/
You are not logged in

Vrouwen in de prostitutie: een oud beroep met nieuwe perspektieven: een inventarisatie naar de hoerenbeweging in Nederland en in West-Europa

CreatorWillemse, Nel
Publish PlaceAmsterdam
PublisherUvA
Publish Year1987
Pages168
SeriesDoktoraalskriptie subfaculteit Andragologie
LanguageDutch
ShelfmarkNED 38 1987 - B
Mediumboek
FormatB
DescriptionProbleemstelling: 1) Welke organisaties in Nederland houden zich bezig met positieverbetering van prostituées en wat zijn hun specifieke aandachtspunten? Hoe liggen de relaties onderling? 2) Hoe ligt de aktuele situatie rondom het probleem van de wetswijziging van art. 250 bis. Wat is de geschiedenis van art. 250 bis. en welke rol heeft de eerste feministiese golf hierin gespeeld? 3) Hoe werken hoerenorganisaties buiten Nederland? Hoe liggen de kontakten op internationaal gebied?
Thesaurusprostitutie
vrouwenbewegingen
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek