/
You are not logged in

Hora est

Subtitlegepromoveerde vrouwen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1988
CreatorLucassen, Hetty
Peeters, Thea
Publish PlaceNijmegen
PublisherKatholieke Universiteit Nijmegen. Centrum voor Vrouwenstudies
Publish Year1988
Pages90p.
ISBN/ISSN9037300170
LanguageDutch
ShelfmarkNED 22 1988 - B
Mediumboek
FormatB
DescriptionEen verslag van de uitkomsten van een enquête ingevuld door meer dan honderd vrouwen, die aan de KUN zijn gepromoveerd. Zij hebben onder meer vragen beantwoord over hun sociale achtergrond, hun ervaringen met de combinatie gezin/betaalde arbeid en hun motivatie om te promoveren. Na een historische schets van de relatie vrouwen en wetenschap in Nederland, komen zes vrouwen aan het woord die aan de KUN gepromoveerd zijn. Het boek besluit met een volledige lijst met namen van vrouwen die vanaf de oprichting in 1923 tot 1 september 1988 aan de Nijmeegse universiteit promoveerden, met de titel van hun dissertaties, hun promotoren, faculteit en promotiedatum.
Thesaurusgeleerde vrouwen
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek