/
You are not logged in

Ouderschapsverlof

Subtitlede beoordeling van de voorgestelde regeling door jonge ouders en aanstaande ouders
CreatorAmstel, R.J. van
Publish PlaceDen Haag
PublisherMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publish Year1988
Pages147 p.
LanguageDutch
ShelfmarkNED 51 1988 - B
Mediumboek
FormatB
DescriptionOnderzoek in opdracht van het Min. van SoZaWe verricht door het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA). In het onderzoek stonden drie vragen centraal: - hoeveel mannen en vrouwen zullen van de voorgenomen regeling gebruik maken. - waarom zullen sommigen wel en anderen geen gebruik maken van het ouderschapsverlof: wordt met de voorgenomen regeling de beoogde doelstelling (het vergroten van de mogelijkheden om de verzorging van jonge kinderen te combineren met betaalde arbeid) bereikt?
Thesauruszwangerschapsverlof
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek