/
You are not logged in

Vrouwen op de arbeidsmarkt

SubtitleNederlandse situatie in de jaren tachtig en negentig
CreatorBruyn-Hundt, Marga
Publish PlaceUtrecht
PublisherHet Spectrum
Publish Year1988
Pages240p.
LanguageDutch
ShelfmarkNED 5 1988
Mediumboek
DescriptionEen schets van de positie van de vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt sinds 1980, de ontwikkelingen die in het komende decennium van invloed zullen zijn én suggesties voor verbeteringen die mogelijk zijn om tot een werkelijke economische zelfstandigheid van vrouwen te komen. De onderwerpen die worden behandeld zijn: voltijders en deeltijders, bijzondere groepen op de arbeidsmarkt (thuiswerksters, ondernemers, etnische minderheden e.d.), de inkomenspositie van vrouwen, arbeidsbescherming en vakbeweging, arbeidsmarkttheorieën, wegen naar verbetering van de arbeidsmarktpositie (zwangerschapsverlof, kinderopvang, opleidingen enz.).
Thesaurusarbeid
arbeidsmarkt
economische zelfstandigheid
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek