/
You are not logged in

De dochters van Zahir

Subtitletussen traditie en wereldburgerschap
CreatorDijke, Anke van
Terpstra, Linda
Publish PlaceAmsterdam
PublisherSWP
Publish Year2010
Pages230p.
ISBN/ISSN9789088501821
LanguageDutch
Shelfmark
NED 8 2010
Mediumboek
DescriptionZahir is een pilotproject in Friesland, gericht op de opvang van jonge vrouwen die bedreigd worden door eergerelateerd geweld. De afgelopen drie jaar zijn hier 121 meisjes opgevangen uit verschillende migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Medewerkers hebben hun ervaringen op papier gezet. In het eerste deel wordt ingegaan op de achtergronden en kenmerken van eergerelateerd geweld. Dan volgen onderzoeksresultaten en klinische beschouwingen, en in het derde deel wordt een aantal methodische handvatten aangereikt voor de begeleiding van de slachtoffers. Ook de westerse, traditionele hulpverlening wordt tegen het licht gehouden en alternatieven voor een meer hybride vorm van hulpverlening worden aangedragen. In de bijlagen worden onderzoeksdata weergegeven en er is een literatuurlijst bijgevoegd.
Thesauruseerwraak
geweld
seksueel geweld
slachtoffers
meisjes
hulpverlening
allochtonen
vluchtelingen
statistiek
Nederland
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek


Similar documents