/
You are not logged in

Krediet voor vrouwenbedrijven: van experiment tot inzicht

Subtitleeen evaluatie van de 'Experimentele Regeling Startfaciliteiten Vrouwenbedrijven'
CreatorBraams, Marijke
Neve, Jetske
Publish PlaceDen Haag
PublisherMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publish Year1988
Pages128 p.
LanguageDutch
ShelfmarkNED 53 1988 - B
Mediumboek
FormatB
DescriptionDe maatregel heeft aan 35 startende vrouwenbedrijven de mogelijkheid geboden een renteloze lening bij de overheid af te sluiten van ten hoogste f. 50.000,--. Doel van de regeling: inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van (her)intreden, verkleinen van de werkloosheid en opzetten en in stand houden van een bedrijf, waarin gewerkt wordt vanuit emancipatoir oogpunt. Van 31 vrouwenbedrijven zijn de resultaten en knelpunten onderzocht.
Thesaurusbeleid
subsidies
vrouwenbedrijven
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek