/
You are not logged in

Als de nood hoog is

Subtitleonderzoek naar hulpverleningsmogelijkheden bij sexueel geweld voor Surinaamse, Antilliaanse, Arubaanse en Molukse vrouwen
CreatorLima, Julia da
Publish PlaceDen Haag
PublisherMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publish Year1988
Pages149p.
LanguageDutch
ShelfmarkNED 3 1988 - B
Mediumboek
FormatB
DescriptionDoor middel van diepteinterviews met hulpverlenenden en slachtoffers wordt ingegaan op de ervaringen met seksueel geweld, het (niet) toegankelijk zijn van hulpverleningsmogelijkheden en de knelpunten en benodigde veranderingen in de bestaande hulpverlening. Enkele conclusies: de vrouwen komen, vaak na jaren, alleen bij hulpverlenende instanties wanneer mogelijkheden in de direkte omgeving falen of ontbreken: laagdrempelige zelforganisaties blijken het dichtst bij de belevingswereld aan te sluiten: bij algemene instellingen komen de vrouwen vrijwel nooit. Aanbevelingen worden gedaan.
Thesaurushulpverlening
allochtonen
seksueel geweld
Surinaams
Antilliaans
Arubaans
Moluks
Nederland
onderzoek
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek