/
You are not logged in

Archief Zomeruniversiteit Vrouwenstudies Groningen 1987 1984-1987

Identity Area

Collection IDIIAV00000207
Unitdate1984-1987
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Hans Boersma en Ella Evers, studenten aan de Hogeschool van Amsterdam met de specialisatie ‘Minor Archivistiek’, in 2008. Geschoond en gewijzigd door Annette Mevis in 2012.
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Zomeruniversiteit Vrouwenstudies Groningen 1987, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Gehouden van 26 juni tot en met 2 juli 1987 in Groningen; doel was 'Uitwisseling (overdracht, konfrontatie en evaluatie) van wetenschappelijke- en praktijkkennis, gericht op de verdere ontwikkeling van vrouwenstudies.'; veertien thema's en een cultureel programma.


Scope and Content

Vergaderstukken en correspondentie 1984-1987; stukken betreffende de thema's en het cultureel programma; stukken betreffende publiciteit, de opening, financiën en de evaluatie; geluidsopnames; foto's.
Stukken betreffende het contact tussen de Werkgroep Organisatie Zomeruniversiteit Vrouwenstudies en het College van Bestuur, opzet voor de zomeruniversiteit en verklaringen van vakgroepen betreffende hun deelname aan de Raad van Advies, Kring van Adviseurs . 1984-1986.

1
Stukken betreffende het contact tussen de Werkgroep Organisatie Zomeruniversiteit Vrouwenstudies en het College van Bestuur, opzet voor de zomeruniversiteit en verklaringen van vakgroepen betreffende hun deelname aan de Raad van Advies, Kring van Adviseurs . 1984-1986.. 1 omslag .

Stukken betreffende het overleg tussen de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies en het Congresbureau. 1986-1987.

2
Stukken betreffende het overleg tussen de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies en het Congresbureau. 1986-1987.. 1 omslag.

Huishoudelijk reglement. 1985.

3
Huishoudelijk reglement. 1985.. 1 stuk.

Persberichten. 1987.

4
Persberichten. 1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de oprichting, organisatie en evaluatie. 1984-1987.

5
Stukken betreffende de oprichting, organisatie en evaluatie. 1984-1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de opening. 1987.

6
Stukken betreffende de opening. 1987.. 1 omslag.

Reacties van deelnemers. 1987.

7
Reacties van deelnemers. 1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende financiën. 1986-1987.

8
Stukken betreffende financiën. 1986-1987.. 1 omslag.

Programmaboekje en twee afleveringen van 'Inzoomer', de krant die tijdens de ZUV verscheen. 1987.

9
Programmaboekje en twee afleveringen van 'Inzoomer', de krant die tijdens de ZUV verscheen. 1987.. 3 stukken.

Foto's zw/w gemaakt door Anita Vliegers. 1987.

10
Foto's zw/w gemaakt door Anita Vliegers. 1987.. 1 omslag.

Notulen plenaire vergaderingen. 1986.

11
Notulen plenaire vergaderingen. 1986.. 1 omslag.

Vergaderstukken Centraal Overleg (CO), aanvankelijk ZUV-overleg genoemd. 1984-1987.

12
Vergaderstukken Centraal Overleg (CO), aanvankelijk ZUV-overleg genoemd. 1984-1987.. 1 pak.

Originele versie (manuscript) evaluatieverslag en voorlopige versie van 'een verslag en vooruitzicht'. 1987.

13
Originele versie (manuscript) evaluatieverslag en voorlopige versie van 'een verslag en vooruitzicht'. 1987.. 2 stukken.

Vergaderstukken Inhoudelijk Overleg. 1985-1987.

14
Vergaderstukken Inhoudelijk Overleg. 1985-1987.. 1 omslag.

Ingekomen en uitgaande stukken. 1984-1987.

15
Ingekomen en uitgaande stukken. 1984-1987.. 1 omslag.

Stukken van de Coördinatiegroep. 1984-1986.

16
Stukken van de Coördinatiegroep. 1984-1986.. 1 omslag.

Ingekomen stukken bij Marijke Schilperoord als een van de organisatoren van de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies. 1984-1985.

17
Ingekomen stukken bij Marijke Schilperoord als een van de organisatoren van de Zomeruniversiteit Vrouwenstudies. 1984-1985.. 1 omslag.

Werkplan. Twee versies. 1985.

18
Werkplan. Twee versies. 1985.. 2 stukken.

Stukken betreffende mogelijke bijdragen van mensen aan de 14 thema's en reacties op deze indeling in thema's, met name dat zwarte vrouwen weer een aparte plek kregen, het thema 'Zwart zijn'; met folders en affiche. 1986-1987.

19
Stukken betreffende mogelijke bijdragen van mensen aan de 14 thema's en reacties op deze indeling in thema's, met name dat zwarte vrouwen weer een aparte plek kregen, het thema 'Zwart zijn'; met folders en affiche. 1986-1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende subsidie en sponsoring. 1986.

20
Stukken betreffende subsidie en sponsoring. 1986.. 1 omslag.

Geluidsopnames ( 2 cassettebandjes van 90 minuten) van lezingen, forumdiscussie en slotbijeenkomst, onder anderen van Iteke Weeda, Stork, Hedy d'Ancona en Mineke van Essen en Jacqueline Sibbes; met begeleidende brieven van Jacqueline Sibbes en Mineke van Essen 1996. 1987, 1996.

21
Geluidsopnames ( 2 cassettebandjes van 90 minuten) van lezingen, forumdiscussie en slotbijeenkomst, onder anderen van Iteke Weeda, Stork, Hedy d'Ancona en Mineke van Essen en Jacqueline Sibbes; met begeleidende brieven van Jacqueline Sibbes en Mineke van Essen 1996. 1987, 1996.. 1 omslag.

Themagroep Mishandelen. 1985-1987.

22
Themagroep Mishandelen. 1985-1987.. 1 omslag.

Themagroep Zwart-wit. 1986-1987.

23
Themagroep Zwart-wit. 1986-1987.. 1 omslag.

Themagroep Feministische wetenschap beoefenen. 1986-1987.

24
Themagroep Feministische wetenschap beoefenen. 1986-1987.. 1 omslag.

Themagroep Liefhebben. 1986-1987.

25
Themagroep Liefhebben. 1986-1987.. 1 pak.

Stukken betreffende de evaluatie van de themagroepen. 1987.

26
Stukken betreffende de evaluatie van de themagroepen. 1987.. 1 pak.

Ingevulde enquêteformulieren door deelneemsters en verwerking van de enquête. 1987.

27
Ingevulde enquêteformulieren door deelneemsters en verwerking van de enquête. 1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de 'zwart-wit evaluatie'. 1987.

28
Stukken betreffende de 'zwart-wit evaluatie'. 1987.. 1 omslag.

Ingevulde enquêteformulieren door spreeksters en begeleidsters en verwerking van de enquête. 1987.

29
Ingevulde enquêteformulieren door spreeksters en begeleidsters en verwerking van de enquête. 1987.. 1 omslag.

Themabundels. 1987.

30-42
Themabundels. 1987.. 13 delen.
30
Construeren..
31
Denken..
32
Geloven..
33
Inrichten..
34
Leiden..
35
Leren..
36
Liefhebben..
37
Mishandelen..
38
Rechtdoen..
39
Verbeelden..
40
Wel-zijn..
41
Werken..
42
Wetenschap beoefenen..

Gepubliceerd evaluatieverslag. 1987.

43
Gepubliceerd evaluatieverslag. 1987.. 1 stuk.

Bijdragen congresbundel. 1987.

44
Bijdragen congresbundel. 1987.. 1 pak.

Stukken van de Raad van Advies. december 1984-1987.

45
Stukken van de Raad van Advies. december 1984-1987.. 1 pak.

Stukken betreffende werving van vrouwen voor de Kring van Adviseurs. 1986.

46
Stukken betreffende werving van vrouwen voor de Kring van Adviseurs. 1986.. 1 omslag.

Ingekomen aanbiedingen van lezingen, artikelen en workshops die niet binnen het voorgestelde thema pasten en waar mogelijk een andere oplossing voor werd bedacht. 1987.

47
Ingekomen aanbiedingen van lezingen, artikelen en workshops die niet binnen het voorgestelde thema pasten en waar mogelijk een andere oplossing voor werd bedacht. 1987.. 1 omslag.

Stukken van de Kultuurgroep en betreffende het cultureel programma. 1986-1987.

48
Stukken van de Kultuurgroep en betreffende het cultureel programma. 1986-1987.. 1 pak.

Knipsels en artikelen over de Zomeruniversiteit 1987. 1986-1987.

49
Knipsels en artikelen over de Zomeruniversiteit 1987. 1986-1987.. 1 pak.