/
You are not logged in

Een irriterend onderwerp

Subtitleverschuivende conceptualiseringen van het sekseverschil
CreatorOutshoorn, Joyce
Publish PlaceNijmegen
PublisherSUN
Publish Year1989
Pages32p.
LanguageDutch
ShelfmarkNED 2 1989 - B
Mediumboek
FormatB
DescriptionRede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de vrouwenstudies aan de Rijksuniversiteit Leiden, op dinsdag 31 januari 1989. Outshoorn stelt drie begrippen aan de orde: patriarchaat, 'gender' en macht in een poging de eigenheid van de 'feministische problematiek' zichtbaar te maken en te analyseren.
Thesaurusvrouwenstudies
gender
patriarchaat
macht
theorieën
inaugurele rede
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek