/
You are not logged in

Archief Vrouwenhuis Amstelveen 1977-2004

Identity Area

Collection IDIIAV00000546
Unitdate1977-2004
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2006
0.24 meter is nog niet beschreven
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Vrouwenhuis Amstelveen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 15 juli 1986 door de Werkgroep/Aktiegroep Vrouwenhuis met ondersteuning van het Opbouwwerk Amstelveen; had als doel het stimuleren van vrouwen of groepen van vrouwen door onderdak te bieden aan (Amstelveense) vrouwenorganisaties voor hun activiteiten en het veranderen van maatschappelijke structuren en machtsverhoudingen die de ontplooing van vrouwen in de weg staan; bood onderdak aan organisaties als het Amstelveense Vrouwenoverleg, de Stichting Federatieve Vrouwenraad Amstelveen en de Regionale Vrouwenkrant; gaf de nieuwsbrief Qui Vive uit; fuseerde met Opbouwwerk Amstelveen en een drietal andere Amstelveense organisaties begin 2001 in de nieuwe Stichting Cardanus; opgeheven op 2 juli 2004.


Inhoud

Agenda's en notulen van de Stuurgroep Vrouwenhuis en andere vergaderingen 1982-2004; jaarverslagen over 1987, 1999, en 2000; stukken betreffende de geschiedenis van de stichting 1977-2004; financiële stukken 1986-2002; stukken betreffende activiteiten in het Vrouwenhuis 1986-2003; stukken betreffende contacten met andere organisaties 1986-1999; Annex: stukken betreffende de werkgroep Regionale Vrouwenkrant 1988-1995.
Agenda’s en notulen van de Stuurgroep Vrouwenhuis. Met bijlagen. 1982, 1984-1987.

1
Agenda’s en notulen van de Stuurgroep Vrouwenhuis. Met bijlagen. 1982, 1984-1987.. 1 omslag.

Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Klantenraad Vrouwenhuis. 2002-2003.

2
Agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Klantenraad Vrouwenhuis. 2002-2003.. 1 omslag.

Agenda’s en notulen van vergaderingen van het Teamoverleg Vrouwenhuis. Met bijlagen. 2002-2004.

3
Agenda’s en notulen van vergaderingen van het Teamoverleg Vrouwenhuis. Met bijlagen. 2002-2004.. 1 omslag.

Jaarverslagen over 1987, 1999 en 2000. 1988, 2000-2001.

4
Jaarverslagen over 1987, 1999 en 2000. 1988, 2000-2001.. 3 stukken.

Stukken betreffende de oprichting, de presentatie van het Vrouwenhuis op 15 juli 1986, de statuten, uittreksel van de Kamer van Koophandel, Jubileumkrant 10 oktober 1996, de fusie met Stichting Cardanus en de opheffing van de organisatie. z.j., 1977-1986, 2004.

5
Stukken betreffende de oprichting, de presentatie van het Vrouwenhuis op 15 juli 1986, de statuten, uittreksel van de Kamer van Koophandel, Jubileumkrant 10 oktober 1996, de fusie met Stichting Cardanus en de opheffing van de organisatie. z.j., 1977-1986, 2004.. 1 omslag.
NB. Hierin bevinden zich ook stukken betreffende activiteiten die de aanzet geweest zijn tot de oprichting van het Vrouwenhuis. De poster van het Vrouwencafé Amstelveen van een georganiseerde 'Vrouwenochtend' in verenigingsgebouw ‘de Paraplu’ bevindt zich in het beeldarchief van Aletta.

Stukken van de Vrouwenfeestcommissie, welke de officiële opening van het Vrouwenhuis organiseerde. 1985-1986.

6
Stukken van de Vrouwenfeestcommissie, welke de officiële opening van het Vrouwenhuis organiseerde. 1985-1986.. 1 omslag.

Verslag van de derde beleidsochtend van het Vrouwenhuis Amstelveen op 11 november 1994 betreffende doelstelling en visie van het Vrouwenhuis. 1994.

7
Verslag van de derde beleidsochtend van het Vrouwenhuis Amstelveen op 11 november 1994 betreffende doelstelling en visie van het Vrouwenhuis. 1994.. 1 stuk.

Stukken betreffende personeelstraining. 1998.

8
Stukken betreffende personeelstraining. 1998.. 2 stukken.

Stukken betreffende huisvesting en beheer. z.j., 1997.

9
Stukken betreffende huisvesting en beheer. z.j., 1997.. 4 stukken.

Financiële stukken en de begroting voor 1986. 1986-1987, 1989-1990, 1996, 1999, 2002.

10
Financiële stukken en de begroting voor 1986. 1986-1987, 1989-1990, 1996, 1999, 2002.. 1 omslag.

Stukken betreffende diverse activiteiten van het Vrouwenhuis. 1986-1992, 1994-2003.

11
Stukken betreffende diverse activiteiten van het Vrouwenhuis. 1986-1992, 1994-2003.. 1 omslag.

Stukken betreffende de voorbereiding van Internationale Vrouwendag (in het Vrouwenhuis). 1991-1992.

12
Stukken betreffende de voorbereiding van Internationale Vrouwendag (in het Vrouwenhuis). 1991-1992.. 1 omslag.
NB. Archiefvormer is Opbouwwerk Amstelveen.

Catalogus van de bibliotheek van het Vrouwenhuis. 1996.

13
Catalogus van de bibliotheek van het Vrouwenhuis. 1996.. 1 stuk.

Programma van de conferentie 'Wijs met Grijs, over en voor vrouwen van 60 jaar en ouder in Noord-Holland' gehouden op 22 november 2000 in Zaandam, waar het Vrouwenhuis aan deelnam. 2000.

14
Programma van de conferentie 'Wijs met Grijs, over en voor vrouwen van 60 jaar en ouder in Noord-Holland' gehouden op 22 november 2000 in Zaandam, waar het Vrouwenhuis aan deelnam. 2000.. 1 stuk.

Stukken betreffende het Amstelveense Vrouwenoverleg, waarvan het Vrouwenhuis deel uitmaakte. 1980, 1982-1983, 1986-1989.

15
Stukken betreffende het Amstelveense Vrouwenoverleg, waarvan het Vrouwenhuis deel uitmaakte. 1980, 1982-1983, 1986-1989.. 1 pak.
NB. Archiefvormer is Opbouwwerk Amstelveen. Het Vrouwenoverleg is opgeheven op 10 oktober 1988. De werkgroep/actiegroep Vrouwenhuis is voortgekomen uit het Amstelveense Vrouwenoverleg. De Amstelveense Vrouweninformatiekrant (aanwezig in de bibliotheek van Aletta) is een uitgave van het Vrouwenoverleg.

Stukken betreffende ( het afscheid van) de Adviescommissie Emancipatiezaken (ACE), waarvan het Vrouwenhuis deel uitmaakte. Z.j., 1987, 1989.

16
Stukken betreffende ( het afscheid van) de Adviescommissie Emancipatiezaken (ACE), waarvan het Vrouwenhuis deel uitmaakte. Z.j., 1987, 1989.. 1 omslag.
NB. Archiefvormer is Opbouwwerk Amstelveen.

Stukken betreffende het Regionaal Vrouwenoverleg Amstelland en de Meerlanden, waarvan het Vrouwenhuis deel uitmaakte. 1988-1991.

17
Stukken betreffende het Regionaal Vrouwenoverleg Amstelland en de Meerlanden, waarvan het Vrouwenhuis deel uitmaakte. 1988-1991.. 1 omslag.
NB. Archiefvormer is Opbouwwerk Amstelveen.

Stukken van het Samenwerkingsverband van politieke vrouwenorganisaties en het Vrouwenhuis Amstelveen betreffende de actie ‘Vrouwen in de politiek ’94'. 1993-1994.

18
Stukken van het Samenwerkingsverband van politieke vrouwenorganisaties en het Vrouwenhuis Amstelveen betreffende de actie ‘Vrouwen in de politiek ’94'. 1993-1994.. 1 omslag.
NB. Archiefvormer is Opbouwwerk Amstelveen.

Stukken betreffende de Stichting Federatieve Vrouwenraad Amstelveen over crisisopvang, waarvan het Vrouwenhuis deel uitmaakte. 1993-1998.

19
Stukken betreffende de Stichting Federatieve Vrouwenraad Amstelveen over crisisopvang, waarvan het Vrouwenhuis deel uitmaakte. 1993-1998.. 1 omslag.
NB. Archiefvormer is Opbouwwerk Amstelveen.

Stukken betreffende het Samenwerkingsverband Crisisopvang, waarvan het Vrouwenhuis deel uitmaakte. 1998-1999.

20
Stukken betreffende het Samenwerkingsverband Crisisopvang, waarvan het Vrouwenhuis deel uitmaakte. 1998-1999.. 4 stukken.

Stukken van de Werkgroep politieke avonden. 1991-1996, 2001-2002.

21
Stukken van de Werkgroep politieke avonden. 1991-1996, 2001-2002.. 1 omslag.
NB Zie ook inv.nr 18.

Stukken betreffende de werkgroep Regionale Vrouwenkrant, waarvan het Opbouwwerk Amstelveen deel uitmaakte. 1988-1995.

22
Stukken betreffende de werkgroep Regionale Vrouwenkrant, waarvan het Opbouwwerk Amstelveen deel uitmaakte. 1988-1995.. 1 omslag.