947.. 1 omslag.
182
Statutenwijziging 20 juni. 1979.. 1 stuk.
183
Statuten en huishoudelijk reglement. z.j. met bijlage van een aanpassing van oktober 1988. 1988 en z.j.. 1 stuk.
184
Kopieën van inschrijf- en wijzigingsformulier Kamer van Koophandel. 2002.. 2 stukken.
185
Informatie over ontstaan van de HVG en De Fakkel. Z.j.. 1 omslag.
186
Vrouwenwerk in mannenkerk: het denken over vrouwenemancipatie in de HVG en de GVB in Gelderland. 1983.. 1 stuk.
187
Stukken betreffende het overlijden van landelijk presidente Leny van Brakel. 1990.. 1 omslag.
188
Overzichtinformatie van zestig jaar HVG, met verslag (door Bep), hoogtepunten uit De Fakkel, overzicht ledenjaarvergaderingen vanaf 1948, hoogtepunten uit het groot archief verzameld door bestuur. 2006.. 1 omslag.
189
Krantenartikelen over de opheffing van HVG. 2006.. 1 omslag.
190
Artikelen over HVG-groepen en -leden. Z.j.. 1 omslag.
191
Persberichten. 1985-1996.. 1 omslag.

Christen Jonge Vrouwen Federatie (CJVF, YWCA).
192-195
Stukken betreffende het samenwerkingsverband tussen de HVG en de CJVF. 1954-1973.. 4 omslagen.
192
1954-1966..
193
1967-1968..
194
1969-1970..
195
1971-1973..

Financiën.
196
‘Hoe kunnen we rondkomen van onze verenigingscontributie?’, discussiestuk. 1951.. 1 stuk.
197
Financiële jaarverslagen. 1957, 1959 en 1962.. 1 omslag.
198
Volmachten, brieven en overeenkomst betreffende het Rabobank verenigingspakket. 2003.. 1 omslag.
199
Voorraadlijst van HVG artikelen voor de verkoop. 1995-1997, 1999-200.. 1 omslag.
---
Accountantsrapporten. 1959-2006: zie inventarisnummers 114-160..

Beleid.
200
Verslagen van werkbezoeken van de propagandamedewerkster. 1949-1961.. 1 omslag.
201
Gesprekspapier, bestemd voor het dagelijks bestuur, het hoofdbestuur en de leden van de provinciale en overige commissies, over de vraag waarvoor het materiaal van de HVG (De Fakkel, Besturenbrief en de Mapjes) bedoeld zijn en hoe ze gebruikt moeten worden, inclusief enkele reacties hierop. 1970-1971.. 1 omslag.
202
Hervormde Vrouwengroepen doorgelicht, een onderzoek naar de leden, leiding en het programma van de HVG 1970-1972, voorlopig verslag, rapport en samenvatting rapport door K. Mac Gillavry-Jurgens en J.M. Heukels. [1972].. 1 stuk.
203
Beleidsplan. 1988-1991, 1991-1995, 1996-2000 en 2001-2005.. 1 omslag.
204
Stukken van de commissie beleid. 1984-1987.. 1 omslag.
205
Beleidstukken. 1990, 1995 en 1997.. 1 omslag.
206
Richtlijnen commissies (1992) en taakomschrijving secretaris van de vereniging (2002). 1992, 2002.. 1 omslag.

Ledenadministratie.
207
Ledenlijsten. 1948 en 1950.. 1 omslag.
208
Overzicht leden en abonnementen. 1982-2002.. 1 omslag.
209
Adressenlijsten groepen, kringen, commissieleden en bestuur. 1988-2002.. 1 omslag.
210
Opgave formulier voor groepen met informatie over aantal leden, aantal gewenste fakkels en materiaalmappen (617 groepen). 2002.. 1 pak.
211
Kaartenserie met kaarten van alle groepen uit Groningen, Friesland en Drenthe. 1983-2002.. 1 omslag.
212
Kaartenserie met kaarten van alle groepen uit Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Noordoostpolder. 1983-2002.. 1 omslag.
213
Lijsten met jubilarissen van de vereniging vanaf 1990. 1990-2006.. 1 omslag.
214
Kaartenseries met kaarten van groepen die zijn opgeheven of vervallen. 1991-1992 en 2002.. 1 omslag.
215
Verzameling herinneringen van leden van de HVG De Lier. 2000.. 1 omslag.
216
Brief en stembiljetten groepen en individuele leden voor referendum over opheffing landelijke HVG. 2005.. 1 omslag.

Informatievoorziening leden.
217
Algemene informatiefolders over de HVG. z.j.. 1 omslag.
218
Publicaties van de HVG. 1961-2000.. 16 stukken.
219
Brochures uitgegeven door de HVG. 1961 en z.j.. 16 stukken.
220
Linnen tas met het logo van de HVG. Z.j.. 1 stuk.
221
Drie vlaggen met logo van de HVG. Z.j.. 3 stukken.
222
Geborduurd vaandel en fotolijst met beschrijving van de items op de vaandel, gemaakt ter herinnering aan Guido van Grootveld-Timmerman (adviserend lid propaganda). Z.j.. 2 stukken.
223
Promotiemateriaal; grote paperclips en stikkers met HVG logo. Z.j.. 1 omslag.
224
Kaarten en boekenleggers met jaarteksten. 1973-1975, 1977-2006.. 1 omslag.
225
HVG-lied. In tienvoud. Z.j.. 1 stuk.
226
Infomap. 1991.. 1 stuk.
227
Videoband HVG 50 jaar 1946-1997 en videoband fam. A. de Jong Heerenveen. Z.j.. 2 stukken.

Jaaracties.
228
Stukken betreffende de projecten van de jaaracties van het HVG: Zending Irian Jaya (1991-1992 en 1995-1996), vakopleiding voor dove kinderen in Kenia (1992-1993), Zimbabwe (1993-1994), Landbouwontwikkelingsproject Halmahera Indonesië (1994-1995), UPMB Uganda (1997-1999), YMCA vrouwengroepen in Kenia (2000),Kerken in Aktie Brazilië (2001). 1991-2001.. 1 omslag.
229
Informatie over organisaties die de dagcollecten van de ledenjaarvergaderingen kregen toegewezen. 1992-2001.. 1 omslag.

Commissies.

Commissie Emancipatie.
230-232
Werkverslagen, programma’s en jaarverslagen van de Commissie Emancipatie. 1980-1990.. 2 omslagen en 1 pak.
230
1980-1983..
231
1983-1987. 1 pak.
232
1987-1990..
233
Stukken betreffende de subsidieaanvragen, afwijzing en beroep van de HVG aan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor de Commissie Emancipatie van de HVG. 1985-1991.. 1 omslag.
234
Reader ‘Handreiking voor begeleidsters om op een emancipatoire manier met een groep te kunnen werken’. uitgave van HVG, met spotprenten van Arend van Dam met als thema de positie van de vrouw, emancipatie en de vrouw in de kerk. 1986.. 1 omslag.
235
Inhoudelijk verslag van de tweedaagse bijeenkomst van de commissies Toerusting en Emancipatie van respectievelijk de Hervormde Vrouwen Groep (HVG) en de Vrijzinnige Hervormde Vrouwen Federatie (VHVF) gehouden op 19 en 20 maart 1987 op het vormingscentrum Kerk en Wereld te Driebergen, georganiseerd in het kader van de overdracht en integratie van het emancipatiewerk in de commissie Toerusting. 1987.. 1 stuk.

Commissie Scholing/Vorming/Toerusting.
236
Stukken betreffende de Commissie Scholing. 1954-1964.. 1 omslag.
237
Informatiebrochures van de Commissie Scholing van de HVG; ‘Hoe houden wij de Bijbelbespreking op de vereniging?’, ‘Wat doen wij op de gewone, en op de bijzondere verenigingsavonden?’, Het rollenspel op de vereniging’ en ‘HVG – CJVF – World YWCA’. Z.j.. 1 omslag.
238-251
Stukken betreffende de Commissie Vorming. 1965-1979.. 14 omslagen.
238
1965..
239
1966..
240
1967..
241
1968..
242
1969..
243
1970..
244
1971..
245
1972..
246
1973..
247
1974..
248
1975..
249
1977..
250
1978..
251
1979..
252-278
Stukken betreffende de Commissie van Toerusting (omvat de Werkgroep Vorming en de Werkgroep Training). 1980-2006.. 27 omslagen.
252
1980..
253
1981..
254
1982..
255
1983..
256
1984..
257
1985..
258
1986..
259
1987..
260
1988..
261
1989..
262
1990..
263
1991..
264
1992..
265
1993..
266
1994..
267
1995..
268
1996..
269
1997..
270
1998..
271
1999..
272
2000..
273
2001..
274
2002..
275
2003..
276
2004..
277
2005..
278
2006..
279
Jaarverslagen van de Commissie van Toerusting. 1985, 1986, 1988-1994, 1996-1998, 2000.. 1 omslag.

Commissie Training.
280-286
Stukken betreffende de Commissie Training. 1968-1974.. 7 omslagen.
280
1968..
281
1969..
282
1970..
283
1971..
284
1972..
285
1973..
286
1974..

Materiaalcommissie.
287
Jaarverslagen van de Materiaalcommissie. 1985-1994, 1996-1998, 2000-2003.. 1 omslag.
288-292
Stukken betreffende de Materiaalcommissie; bevat onder andere notulen en vergaderstukken. 1980-2005.. 5 omslagen.
288
1980-1984..
289
1985-1989..
290
1990-1994..
291
1995-1999..
292
2000-2005..
293-300
Besturenbrieven. 1951-1965 en 1969-1971.. 8 omslagen.
NB. Dit zijn periodieken uitgegeven door de Materiaalcommissie aan de leidsters van de ringgroepen, geschreven als toelichting voor de leidsters van de groepen op de in die periode uitgekomen Fakkel.
293
1951-1961..
294
1962..
295
1963..
296
1964..
297
1965..
298
1969..
299
1970..
300
1971..
301
Proefexemplaren van de Besturenmap. 1970-1971.. 1 omslag.
302-314
Besturenmappen en Materiaalmappen. 1972-2005.. 13 omslagen.
302
Besturenmap, jaargang 1-2. 1972-1973..
303
Besturenmap, jaargang 3-4. 1974-1975..
304
Besturenmap, jaargang 5-6. 1976-1977..
305
Besturenmap, jaargang 7 en materiaalmap 8. 1978-1979..
306
Materiaalmap, jaargang 9-10. 1980-1981..
307
Materiaalmap, jaargang 11-13. 1982-1984..
308
Materiaalmap, jaargang 14-16. 1985-1987..
309
Materiaalmap, jaargang 17-19. 1988-1990..
310
Materiaalmap, jaargang 20- 22. 1991-1993..
311
Materiaalmap, jaargang 23-25. 1994-1996..
312
Materiaalmap, jaargang 26-28. 1997-1999..
313
Materiaalmap, jaargang 29-31. 2000-2002..
314
Materiaalmap, jaargang 32 (nr 2 en 3), 33 (nr 1), 34 (1-4), 35 (1-2). 2003-2005..

Provinciale Commissies.
315-342
Jaarverslagen van de Provinciale Commissies; Groningen (GR), Friesland (FR), Drenthe (DR), Overijssel (OV), Gelderland (GL), Utrecht en het Gooi (UT), Noord-Holland (NH), Zuid-Holland (ZH), Zeeland (ZL), Noord-Brabant (NB), Limburg (LB). 1954-1958, 1971, 1973, 1980-2004.. 28 omslagen.
315
1954-1958: alle provincies aanwezig..
316
1971: alle provincies aanwezig..
317
1973: alle provincies aanwezig..
318
1980: FR, OV, UT, ZH..
319
1981: FR, OV, UT, ZH, DR, ZL..
320
1982: GR, UT, ZH..
321
1983: GR, FR, UT, ZH, DR, OV..
322
1984: FR, DR, OV, UT, ZH..
323
1985: alle provincies aanwezig..
324
1986: GR, FR, DR, OV, GL, UT, ZH, NB, ZL, LB..
325
1987: alle provincies aanwezig..
326
1988: GR, FR, DR, OV, GL, UT, ZH, NB, ZL, NH..
327
1989: alle provincies aanwezig..
328
1990: GR, FR, OV, GL, ZL. DR, NB, NH, UT..
329
1991: GR, FR, DR, OV, GL, UT, NH, NB, LB..
330
1992: FR, DR, GL, UT, NH, ZH, NB, ZL, LB..
331
1993: GR, FR, DR, OV, GL, UT, NH, NB, ZL, LB..
332
1994: GR, FR, DR, OV, GL, NB, ZL..
333
1995: GR, FR, DR, OV, ZL..
334
1996: GR, FR, DR, OV, GL, ZH, NB, ZL, LB..
335
1997: GR, FR, DR, OV, GL, NB, ZL, LB..
336
1998: GR, FR, OV, GL, UT, NB, ZL, LB..
337
1999: FR, DR, OV, GL, NB, ZL, LB..
338
2000: FR, DR, OV, GL, NB, ZL, LB..
339
2001: FR, GR..
340
2002: FR, OV..
341
2003: FR, NB, LB, ZL..
342
2004: FR, GR, NB, LB, OV..

Redactie De Fakkel.
343
Jaarverslagen van de redactie van De Fakkel. 1985-1994, 1996-1998, 2000, 2004.. 1 omslag.
NB. Het maandblad De Fakkel is overgebracht naar de bibliotheek van het IIAV.
344-349
Notulen van de redactievergaderingen van De Fakkel. 1972-1975, 1980-2006.. 6 omslagen.
344
1972-1975..
345
1980-1984..
346
1985-1989..
347
1990-1994..
348
1995-1999..
349
2000-2006..

Commissie Vakantieweken.
350
Jaarverslagen van de vakantieweken georganiseerd door de HVG. 1986, 1988.. 2 stukken.

Provinciale ontmoetingsdagen.
351-374
Uitnodigingen en verslagen van de provinciale ontmoetingsdagen. 1971-1974, 1980-1997, 2002, 2004.. 24 omslagen.
351
1971..
352
1972..
353
1973..
354
1974..
355
1980..
356
1981..
357
1982..
358
1983..
359
1984..
360
1985..
361
1986..
362
1987..
363
1988..
364
1989..
365
1990..
366
1991..
367
1992..
368
1993..
369
1994..
370
1995..
371
1996..
372
1997..
373
2002..
374
2004..

Provinciale Besturendagen.
375-419
Correspondentie en verslagen van de Provinciale Besturendagen. 1949-1950, 1954-1977, 1979, 1982-1990, 1992-1998, 2003-2004.. 45 omslagen.
375
1949..
376
1950..
377
1954..
378
1955..
379
1956..
380
1957..
381
1958..
382
1959..
383
1960..
384
1961..
385
1962..
386
1963..
387
1964..
388
1965..
389
1966..
390
1967..
391
1968..
392
1969..
393
1970..
394
1971..
395
1972..
396
1973..
397
1974..
398
1975..
399
1976..
400
1977..
401
1979..
402
1982..
403
1983..
404
1984..
405
1985..
406
1986..
407
1987..
408
1988..
409
1989..
410
1990..
411
1992..
412
1993..
413
1994..
414
1995..
415
1996..
416
1997..
417
1998..
418
2003..
419
2004..

Religieuze activiteiten.
420
Adventsliturgieën HVG. 1983-1990, 1992 en 1994.. 1 omslag.
421
Paasliturgie HVG. 1954.. 1 stuk.
422
Materiaal voor het werken met groepen, over de onderwerpen verantwoordelijkheid, kerstspel en herderspel. Z.j.. 1 omslag.

Contacten met andere organisaties.

Vrijzinnig Hervormde Vrouwen Federatie (VHVF).
NB. Zie ook archief van de VHVF.
423
Agenda’s, notulen, correspondentie en vergaderstukken betreffende de gezamenlijke vergaderingen van de HVG en VHVF. 1950, 1953, 1958-1972, 1974-1978.. 1 omslag.
424-425
Agenda’s, notulen, correspondentie en vergaderstukken betreffende de gezamenlijke vergaderingen van de HVG en VHVF. 1980-1986, 1988-1991, 1993-2001.. 2 omslagen.
424
1980-1986..
425
1988-1991, 1993-2001..

Samen op Weg/Vrouwen Overleg (SOW/VO).
426
Folder ‘Samen Op Weg’ van de werkgroep Hervormd-Gereformeerd Vrouwen Overleg, een samenwerkingsverband van de GVB (Gereformeerde Vrouwenbond), VHVF, HVG en HVD (Hervormde Vrouwendienst). 1987.. 1 stuk.
427-437
Informatie, verslagen, adressenlijsten en correspondentie van de Werkgroep Vrouwen Overleg, ook Samen Op Weg/Vrouwen Overleg genoemd. 1991-2002.. 11 omslagen.
427
1991-1993..
428
1994..
429
1995. Bevat informatie over het eerste SOW jaarthema: veelkleurig onder de regenboog..
430
1996..
431
1997..
432
1998..
433
1999..
434
2000. Bevat informatie over de eerste SOW Vrouwen Ontmoetingsdag..
435
2001..
436
2002..
437
2003..
438
Stukken betreffende het Samen Op Weg coördinatieoverleg van de Stichting ‘Jaar met de Bijbel’. 1997-1999.. 1 omslag.

Commissie Vrouwenwerk van de Raad voor de Zending van de Hervormde Kerk..
439
Jaarverslagen van de Commissie Vrouwenwerk van de Raad voor de Zending van de Hervormde Kerk. 1985-1987.. 1 omslag.

Oecumenisch Vrouwen Contact (OVC).
440
Jaarverslagen en ingekomen stukken van het Oecumenisch Vrouwen Contact (OVC). 1986-2002.. 1 omslag.

Presidentieel Overleg (PO).
441
Jaarverslagen van het Presidentieel Overleg (PO). 1985-1988.. 1 omslag.