/
You are not logged in

Uitvoering van de rijksbijdrageregeling voor emancipatiewerk in 22 gemeenten

CreatorWiertsema, W.
[et al.]
Publish PlaceRotterdam
PublisherOnderzoeksbureau IGG
Publish Year1988
Pages377p.
LanguageDutch
ShelfmarkNED 1L 1988
Mediumboek
DescriptionRapportage die onderdeel is van een evaluatie van de Tijdelijke Rijksbijdrageregeling Emancipatiewerk (RBR-EW) op lokaal, provinciaal en rijksniveau. Dit rapport gaat over het emancipatiebeleid bij 22 gemeenten in Nederland en is gebaseerd op onderzoeksverslagen van die gemeenten die zijn opgenomen in 3 deelrapporten. Het onderzoek richtte zich enerzijds op het inventariseren van de beleidsprocessen, anderzijds op het inventariseren van de beleidsprocessen, anderzijds op de effecten van het beleid op de vrouwengroeperingen.
Thesaurusemancipatiebeleid
gemeentelijk beleid
beleid
subsidies
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek