/
You are not logged in

Archief Jeantine Hefting (1921-2002)

Identity Area

Collection IDIIAV00000454
Unitdate(1859-) 1937-2001
1937-2001
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent2.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman en Annette Mevis in 2018
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Jeantine Hefting, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 16 juni 1921 te Utrecht, overleden op 23 maart 2002 te Utrecht; roepnaam Tineke, Tien; gymnasium 1933-1939 en studie rechten Universiteit Utrecht 1939-1945; lid UVSV; van 1946-1947 secretaresse van de Zeeuwse Volksuniversiteit en van 1947-1949 adjunct-secretaresse van de Volksuniversiteit te Rotterdam; was secretaresse van de afdeling 'De vrouw in staat en politiek' van de Tentoonstelling ‘De Nederlandse vrouw 1898-1948; van 1949-1951 Documents Officer voor de International Alliance of Women (IAW) in Stockholm en in 1951 belast met de uitvoering van een door de IAW in Zweden georganiseerde Social Study Course voor vrouwen uit verschillende landen; ging in 1951 voor de eerste keer naar Amerika met de bedoeling er veertien dagen te blijven als consultant voor de IAW bij de 5e zitting van de Commission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties (VN), het werden veertien maanden; zij werkte er als ‘social affairs officer’ bij het Department Social Affairs van de VN in New York en reisde per Greyhoundbus het hele land door; werkte in 1952 voor de IAW in Zweden, Italië en Denemarken; was van 1953-1958 gemeenteraadslid voor de VVD in Utrecht; vanaf begin 1947 lid van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (Vrouwenbelangen), hoofdbestuurslid en voorzitster van de afdeling Utrecht tot 1959; actief in de Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO) en de International Federation of University Women (IFUW), onder andere voorzitter van het Committee on International Relations; in maart 1959 Nederlandse vertegenwoordigster in de Commission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties (VN), als vervangster van Nettie de Vink; van april 1959-1962 eerste secretaris van de afdeling Pers en Culturele Zaken van de Nederlandse ambassade te Washington met als speciale taak contacten te leggen met Amerikaanse vrouwenverenigingen; was redactrice van Endeavour en werd eind 1962 door Lien Kleinhoonte gevraagd in het bestuur van het IAV te komen.


Scope and Content

Dagboeken en agenda's 1943-2001; notitieboekjes 1948-1962; correspondentie onder andere met Tine Halkes, Anna de Waal, Margery Corbett Ashby, Marga Klompé, Hilda Verwey-Jonker, Johanna Hudig, Jane de Iongh, Hanna Rydh en Ellen Hagen uit Zweden en haar tante Van Weede (overleden 1966) 1937-1979; lezingen, artikelen en stukken betreffende onderzoeken 1946-1965; stukken van en over Vrouwenbelangen, de International Alliance of Women (IAW), de VVAO en de IFUW 1949-1966; stukken betreffende de Verenigde Naties en de Commission on the Status of Women 1949-1960; stukken over haar periode als gemeenteraadslid van Utrecht 1953-1958; stukken over haar verblijven in Amerika 1950-1952 en 1959-1962; foto's. Vier almanakken van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (UVSV) 1940-1942 en 1946 zijn overgebracht naar de bibliotheek (Almanak 1942 met opdracht en handtekeningen).
Agenda's, dag- en notitieboeken

1
Agenda's. 1943, 1945-1984.. 1 doos.
2
Agenda's. 1985-1997.. 1 doos.
3
Agenda's. 1998-2001.. 4 delen.
4
Adresboekjes. z.j.. 4 delen.
5
Dagboek. Met foto's van de bevrijders. 1 januari-1 april 1945.. 1 deel.
6
Notitieboekjes: genummerde 1-17 van 1958-1962, genummerde I-VII New York-Detroit-Chicago-Salt Lake City- Pasadena- Los Angels- Santa Fe- New Orleans-Cattanooga, met en zonder opschriften. 1948-1964,. 1 doos.
7
Notitiebloknoot met inhoudsopgave, met verslagen van vergaderingen met onder anderen Hilda Verwey-Jonker, mw Slichtenbree (IAV) en Anna de Waal en notities. Met inhoudsopgave. Aan de andere kant ‘College Schellekens-Lifthart, Sociologisch Instituut, 4 november 1963. november 1962-januari 1965.. 1 deel.
8
Notitiebloknoot met inhoudsopgave. 1969-1971.. 1 deel.

Correpondentie

9
Brieven van Hanneke Eggens aan ‘Lieve Tien’, haar buurmeisje en vriendin in Utrecht, geschreven vanuit het voormalig Nederlands-Indië, Batavia . Met foto’s. 1937-1940.. 1 omslag.
NB. Op 13 oktober 2008 ontvangen van Hanneke Herckenrath-Eggens. Tineke Hefting had deze brieven aan haar teruggegeven. Zie voor de dagboeken van Hanneke Eggens EGO/11.
10
Correspondentie. 1946-1947.. 1 omslag.
11
Ingekomen en uitgaande brieven. 1949-1950, 1953, 1956-1957, 1959-1966, 1978.. 1 omslag.
12
Correspondentie. Met knipsels uit Amerikaanse kranten. mei 1951-september 1952.. 1 pak.
13
Ingekomen brieven uit Zweden. Met knipsel betreffende het overlijden van Hanna Rydh 1964. 1952-1993.. 1 omslag.
14
Ingekomen brieven van voornamelijk Amerikaanse en Zweedse vriendinnen met medeleven en steunbetuiging naar aanleiding van de Watersnoodramp in februari 1953, correspondentie betreffende financiële steun voor slachtoffers en krantenknipsels. 1953.. 1 omslag.
15-20
Correspondentie. Alfabetisch geordend. 1953 mei-1954 januari.. 6 omslagen.
15
A-C..
16
D-H..
17
I-L..
18
M-P..
19
R-V..
20
W-Z..
21
Correspondentie. 1953-1987.. 1 omslag.
22
Correspondentie. juli 1955-juli 1956.. 1 omslag.
23-27
Correspondentie. Alfabetisch geordend. 1955 september-1956 juni.. 5 omslagen.
23
A-C..
24
D-G..
25
H-K..
26
L-S..
27
T-Z..
28-32
Correspondentie. Alfabetisch geordend. 10 juni 1956-6 juni 1957.. 5 omslagen.
28
A-C..
29
D-H..
30
I-L..
31
M-R..
32
S-Z..
33-37
Correspondentie. Alfabetisch geordend. 6 juni 1957-5 november 1958.. 5 omslagen.
33
A-C..
34
D-G..
35
H-L..
36
M-R..
37
S-Z..
38-42
Correspondentie. Alfabetisch geordend. 1958 november-1959 februari, 1962 maart-1963 maart.. 5 omslagen.
38
A-C..
39
D-H..
40
I-L..
41
M-R..
42
S-Z..
43-47
Correspondentie. Alfabetisch geordend. 22 april 1964 -1965.. 5 omslagen.
43
A-C..
44
D-H..
45
I-L..
46
M-R..
47
S-Z..
48-52
Correspondentie. Alfabetisch geordend. 29 augustus 1965-3 december 1968.. 5 omslagen.
48
A-C..
49
D-G..
50
H-L..
51
M-R..
52
S-Z..
53-58
Correspondentie. Alfabetisch geordend. 2 juni 1969-1979.. 6 omslagen.
53
A-C..
54
D-H..
55
I-L..
56
M-R..
57
S..
58
T-Z..
59
Brieven van Ina (Brokmeier-) van der Beugel , met enkele krantencolumns van haar 1965, 1978 en z.j. 1948-1979.. 1 omslag.
60
Ingekomen brieven van ‘T’ 1959 en z.j. en ‘Tante’, genummerd 34-41, 1962. 1959, 1962 en z.j.. 1 omslag.
61
Ansichtkaarten van ‘Tien’ Hefting aan haar tante Van Weede. 1959-1962.. 1 pak.
62
Ingekomen brieven. 1962.. 1 omslag.
63
Brieven van Marga A.M. Klompé. 1962, 1967, 1970.. 3 stukken.

Lezingen, artikelen, onderzoek

64
Tekst van haar lezing over de doodstraf 10 april 1946 voor een aantal disputen te Utrecht, met krantenknipsels over dit onderwerp. 1946.. 1 omslag.
65
Documentatie over politieke partijen voor een lezing 14 mei 1946 voor de UVSV in verband met verkiezingen. 1946.. 1 pak.
66
Teksten van lezingen en artikelen, Nederlandstalig veelal over Amerika, Engelstalig veelal over Nederland. 1947-1961, z.j.. 1 pak .
67-68
Nummers zijn vervallen..
69
Stukken betreffende haar plannen voor een proefschrift over ‘gelijke benoembaarheid van vrouwen in openbare functies in verschillende landen’. 1953.. 1 omslag.
70-75
Teksten, aankondigingen, verslagen en knipsels van lezingen. 1952-1958.. 6 omslagen.
70
November 1952-1953..
71
1954..
72
1955..
73
1956..
74
1957..
75
1958..
76
Teksten van lezingen van J. Hefting over ‘Vrouwenbelangen’, over de Commissie voor de Rechtstoestand van de Vrouw van de Verenigde Naties (voor de Wereldomroep en in Vrouwenbelangen april 1959) en over ‘Political Rights/Status of Women’ te Washington 1959. 1959.. 1 omslag.
77
Concept en tekst van een lezing ‘The Dutch educational system’ by Jeantine Hefting, first secretary for press and cultural affairs Royal Netherlands Embassy Washington, D.C. en stukken betreffende deze lezing voor de universiteit van Pittsburgh 20 mei 1961 in het kader van een internationaal seminar over ‘Education as an expression of its Cultural Environment’. 1961.. 1 omslag.
78
Overzichten van gehouden en afgezegde lezingen 1962-1966. 1962-1966.. 1 omslag.
79-85
Teksten van lezingen, onder andere voor de VPRO-, AVRO- en NCRV-radio, voor Soroptimistclubs, Nationale Vrouwenraad van Nederland (tekst van haar lezing over Amerika voor de Nationale Vrouwenraad van Nederland, 7 november 1962 te Utrecht), Hervormde Vrouwen Dienst, VVAO, Bond voor Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep over onder andere de ILO conferentie, Vrouwenbureaus, ‘In spin, de bocht weer in’ (over internationale aspecten van de inschakeling van de vrouw in het arbeidsproces), over 20 jaar VN, NGO’s en over Amerika, en stukken in verband met deze lezingen. 1961-1966.. 7 omslagen.
79
1961..
80
1962..
81
1963..
82
1964..
83
1965..
84
1966..
85
z.j..
86
Rapporten, literatuurlijsten en andere stukken in verband met arbeid van de vrouw. 1961-1963 en z.j.. 1 omslag.
87-90
Stukken betreffende het onderzoek dat J. Hefting in opdracht van het Nederlandse Vrouwen Comité (NVC) deed naar vrouwenarbeid in Nederland sinds 1945, resulterend in het rapport ‘Bronnenonderzoek over vrouwenarbeid in Nederland, sinds 1945’ en in het artikel in Vrouwenbelangen oktober 1963 ‘Bronnenonderzoek over vrouwenarbeid in Nederland sinds 1945’en stukken betreffende het NVC. 1962-1965.. 4 omslagen.
87
1962..
88
1963..
89
1964..
90
1965..
91
Stukken in verband met haar plannen om het schrijven van een proefschrift weer ter hand te nemen. 1963-1964.. 1 omslag.
92
Concept-tekst ‘The Status of Women in the Netherlands’ by Alexandra Ch. P. Blaauw and dr Anna de Waal, aan J. Hefting voor commentaar opgestuurd. 1965.. 1 stuk.

Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging (UVSV)

93
22 Foto’s van onder andere een roeiwedstrijd, diners, CANTO-lustrum, lustrumconferentie VCSB en een reünie 1940-1944, 1971 (29 stuks); jaarrede praeses 1939, uitnodiging voor dispuut CODA 1940, jaarlied 1940 en 1941, lijst van novieten 1940, novietenkrant 1941 van de UVSV (Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging). 1939-1944, 1971 en z.j.. 1 omslag.

