/
You are not logged in

De Nieuwe Tijd

SubtitleSociaaldemocratisch Maandschrift
CreatorRoland Holst, Henriëtte > (red.)
Goes, F. van der > (red.)
Gorter, H. > (red.)
[et al.] > (red.)
Publish PlaceAmsterdam
PublisherJ.A. Fortuijn
Note1920 ondertitel : Revolutionair-Socialistisch halfmaandelijks Tijdschrift onder redactie van : Henriette Roland Holst, Ant. Pannekoek en W. van Ravesteijn
LanguageDutch
Shelfmark
T-807
Mediumper
DescriptionTijdschrift over Nederlandse sociaaldemocratie, waarin bij uitzondering ook iets over vrouwen en vrouwenbeweging. Zo zijn er in vroege jaargangen bijdragen van Cornélie Huygens en is er een debat geweest over kiesrechthervorming. Voorbeelden: Jrg 2: Socialisme en 'Feminisme' / door Cornélie Huygens, p. 357-368 Jrg. 9: Iets over prostitutie en vrouwenarbeid / F.v.d. Goes (twee artikelen) Jrg. 13 (1908) is er in de inhoud een hele rubriek 'vrouwenbeweging' met artikelen over arbeid van vrouwen, de economische positie van de vrouw, vrouwenkiesrecht, gehuwde fabriekswerksters
Thesaurussocialisme
politieke partijen
Nederland
Magazine Start Date1896
Magazine End Date1921
Magazine Frequencymaandelijks/ 1920 halfmaandelijks
Magazine Available PhysicalJrg. 1(1896/97) - Jrg. 4(1899/1900)
Jrg. 7(1902) - Jrg. 21(1916)
Jrg. 23(1918)
Jrg. 25(1920)
Jrg. 26(1921), nr. 1-24.
CategoriesMagazine/Tijdschrift


Similar documents