/
You are not logged in

Een vrouwenhand staat nooit stil... een literatuuronderzoek naar de positie van vrouwen in Burkina Faso en haar mogelijkheden tot autonomie

CreatorSpronk, Marijke
Publish PlaceAmsterdam
PublisherVrije Universiteit Amsterdam. Andragologie
Publish Year1987
Pages61p.
LanguageDutch
Shelfmark
AFR 1L 1987
Mediumboek
FormatC
DescriptionDoctoraalscriptie Andragologie waarin de volgende probleemstelling centraal staat: 'Welke aanknopingspunten komen uit de onderzoeksliteratuur naar voren voor bevordering van zowel individuele als collectieve autonomie van vrouwen in Burkina Faso.
Thesaurusplattelandsvrouwen
Burkina Faso
literatuurrapport
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek


Similar documents