Vrouwenbelangen en International Alliance of Women (IAW)

94-96
Stukken betreffende het vijftiende internationale congres van de International Alliance of Women, 18-23 juli 1949 te Amsterdam dat zij mede organiseerde. 1949.. 3 omslagen.
94
Omslag 1..
95
Omslag 2..
96
Omslag 3..
97-98
Correspondentie (meest doorslagen van uitgegane brieven) van J. Hefting toen zij in Stockholm woonde bij presidente Hanna Rydh van de IAW; veel met leden van de International Alliance of Women. Deels alfabetisch. oktober 1949-februari 1951.. 2 pakken.
97
Pak 1..
98
Pak 2..
99
Correspondentie tussen J. Hefting (toen zij in Stockholm verbleef) en H.D. Everts-Goddard (‘Miems’), vice president of the International Alliance of Women. oktober 1949-februari 1951.. 1 omslag.
100
Stukken betreffende de International Alliance of Women (IAW) en de Verenigde Naties; met naamkaartje ‘United Nations consultant to Economic & Social Council. From: International Alliance of Women’. Name: Jeantine Hefting’.1949-1951.. 1 pak.
101
Stukken van het 16e congres van de International Alliance of Women, 14-18 september 1952 te Napels. Met toegangsbewijs van Tineke Hefting en foto 13 september straatbeeld Napels 1952. 1952.. 1 omslag.
102
Correspondentie vanuit Kopenhagen betreffende het IAW congres in Napels. oktober 1952.. 1 pak.
103
Stukken betreffende de International Alliance of Women (IAW) naar aanleiding van het congres Napels september 1952. 1953.. 1 omslag.
104
Stukken van Vrouwenbelangen, afdeling Utrecht, waaronder stukken van de studiegroep ‘Vrije tijd en vrijetijdsbesteding’. 1953-1958.. 1 omslag.
105
Stukken van en betreffende Vrouwenbelangen (waarvan zij hoofdbestuurslid was) en de International Alliance of Women. 1954-1958.. 1 omslag.
106
Stukken van en over de op 6 maart 1948 opgerichte Contactgroep voor Vrouwen der Europese Beweging (als onderdeel van de Nederlandse Raad der Europese Beweging), waarin Hefting de Vrouwen in de VVD vertegenwoordigde. 1954-1958.. 1 omslag.
107
Stukken van en over de Contactgroep van Vrouwen in de Europese Beweging, waarin J. Hefting namens Vrouwenbelangen zitting had. 1961-1965.. 1 pak.
108
Correspondentie en andere stukken van J. Hefting in haar functie van hoofdbestuurlid van Vrouwenbelangen, waaronder notitieschrift 1964-1966 ‘Vrouwenbelangen III’ en stukken over statutenwijziging. 1964-1966.. 1 omslag.

