/
You are not logged in

Bibliografie lesbisch moederschap

Subtitleeen selectie uit de Nederlandstalige literatuur van 1980-1988
CreatorMunneke, Diana
Publish PlaceAmsterdam
PublisherA.W. Munneke
Publish Year1988
Pages47p.
LanguageDutch
ShelfmarkD 188/3
Mediumboek
FormatB
DescriptionWerkstuk cursus G.O.-F.cursusjaar 1988/1989. Combinatie van de aspecten : de rol van de meemoeder, de ontwikkeling van het kind en de opvoeding. De bibliografie bevat Nederlandstalige tijdschriftartikelen, brochures, rapport en boeken, gepubliceerd tussen 1980 en 1988, handelend over de periode 1970 - nu en betrekking hebbend op Nederland, Groot-Brittannië en de V.S. Bevat e auteurs- en een trefwoordenregister.
Thesauruslesbische moeders
bibliografie
bibliografieën
lesbianisme
moederschap
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek