/
You are not logged in

Achtergronddokument 1994-1998

Magazine TitleAaneen
Volume13
Magazine Year1993
Magazine Number14
Magazine Day26
Magazine Monthjun
Pagesp.4-66
LanguageDutch
Shelfmark
map: Vakbeweging 1993
Mediumart
DescriptionDeze achtergronddocumenten bij het concept-beleidsprogramma 1994-1998 zijn bedoeld om de voorgenomen standpunten van de Abvakabo toe te lichten. De onderwerpen die worden toegelicht zijn: sociale zekerheid, belastingen, pensioenen, arbeidsmarktbeleid, loonruimte- en inkomensbeleid, convenant Arbeid en zorg, internationaal beleid.
Thesaurusabvakabo
beleid
CategoriesArticle/Artikel


Similar documents