/
You are not logged in

Specifieke aandacht voor vrouwen en mannen geeft een herwaardering van beroepsdeskundigheden en kwaliteiten

Subtitlehet verpleegkundig beroepsprofiel nader bekeken
CreatorWesten, Marjoke
Magazine TitleNieuwsbrief het Zusterschap
Magazine Year1989
Magazine Number4
Magazine Monthfeb
Pagesp. 2-5
LanguageDutch
Mediumart
DescriptionIn november 1988 presenteerde de Nationale Raad voor de Volksgezondheid het boek 'Verpleegkundig beroepsprofiel'. In dit nieuwe beroepsprofiel is de rol en de positie van de vrouw in het verplegend en verzorgend beroep onbesproken gebleven. Westen vindt dat er juist aandacht geschonken had moeten worden aan socialisatie-invloeden.
Thesaurusrolgedrag
verpleegkundigen
CategoriesArticle/Artikel


Similar documents