/
You are not logged in

1990

Subtitlenaar een gefeminiseerd arbeidsbestel: studiedag 12 november 1988 (themanummer)
CreatorIJzendoorn, Mariët
Jong, Attie de
Holtmaat, Rikki
Pott-Buter, Hettie
Burg, Ieke van den
Offringa-Knibbe, Lia
Magazine TitleVrouwenbelangen
Volume53
Magazine Year1988
Magazine Number4
Magazine Monthsep/okt
Pagesp.14
LanguageDutch
Mediumart
DescriptionThemanummer n.a.v. een gelijknamige studiedag georganiseerd door de Vereniging voor Vrouwenbelangen, d.d. 12-11-1988. Mariët van IJzendoorn beschrijft de weinig optimistische arbeidsmarktpositie van meisjes en de voorwaarden voor verandering. Attie de Jong inventariseert de belemmerende factoren in de arbeidsorganisatie. Zij acht positieve actie de beste remedie. Riki Holtmaat zet uiteen hoe het gezinsdenken het stelsel van sociale zekerheid en de betaalde arbeid beïnvloedt. Zij doet de vrouwenbeweging een aantal suggesties om dit te veranderen. Hettie Pott-Buter wenst ter verbetering van de zorg voor kinderen o.a. de kostwinners-faciliteiten geleidelijk aan te verminderen. Ieke van den Burg formuleert de kernpunten van vakbondsvrouwen voor ombuiging van het beleid van overheid en werkgevers. Lia Offringa-Knibbe (CDA) stelt ten slotte o.a. voor om de 1990-generatie een zelfstandig recht op een werkloosheidsuitkering te geven.
Thesaurusarbeid
arbeidsmarkt
economische zelfstandigheid
meiden
positieve actie
CategoriesArticle/Artikel


Similar documents