/
You are not logged in

Archief Vereniging van Afghaanse Vrouwen 'Rabe-i-Balkhi' (RIB) 1998-2002

Identity Area

Collection IDIIAV00000496
Unitdate1998-2002
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.72 m.
Access and UseBeperkt
Voor inzage nrs 25-26 is toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Vereniging van Afghaanse Vrouwen 'Rabe-i-Balkhi' (RIB), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Arrangement

Inventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2011


Geschiedenis

Opgericht in 1997 met als doel de sekse-apartheid in Afghanistan hoog op de internationale agenda te krijgen; in februari 1998 startte de intenationale campagne 'Een bloem voor de vrouwen van Kabul'; Jessica Stein startte deze in Nederland; in 1999 werd de commissie Communicatie Nederlandse en Afghaanse vrouwen' opgericht met als doel de positie van vrouwen in Afghanistan, Pakistan en Nederland onder de aandacht te brengen van een groot publiek en met als doel in Nederland een (solidariteits)beweging van verzet tegen gender apartheid op gang te brengen; in de zomer van 2003 werd deze commissie weer opgeheven; de vereniging geeft onregelmatig het blad Hawa-dar-Tabid (Eva in ballingschap) uit.


Scope and Content

Archief van de commissie Communicatie Nederlandse en Afghaanse vrouwen 1998-2002: notulen van vergaderingen 1998-2002; stukken betreffende organisatie en publiciteit 1998-2002; stukken betreffende activiteiten 1998-2002; documentatie 1998-2002.
Commissie Communicatie Nederlandse en Afghaanse vrouwen

1-5
Agenda's en notulen van vergaderingen. Met bijlagen. 1999-2002.. 4 omslagen en 1 stuk.
1
Verslag van de vergadering van de Werkgroep Communicatie op 1 december 1998. 1 stuk.
2
1999..
3
2000..
4
2001..
5
2002..
6-10
Correspondentie. 1998-2002.. 3 pakken en 2 omslagen.
6
1998.1 omslag.
7
1999.1 omslag.
8
2000..
9
2001..
10
2002..
11
Stukken betreffende de organisatie, PR en publiciteit. Met foto's. 1998-2002.. 1 pak.
12
Stukken betreffende de kadertraining voor de Commissie Communicatie gehouden op 27-29 oktober 2000. 2000.. 1 omslag.
13-19
Stukken betreffende activiteiten. 1998-1999, 2002.. 5 omslagen en 2 pakken.
13
Campagne 'Een bloem voor de vrouwen van Kabul' gelanceerd op 4 april en het vervolg met het publiek debat 'Schipperen' in Afghanistan: dilemma's bij de hulpverlening en solidariteitsacties op 2 juli 1998 in samenwerking met andere organisaties. Met foto's. 1 pak.
14
Seminar 'Een stem voor Afghaanse vrouwen' op 20 november 1999..
15
Bijeenkomst 'Afghaanse vrouwen na 11 september' op 7 maart 2002..
16
Internationale conferentie 'De Stem van de Afghaanse vrouwen' op 1-2 mei 2002. 1 pak.
17
Bijeenkomst 'Terugblik & Toekomst' op 31 augustus 2002..
18
Fototentoonstelling 'Facing Afghan Women' 6-15 december 2002..
NB. De fototentoonstelling was een follow-up van de Internationale conferentie 'De Stem van de Afghaanse vrouwen' op 1-2 mei 2002.
19
Bijeenkomst met debat 'Afghanistan ná de Taliban' in samenwerking met het Haags Centrum voor Emancipatie "Importante" op 15 december 2002..
20-24
Documentatie over de positie van vrouwen in Afghanistan en de positie van Afghaanse vrouwen in Nederland. 1998-2002.. 5 pakken.
20
1998..
21
1999..
22
2000..
23
2001..
24
2002..
25-27
Aanvulling ontvangen 2015. ca. 2000-2015.. 2 dozen, 1 omslag groot formaat.