/
You are not logged in

Archief LOVA, Nederlandse Vereniging voor Genderstudies en Feministische Antropologie 1985-2010

Identity Area

Collection IDIIAV00000632
Unitdate1985-2010
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.50 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2010
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief LOVA, Nederlandse Vereniging voor Genderstudies en Feministische Antropologie, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht als Landelijk Overleg Vrouwenstudies in de Antropologie (LOVA) op 12 oktober 1979 toen de verschillende vrouwengroepen antropologie hun krachten bundelden op een bijeenkomst te Utrecht; het Landelijk Overleg kwam drie keer per jaar bij elkaar tijdens een LOVA-dag die door een van de vrouwengroepen antropologie werd georganiseerd; vanaf 1991? wordt er eenmaal per jaar een studiedag georganiseerd waarop theoretische en methodologische vraagstukken worden besprokend; in 1995 werd het overleg omgevormd tot een vakvereniging met als doel genderstudies binnen de antropologie te bevorderen, en antropologische perspectieven binnen genderstudies; per 12 september 1995 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid; in 2007 veranderde de naam in LOVA, Nederlandse Vereniging voor Genderstudies en Feministische Antropologie; in februari en april 1980 verschenen gestencilde nummers van de Landelijke Nieuwsbrief Niet-Westerse Vrouwenstudies (LNNV), de LOVA Nieuwsbrief verscheen vanaf augustus 1980 tot 1990 driemaal per jaar; het Tijdschrift verschijnt vanaf 1990 tweemaal per jaar; zie ook www/lovanetwerk.nl.


Scope and Content

Notulen van bestuursvergaderingen 1995-2009; jaarverslagen 2004-2009; stukken betreffende de leden, financiën, publiciteit en activiteiten 1986, 1991-2010.
Nieuwsbrief en tijdschrift

1-2
Nummers 1 en 2 zijn vervallen..
3
Stukken van de redactie(commissie). 1995-1996, 2001-2002.. 1 omslag.
NB. De nieuwsbrief en het tijdschrift zijn in de bibliotheek.

Jaarverslagen

4
Jaarverslagen over 2004-2009. 2005-2010.. 1 omslag.

Bestuur

5-19
Notulen van bestuursvergadering en correspondentie tussen bestuursleden. Chronologisch geordend. 1995-2009.. 15 omslagen.
NB. De data achter het jaartal hebben alleen betrekking op de notulen.
5
1995: 9 januari, 20 februari, 10 april, 3 juli, 26 september, 27 november.
6
1996: 16 februari, 13 mei.
7
1997: 14 maart, 8 december.
8
1998: 9 februari, 6 april, 22 juni, 14 september, 26 oktober.
9
1999: 8 februari, 12 april, 27 september.
10
2000: 7 januari, 29 mei, 6 november, 11 december.
11
2001: geen notulen van 23 april, 29 oktober, 10 december.
12
2002: 10 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april, 3 juni, 28 oktober, 11 december.
13
2003: 22 september.
14
2004: 31 januari, 17 februari, 19 maart (handgeschreven), 22 april, 20 september, 22 november.
15
2005: 31 januari, 18 april, 29 september, 12 december.
16
2006: 6 maart, 8 mei, 22 september, 19 november.
17
2007: 29 januari, 23 maart, 23 april, 5 oktober.
18
2008: 6 maart, 15 mei, 3 oktober, 1 december. Alleen notulen..
19
2009: 13 februari, 24 april, 4 september.
20
Correspondentie met leden en derden. 1985-1986, 1988-1992, 1994-1995, 1998, 2000, 2002, 2004.. 1 omslag.
NB. In 1986 en 1988 heet het Taakgroep, zie ook inv.nr 26.

Statuten

21
(Concept)statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1995, 2002, 2007.. 1 omslag.

Leden

22
Overzichten van het ledenbestand. 1995, 1998, 2000-2009.. 1 omslag.

Financiën

23
Begrotingen en financiële jaaroverzichten. 1992-1998, 2001-2009.. 1 omslag.

Publiciteit

24
Folders en briefpapier. z.j.. 1 omslag.
25
Stukken van de PR-commissie. 1995-1996, 1998-1999 en z.j.. 1 omslag.

Studiedagen

26-43
Stukken betreffende LOVA-(studie)dagen inclusief stukken van de LOVA Studiedagen Commissie die in februari 1995 voor het eerst bijeenkwam. Chronologisch geordend. 1986, 1991, 1995-2008, 2010.. 18 omslagen.
26
31 oktober 1986 'Theoretische vernieuwingen in de antropologie en de niet-westerse sociologie', georganiseerd binnen het NASV door een speciaal daarvoor in het leven geroepen Werkgroep Feministische Antropologie, ookwel Taakgroep Feministische Antropologie genoemd omdat alleen vanuit een Werkgroep er een vertegenwoordiging van het LOVA in het NASV-bestuur kon..
27
7 juni 1991 'Vrouwen en protestorganisaties'..
28
december 1995?.
29
15 maart 1996 'De feministische etnografie?!'.
30
14 of 21 maart 1997?.
31
5 juni 1998 'Seksualiteit en het lichaam'..
32
28 mei 1999 'Mannelijkheid, vrouwelijkheid en de discussie rond fundamentalismen'..
33
23 juni 2000 'Feest en ritueel'..
34
22 juni 2001 'Gender en globalisering'..
35
14 juni 2002 'Making Waves: Inspiring Critical and Feminist Research. A Tribute to Joke Schrijvers'..
36
6 juni 2003 'Gender en etniciteit in de Lage Landen: Strijd om burgerschap'..
37
4 juni 2004 'Nieuwe trends in de feministische antropologie'..
38
10 juni 2005 'Intimiteit, anonimiteit, integriteit: Ethiek in de antropologie'..
39
2 juni 2006 'Schitteren in de marge: antropologie, gender en media'..
40
8 juni 2007 'De verlokkingen van de stad. Meiden als cultuurvernieuwers'..
41
3-4 juli 2008 International Conference 'Ethnograhies of Gender & Globalization'..
42
28 mei 2009 Filmmiddag 30 jaar LOVA 'Gender en Visuele Antropologie: Hoe gaat dat samen?'.
43
11 juni 2010.

Overige activiteiten

44
Stukken betreffende cafélezingen. 1998.. 1 omslag.
45
Stukken betreffende de Stichting Marjan Rens en de LOVA/Marjan Rens Scriptieprijs, voor het eerst uitgereikt in 2005. 2002-2009.. 1 omslag.