/
You are not logged in

Uit/aan de bak

Subtitlede bemoeienis van GAB's met werkzoekende vrouwen in verband met het evenredigheidsprincipe en de 10%- regeling
CreatorLissenberg, A.
Dijkhuis, G.
Publish PlaceDen Haag
PublisherMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publish Year1987
Pages155 p.
ISBN/ISSN9036396581
LanguageDutch
ShelfmarkNED 5 1987 - B
Mediumboek
FormatB
DescriptionOnderzoek naar de praktische en organisatorische problemen die zich voordoen bij de bemiddeling van vrouwen door de Gewestelijke Arbeidsbureaus. Doel van het onderzoek is praktische handreikingen te geven aan arbeidsbureaus om hun dienstverlening aan werkzoekende vrouwen te verbeteren, Gekeken werd of de mate waarin mannen en vrouwen gebruik maken van de arbeidsvoorzieningsmaatregelen van de GAB's in overeenstemming is met hun aandeel in de geregistreerde werkloosheid, welke activiteiten ondernomen worden in het kader van de 10%-regeling voor (her)intredende vrouwen en de knelpunten die daarbij worden ondervonden.
Thesaurusarbeidsbemiddeling
herintreedsters
overheidsbeleid
werkloosheid
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek