/
You are not logged in

Belasting- en premieheffing en het arbeidsaanbod door gehuwd en ongehuwd samenwonende vrouwen

Subtitleeen simulatie-analyse
CreatorGrift, Y.K.
Siegers, J.J.
Magazine TitleArbeidsmarkt en maatschappelijke ongelijkheid
Magazine Year1990
Pagesp.73-95
LanguageDutch
Shelfmark
NED 52 1990
Mediumart
DescriptionEmpirische analyse waarin getracht is na te gaan wat het effect is van de recente wijzigingen in de belasting- en premieheffing op het arbeidsaanbod van gehuwd en ongehuwd samenwonende vrouwen. Het betreft hier de tweeverdienersmaatregelen in de loon- en inkomstenbelasting en de individualisering van de AOW/AWW-premies.
ThesaurusAOW
ANW
arbeidsmarkt
belastingen
wetgeving
inkomen
tweeverdieners
CategoriesArticle/Artikel


Similar documents