/
You are not logged in

De brandende kwestie

Subtitleover het verzet tegen voorkeursbehandeling van vrouwen
CreatorBarth, E.M.
Magazine TitleVrij Nederland
Volume50
Magazine Year1989
Magazine Number6
Magazine Day11
Magazine Monthfeb
Pagesp.13
LanguageDutch
Mediumart
DescriptionVerkorte weergave van de rede uitgesproken in de serie 'Brandende Kwestie', door E.M. Barth, hoogleraar in de analytische wijsbegeerte. Ze pleit voor quotering of voorkeursbehandeling van vrouwen en gaat in het bijzonder in op de ongeldigheid van argumenten die tegen voorkeursbehandeling worden aangevoerd. Voorbeelden uit het hoger onderwijs (o.a. 'de benoemingscommis- sies') dienen als illustratie.
Thesauruspositieve actie
CategoriesArticle/Artikel


Similar documents