/
You are not logged in

Naar een emancipatoir Europees sociaal beleid

Subtitleadvies Groenboek Europees sociaal beleid = Towards an emancipated European social policy : advisory report on the Greenpaper European social policy
CorporateEmancipatieraad
SeriesAdvies 94/16, IV/15/94
Publish PlaceDen Haag
PublisherEmancipatieraad
Publish Year1994
LanguageDutch
LanguageEnglish
Shelfmark
C984 - C
Mediumboek
FormatC
DescriptionIn dit advies wordt ingegaan op het werkgelegenheidsbeleid van de Europese Commissie, zoals in het Groenboek gesteld: de versterkte rol van de sociale partners: de combinatie van betaalde arbeid en gezinsverantwoordelijkheid en in het licht hiervan de herverdeling van de betaalde en onbetaalde arbeid: de noodzaak tot desegregatie van de arbeidsmarkt en tenslotte op de deelname van vrouwen aan besluitvorming. (Tevens verschenen in het Engels).
Thesaurusemancipatiebeleid
werkgelegenheid
herverdeling
zorgarbeid
arbeidsverdeling naar sekse
werkloosheid
EG
Copyright LicenseCopyright not evaluated
CategoriesBook/Boek


Similar documents