VVAO en IFUW

109
Toegangskaart, correspondentie en andere stukken van en over de elfde conferentie van de International Federation of University Women (IFUW), 6-13 augustus 1953 te Londen. 1953.. 1 omslag.
110
Correspondentie met bestuursleden van de IFUW en de VVAO, onder anderen met Mr. B.J. Meijer-Cohen (Betty) en Prof. Dr. C.E. Visser (Lies). 1953-1958.. 1 pak.
111
Report of the 36th Council Meeting van de International Federation of University Women (IFUW) 1955 te Zwitserland, met haar stempel erin. 1955.. 1 deel.
112
Ingekomen en uitgaande brieven en andere stukken van J. Hefting betreffende de VVAO en de IFUW en het 3-10 augustus 1956 IFUW congres in Parijs, onder andere in haar functie van presidente van de Commissie van Buitenlandse Aangelegenheden van de VVAO. Nederlands, Engels, Frans, Duits. 1956-1958.. 1 pak.
113
Brieven aan N. van Weede (‘tantie’) vanuit Ierland, stukken van en over de bijeenkomst van de Council of the International Federation of University Women (IFUW) augustus 1957 in Ierland. Met groepsfoto.1957.. 1 omslag.
114
Correspondentie, tekst van lezing van J. Hefting en andere stukken in verband met het 40th Council International Federation of University Women (IFUW) 4-8 augustus 1958 Vassar College, New York, correspondentie en stukken over het Eighth International Congregational Council 2-10 juli 1958 in Amerika en stukken betreffende het congres van het Internationaal Verbond voor Vrijzinnig Christendom en Geloofsvrijheid 9-13 augustus 1958 te Chicago. 1957-1958.. 1 pak.
115
Foto’s en krantenknipsels (met foto’s) van de International Federation of University Women (IFUW), in verband met de conferentie in Amerika. 1958.. 1 omslag.
116
Notulen van (hoofd)bestuursvergaderingen van de VVAO en correspondentie, tekst van lezing op de wintervergadering van de VVAO 31 januari 1959 over haar deelname aan de Council meeting van de IFUW te Vassar, teksten van lezingen van E.P. Steyn Parvé over ‘Met een beurs van de AAUW naar Amerika’ z.j. en ‘De taak van de VVAO en het aandeel der afdelingen hierin’ 1958, loflied der notuleersters voor Tineke bij haar afscheid 13 februari 1959. 1958-1959.. 1 omslag.
117
Stukken van de International Federation of University Women (IFUW). 1962-1963.. 1 omslag.
118
Stukken van de International Federation of University Women (IFUW), voornamelijk van de 46th Council juli 1963 te Londen. 1962-1963.. 1 omslag .
119
Correspondentie met bijlagen van de commissie reorganisatie IFUW van de VVAO, waarin J. Hefting zitting had. 1962-1964.. 1 omslag.
120
Correspondentie van de International Federation of University Women (IFUW). Alfabetisch. 1962-1966.. 1 pak.
121
Stukken van de Commissie voor Internationale Aangelegenheden (CIA) van de VVAO, ook wel CIR (Committee on International Relations), waarin J. Hefting zitting had. 1962-1966.. 1 omslag.
122-124
Stukken van de International Federation of University Women (IFUW). 1963-1965.. 3 omslagen.
122
1963-1964. Voornamelijk ivm enquête over The occupational outlook for the mature woman..
123
1964. Voornamelijk over Inquiry into the need for university trained man-power..
124
1965..

Verenigde Naties en Commission on the Status of Women

125
Stukken van de Verenigde Naties. 1949-1950.. 1 omslag.
126
Newsletter of the Status of Women, prepared by the section on the Status of Women of the United Nations Secretariat. Nr 5 (September 1952), nr 7 (September 1953), nr 9 (September 1954), nr 10 (February 1955), nr 14 (February 1957) en nr 15 (September 1957). 1952-1955, 1957.. 1 omslag .
127
Teksten van en betreffende haar toespraken van de 13e zitting van de Commissie rechtstoestand van de Vrouw / Commission on the Status of Women (CSW) , haar aantekeningen hierbij, telexberichten hierover uit Den Haag en een tekst van haar lezing voor de Wereldomroep over de Commissie voor de Rechtstoestand van de Vrouw. J. Hefting trad op als vervangster van mej mr.dr. J.C.H.H. de Vink. Haar voordrachten gingen onder meer over Political Rights, Economic Opportunities for Women, Pensionable Age, Education, Equal Pay en Tax Legislation. 1959.. 1 omslag.
128
Rapport van J. Hefting aan de minister van Buitenlandse Zaken betreffende de 13e zitting van de Commissie van de VN voor de Rechtstoestand van de Vrouw op 30 maart 1959 en correspondentie hierover met onder anderen Anna de Waal. Met foto van haar met de gedelegeerde uit Pakistan. 1959-1960.. 1 pak.
NB. Zie ook plakboek inv.nr 175.
129
Verslag van de commissie ad hoc van het Nederlandse Vrouwen Comité ter bestudering van de opmerkingen van F.T. Diemer-Lindeboom, gemaakt in de 3e commissie van de Assemblée der Verenigde Naties op 22 oktober 1959. 1959.. 1 stuk.

Amerika 1950-1952

130
Correspondentie van J. Hefting te Stockholm, voornamelijk in verband met haar reis naar en verblijf in de Verenigde Staten, zoals aanvragen van beurs of ‘grant’. 1950-februari 1951.. 1 omslag.
131
Aanvragen voor beurzen voor verblijf en reis in Amerika bij diverse fondsen en organisaties (o.a. Carrie Chapman Catt Fund), aanbevelingsbrieven en correspondentie in verband hiermee. Met krantenknipsel met haar foto over haar verblijf in Amerika. 1950-1951.. 1 omslag.
132
Dagboek uit Amerika. februari-maart 1951.. 1 deel.
133
Aanstellingscontracten (juni-augustus, augustus-september 1951) als social affairs officer bij het Department Social Affairs van de United Nations te New York, correspondentie en andere stukken betreffende haar verblijf in de Verenigde Staten en haar werk voor de Verenigde Naties. 1951-1952.. 1 omslag.
134
Brief van haar zuster Victorine Bakker-Hefting en twee kopieën van brieven van Victorine aan kennissen in de Verenigde Staten over Jeantine met het verzoek haar te willen ontvangen bij haar voorgenomen verblijf aldaar. februari 1951.. 3 stukken.
135-137
Aantekeningenschriften reis Amerika. [1952].. 3 delen.
135
‘Klad rapport reis I’..
136
‘Aantekeningen Reis Amerika II’..
137
‘Index reisaantekeningen’..
138
Brieven uit Amerika aan N. van Weede (‘Tien’ aan ‘tantie’) 1951-1952, en twee brieven (genummerd 8 en 9) april 1951 van N. van Weede aan ‘Tien’. 1951-1952.. 1 pak.
139
Brieven aan ‘Tantie’ 17 september 1951-12 januari 1952 (genummerd II t/m XXXVIII (incompleet) vanuit Amerika. 1951-1952.. 1 omslag.
140
Gestencilde brief aan alle Amerikaanse contacten om te bedanken voor de hartelijke ontvangst gedurende haar verblijf in Amerika. [1952].. 1 stuk.

Gemeenteraad Utrecht 1953-1958

141
Felicitatiebrieven, correspondentie, stukken in verband met de geloofsbrieven, stukken in verband met vrouwelijke raadslieden en krantenknipsels betreffende haar verkiezing voor de VVD in de gemeenteraad van Utrecht mei 1953. 1953-1954.. 1 pak.
142-156
Aantekenschriften over werkzaamheden in de Gemeenteraad van Utrecht, ‘Gemeenteraad I tot en met XV’. Met inhoudsopgaven. 1953-1958.. 15 delen.
NB. Vanwege roest blaadjes losgemaakt van de spiraal.
142
1953 september-november..
143
1953 november-1954 februari..
144
1954 17 februari-1 april..
145
1954 3 april-14 juni..
146
1954 14 juni-16 september..
147
1954 16 september-16 november..
148
1954 16 november-1955 6 februari..
149
1955 8 februari-23 mei..
150
1955 23 mei-6 oktober..
151
1955 oktober-1956 januari..
152
6 6 januari-20 september..
153
1956 20 september-1957 15 februari..
154
1957 17 februari-2 oktober..
155
1957 2 oktober-1958 28 maart..
156
1958 28 maart-10 december..

Amerika 1959-1962

157
Ingekomen en uitgaande brieven betreffende haar vertrek naar Amerika voor haar baan bij de Nederlandse Ambassade. Engels en Nederlands. 1958-1959.. 1 omslag.
158
Proces-Verbaal van Beëdiging als Eerste Ambassadesecretaris in Bijzondere Dienst 16 juli 1959, curriculum vitae (Engels- en Nederlandstalig), stukken in verband met reis en verblijf in Amerika betreffende zakelijke aangelegenheden, waaronder vervoer volkswagen, financiële zaken, waaronder salaris en reiskosten, ziekteverlof, correspondentie met ambassadeur Van Roijen. 1958-1962.. 1 pak .
159
Knipsels van artikelen over haar benoeming en vertrek naar Amerika. 1959.. 1 omslag.
160
Naam- en adreslijst van de leden van de Nederlandse Ambassade. ca 1959.. 1 stuk.
161
Documentatiemap van Women’s Division Republican National Committee ‘Women in the Public Service. Engels. 1959.. 1 omslag.
162-166
‘Amerika I’: correspondentie. Alfabetisch geordend. Met een lijst van door haar gehouden lezingen in Amerika en rondzendbrieven. 1959-1960.. 5 omslagen.
162
A-B..
163
C-G..
164
H-K..
165
L-R..
166
S-Z..
167
Correspondentie van Jeantine Hefting in de Verenigde Staten, voornamelijk privé, onder anderen met Anne Guthrie, Mimi Rijpstra-Verbeek (met krantenartikel over J. Hefting, 20 februari 1959 in Het Vaderland) en N. van Weede (‘tantie). januari-maart 1959.. 1 omslag.
168
Stukken van en over de internationale conferentie, waaraan J. Hefting deelnam, 19-24 maart 1961 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Vassar College in de Verenigde Staten met als thema ‘Emerging Values and New Directions: Their Implications for Education’, en stukken van en over Vassar College in het algemeen. Met 6 foto’s. 1961-1963.. 1 pak.
169-173
Brieven uit Amerika aan N. van Weede (‘Tien’ aan ‘tantie’). april 1961-februari 1962.. 5 omslagen.
169
april-mei 1961..
170
juni 1961..
171
juli-september 1961..
172
oktober-november 1961..
173
december 1961-februari 1962..
174
Tekst van toespraak op rijm bij afscheidsdiner bij ambassadeur Van Roijen 7 december 1961, correspondentie, teksten van lezingen, notities, nota over de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van het hebben van een contactpersoon voor vrouwenorganisaties aan de Nederlandse Ambassade in Washington juni1961, krantenknipsels en andere stukken vanuit haar functie als Eerste Secretaris voor Pers- en Culturele Zaken. 1960-1962.. 1 omslag.
175
Plakboek van haar reis naar en verblijf in Amerika; met veel losse stukken er in. ca 1959-1962.. 1 deel.
176
Oorkonde van haar ereburgerschap van Jackson, Mississippi. z.j.. 1 stuk groot formaat.

Overige activiteiten

177
Stukken van de Tentoonstelling ‘De Nederlandse vrouw 1898-1948’, waaronder toegangsbewijs, doorlopende werkkaart en uitnodiging, stukken van de afdeling De Vrouw in Staat en Politiek, waarvan J. Hefting secretaresse was. 1947-1948.. 1 omslag.
178
M.C. Bouwmeester, In vogelvlucht. Inleiding tot de geschiedenis van de Vrouwenbeweging in Nederland (1949), met haar naam en opmerkingen er in. 1949.. 1 deel.
179
Stukken betreffende de National Federation of Business and Professional Women’s Clubs (New York). ca 1950.. 1 omslag.
180
Stukken betreffende haar prijs (een bankbiljet van tweeëneenhalve gulden) die ze won met haar inzending op de prijsvraag van De Groene Amsterdammer ‘Als vrouwen regeren’ van 9 mei 1953. 1953.. 3 stukken.
181
Tekst van een hoorspel Vrouwenemancipatie. ‘De ware Kenau’ van Manuel van Lochem, uitgezonden 3 februari 1954 door de VPRO. 1954.. 1 stuk.
182
Stukken van het Utrechts Universiteitsfonds, namens welk Fonds zij ook enige tijd in de Raad voor Sociale Voorzieningen ten behoeve van Studenten (‘Sociale Raad’) zat. 1954-1959.. 1 omslag.
183
Stukken van de Beweging van Europese Federalisten en de ‘Europese dagen’. 1955.. 1 omslag.
184
Stukken betreffende de motie-Tendeloo september 1955 en de wet tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. 1955-1957.. 1 omslag.
185
Stukken van en over de UNESCO-UNICEF Commissie te Utrecht, waarvan zij tot haar vertrek naar Amerika lid was. 1955-1958.. 1 omslag.
186
Stukken van het Nederlands Gesprek Centrum, afdeling Utrecht, waarvan zij sinds december 1956 lid was. 1956-1958.. 1 omslag.
187
Stukken betreffende een op te richten koor onder leiding van Nancy van der Elst. 1957.. 1 omslag.
188
Jacqueline C. Schokking, De vrouw in de Nederlandse politiek. Emancipatie tot actief Burgerschap. Assen 1958. Aangeboden aan haar door de Onderwijscommissie van de Gemeenteraad van Utrecht, met opdracht en handtekeningen 16 december 1958. 1958.. 1 deel.
189
Jaarverslag over 1958 van de Commissie van Toezicht bij het Huis van Bewaring II te Utrecht waarin het afscheid van Hefting in verband met haar benoeming bij de Nederlandse Ambassade te Utrecht wordt genoemd. 1959.. 1 stuk .
190
Jaarverslag over 1958 van de Vrouwen in de VVD Centrale Utrecht waarin wordt gemeld dat Hefting sprak over ‘De vrouw in de gemeentepolitiek’ op de voorjaarsbijeenkomst te Amersfoort. 1959.. 1 stuk.
191
Stukken van en over de in Amerika eind 1961 opgerichte President’s Commission on the Status of Women. 1961-1963.. 1 omslag.
192
Correspondentie met Marjorie Campbell Cooke, editor of Women Speaking en mede-organisator van een in 1964 of 1965 te houden Conference of Women for International Cooperation Year, waarvoor zij medewerking van J. Hefting vraagt. Engels. 1962.. 1 omslag.
193
Notities van vergaderingen Nationale Vrouwenraad van Nederland. 14 juni 1962-2 april 1964.. 1 omslag.
194
Ingezonden brieven, commentaren en correspondentie rond de troonswisseling in 1980 en het verschijnen van het boek van M.G. Schenk en Magdaleen Herk Juliana: Vorstin naast de rode loper (1980). 1980.. 1 omslag.
195
Het boek van Ineke Jungschleger en Claar Bierlaagh, Marga Klompé. Een gedreven politica haar tijd vooruit (1990). Met aantekeningen van J. Hefting en knipsels over Klompé. 1986-1998.. 1 omslag.
196
Ingezonden stukken betreffende een ondergrondse tram in Utrecht. 1990-1991.. 1 omslag.
197
Het boek van Hilda Verwey-Jonker, Er moet een vrouw in (1988). Met opdracht van de schrijfster en met aantekeningen van J. Hefting. Brieven van en knipsels betreffende Hilda Verwey-Jonker. 1988-2000.. 1 omslag.
198
Correspondentie, voornamelijk in verband met het soroptimisme. 1999-2001.. 1 omslag.

Persoonlijk en familie

199
CV’s. 1958 en z.j.. 1 omslag.
200
Geboortebewijzen, aktes van huwelijk en overlijden, voornamelijk van de familie Hefting, waaronder Jeantine Heftings geboortebewijs 1921. 1859-1951.. 1 omslag.
201
Getuigschrift van goed gedrag van 22 maart 1879 en akte van bekwaamheid als huishoudonderwijzeres in fraaie handwerken van Helena de Haart 18 april 1879. 1879.. 2 stukken.
202
Oorkonde van de uitreiking van het Mobilisatie-Herinneringskruis door het Koninkrijk der Nederlanden Comité Utrecht aan Dr C. Hefting voor zijn tijd als ‘Officier van gezondheid bij de Weermacht te land of ter zee hier te lande of in de overzeesche gewesten in de periode Augustus 1914-November 1918’. 1926.. 1 stuk.
203
Poëziealbum van Tineke Hefting. 1932, 1939-1940.. 1 deel.
204
Gymnasiumdiploma, cijferlijst, examenteksten en andere stukken betreffende het eindexamen 1939, kandidaatsbul 1940 en doctoraalbul 1945. 1939-1940, 1945.. 1 omslag.
205
Concepten en kopieën van sollicitatiebrieven. 1946-1949.. 1 omslag.
206
Stukken aangaande pensioenzaken van J. Hefting. 1961-1962.. 1 omslag.
207
Paspoort (1962-1967 met stempels), rijbewijs (1998-2003) en stamkaart NS (1992). 1962-1998.. 3 stukken.
208
Losbladig album ter gelegenheid van haar 70e verjaardag 16 juni 1991 met foto’s, felicitaties en herinneringen, veelal in dichtvorm. 1991.. 1 deel.
209
Certificaten van het Joods Nationaal Fonds van op naam van J. Hefting geplante bomen in Israël. 1970, 1974.. 4 stukken.
210
Ex libris J. Hefting. In tweevoud. z.j.. 1 stuk.
211
Astroscoop’ opgesteld 14 juni 2000 bij V&D voor J. Hefting. 2000.. 1 stuk.

Foto's

NB. Er zitten ook foto's in andere inventarisnummers.
212
Jeugdfoto’s. 1917, 1923, 1926-1928, 1930-1931, 1933, 1939 en z.j.. 1 omslag.
213
(Groeps)portretten, waarop ook J. Hefting in functie, in Amerika (VN, IAW?) en in de gemeenteraad van Utrecht. 1952 en z.j.. 1 omslag .