/
You are not logged in

Van de nood een deugd maken

Subtitlemotieven van vrouwen om voor het welzijnswerk te kiezen, de schaduwzijde
CreatorVerbrugh, Annemiek
Publish PlaceAmsterdam
Publisher[s.n.]
Publish Year1988
Pages32p.
LanguageDutch
ShelfmarkNED 53 1988
Mediumboek
DescriptionScriptie in het kader van de Voortgezette Opleiding Amsterdam, studierichting Organisatie, Beleid & Management/Vrouwenstudies. De vraagstelling van deze scriptie valt uiteen in drie delen: - Wat zijn de motieven van vrouwen om voor het welzijnswerk te kiezen? .- Wat levert het hen op ten aanzien van het bevredigen van de eigen behoefte aan zorg en erkenning | .- Welke consequenties heeft dit voor het werk? .Het referentiekader van de schrijfster wordt gevormd door eigen werkervaringen in het welzijnswerk.
Thesaurusberoepen
rolgedrag
welzijnswerk
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek