/
You are not logged in

Concept beleidsprogramma 1994-1998

Magazine TitleAaneen
Volume13
Magazine Year1993
Magazine Number13
Magazine Day26
Magazine Monthjun
Pagesp.4-45
LanguageDutch
Shelfmark
map: Vakbeweging 1993
Mediumart
DescriptionHet vierjaarlijkse bondscongres van Abvakabo, georganiseerd onder het motto 'Bond in beweging' is van 28 tot 31 maart 1993 gehouden in Den Haag. Weergave van alle voorstellen die het bondsbestuur aan het congres heeft voorgelegd.
Thesaurusabvakabo
werkplan
CategoriesArticle/Artikel


Similar documents