/
You are not logged in

Positieve aktie in het voortgezet onderwijs

Subtitleover de positie van vrouwen in het Voortgezet Onderwijs en wat het stappenplan voor positieve aktie van de Jong daar aan zou kunnen verbeteren
CreatorJansen, Bernadette
Publish PlaceNijmegen
PublisherKatholieke Universiteit Nijmegen. Onderwijssociologie
Publish Year1988
Pages64 p.
LanguageDutch
Shelfmarkmap: Onderwijsgevenden 1988 (NED 52 1988)
Mediumboek
DescriptionDoctoraalskriptie. Kan positieve actie dienen als instrument voor het vergroten van het aantal vrouwen in leidinggevende posities in het Voortgezet Onderwijs? Zo ja welke eventuele veranderingen dienen er te worden gemaakt in het positieve actie-model en dan met name het stappenschema van De Jong om het toepasbaar te maken voor het vergroten van het aantal vrouwen in leidinggevende functies in het Voortgezet Onderwijs?
Thesaurusleidinggevende beroepen
onderwijsgevenden
positieve actie
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek