/
You are not logged in

Archief Solidariteitsgroep Vrouwelijke Gevangenen 1978-1999

Identity Area

Collection IDIIAV00000587
Unitdate1978-1999
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2008
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Solidariteitsgroep Vrouwelijke Gevangenen , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Affiche, stempel en ballpoints zijn overgebracht naar het beeldarchief.


Geschiedenis

De Stichting Solidariteitsgroep Vrouwelijke Gevangenen werd officieel opgericht op 10 juli 1979; opgeheven op 19 augustus 1999; in 1977 had zich al een groep Rotterdamse vrouwen gevormd, nadat de media berichtten over de ongelijke behandeling en met name de ongelijke beloning voor het werk dat gedetineerde vrouwen en mannen binnen de gevangenis in Rotterdam verrichtten; in 1978 werden de gedetineerde vrouwen vanuit de vrouwengevangenis in Rotterdam overgeplaatst naar de nieuwe gevangenis in Amsterdam, de Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen (P.I.V.) ' Over Amstel', in de volksmond 'Bijlmerbajes' genoemd; een groep solidaire Amsterdamse vrouwen nam het werk toen van de groep Rotterdamse vrouwen over en werd de Solidariteitsgroep Vrouwelijke Gevangenen opgericht; ging zich bezighouden met de situatie van vrouwelijke gevangenen in de Bijlmerbajes en in de Van der Hoeven kliniek, een psychiatrische gevangenis voor mannen en vrouwen te Utrecht; door middel van acties, zwartboeken, brieven aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie, het ministerie van Justitie en aan de Tweede Kamer werd geprobeerd meer inzicht in en daardoor meer begrip voor de positie van vrouwelijke gevangenen te krijgen.


Inhoud

Notulen van vergaderingen 1978-1983; correspondentie 1978-1989, 1996; stukken betreffende de organisatie 1978-1999; stukken betreffende activiteiten 1978-1979, 1982; stukken betreffende publicaties 1979-1980, 1983; documentatie 1978-1989.
Notulen van plenaire vergaderingen. 1978.

1
Notulen van plenaire vergaderingen. 1978.. 1 omslag.

Notulen van het bestuur. 1978-1980, 1982-1983.

2
Notulen van het bestuur. 1978-1980, 1982-1983.. 1 omslag.

Correspondentie. 1978-1989, 1996.

3
Correspondentie. 1978-1989, 1996.. 1 pak.

Correspondentie met het ministerie van Justitie. 1978-1984.

4
Correspondentie met het ministerie van Justitie. 1978-1984.. 1 omslag.

Correspondentie met de Vaste Kamercommissie van Justitie. 1980, 1982-1983.

5
Correspondentie met de Vaste Kamercommissie van Justitie. 1980, 1982-1983.. 1 omslag.

Correspondentie met het gevangeniswezen. 1978-1983.

6
Correspondentie met het gevangeniswezen. 1978-1983.. 1 omslag.

Correspondentie met vrouwelijke gevangenen. 1979-1980, 1982.

7
Correspondentie met vrouwelijke gevangenen. 1979-1980, 1982.. 1 omslag.

Notities van het bestuurslid Sabeth Klant.

8
Notities van het bestuurslid Sabeth Klant.. 1 omslag.

Stukken betreffende (de oprichting en opheffing van) de organisatie, met een kopie van de statuten en (kopiëen) van uittreksels van Kamer van Koophandel (KvK’s) en een uittreksel uit het Stichtingenregister. 1979-1989, 1996, 1998-1999.

9
Stukken betreffende (de oprichting en opheffing van) de organisatie, met een kopie van de statuten en (kopiëen) van uittreksels van Kamer van Koophandel (KvK’s) en een uittreksel uit het Stichtingenregister. 1979-1989, 1996, 1998-1999.. 1 omslag.

Adressenlijsten. 1978, z.j.

10
Adressenlijsten. 1978, z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende (georganiseerde demonstraties rond ) de Bijlmer Bajes in Amsterdam. Met foto's. 1978-1979, 1982.

11
Stukken betreffende (georganiseerde demonstraties rond ) de Bijlmer Bajes in Amsterdam. Met foto's. 1978-1979, 1982.. 1 pak.
NB. Eén foto is gedigitaliseerd en opgenomen in de fotodatabase.

Stukken betreffende publicaties. Met foto. 1979-1980, 1983.

12
Stukken betreffende publicaties. Met foto. 1979-1980, 1983.. 1 omslag.

Stukken betreffende Projectonderwijs op scholen in samenwerking met diverse andere actiegroepen. 1979-1980.

13
Stukken betreffende Projectonderwijs op scholen in samenwerking met diverse andere actiegroepen. 1979-1980.. 3 stukken.

Stukken betreffende het project Zuid-Afrika in samenwerking met de werkgroep Kairos. 1989-1993.

14
Stukken betreffende het project Zuid-Afrika in samenwerking met de werkgroep Kairos. 1989-1993.. 1 pak.

Documentatie betreffende vrouwen en criminaliteit verzameld door het bestuurslid Sabeth Klant. 1978-1989.

15
Documentatie betreffende vrouwen en criminaliteit verzameld door het bestuurslid Sabeth Klant. 1978-1989.. 1 pak.

Cassettebandjes (16) met interviews betreffende zaken rond de Bijlmerbajes en een bandrecorderopname van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) van een radioprogramma over de vrouwengevangenis [van de Bijlmerbajes?]. 1980-1982.

16
Cassettebandjes (16) met interviews betreffende zaken rond de Bijlmerbajes en een bandrecorderopname van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) van een radioprogramma over de vrouwengevangenis [van de Bijlmerbajes?]. 1980-1982.. 17 geluidsbanden.