/
You are not logged in

Draaiboek CAO-onderhandelingen gericht op de verbetering van de positie van vrouwelijke werknemers

CorporateFNV Vrouwensecretariaat
Publish PlaceAmsterdam
Publisher[s.n.]
Publish Year1988
Pages90 p.
LanguageDutch
Shelfmarkmap: Arbeidsrecht 1988 (NED 52 1988)
Mediumboek
DescriptionOndanks het belangrijke karakter van arbeidsvoorwaarden- en CAO overleg, blijkt dat vrouwen binnen de bonden nauwelijks invloed hebben op de onderhandelingen en op de uitkomsten van het overleg. De onderhavige brochur geeft in het eerste deel algemene informatie over arbeidsvoorwaardenbeleid e CAO's en de manieren waarop vrouwen hierop invloed kunnen uitoefenen. Deel twee bevat CAO-voorbeeldteksten, met een overzicht van de behaalde CAO resultaten op een aantal terreinen, te weten positieve actie, kinderopvang e verlofregelingen in het kader van de combinatie ouderschap en betaald werk e flexibilisering. Daarnaast worden discriminerende bepalingen in een aantal CAO's genoemd.
Thesaurusverlofregelingen
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek