/
You are not logged in

Archief Vereeniging voor Steun of Tijdelijke Vervanging der Huisvrouw 1911-1996

Identity Area

Collection IDIIAV00000399
Unitdate1911-1996
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.5 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annemarie Kloosterman in 1999
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Vereeniging voor Steun of Tijdelijke Vervanging der Huisvrouw, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 2 oktober 1911 te Haarlem, opgeheven per 1 januari 1997; doel was het verlenen van tijdelijke hulp in gezinnen of bij alleenstaanden, waar men door ziekte of afwezigheid van de verzorger niet in staat was zelf het huishouden waar te nemen; hiertoe werden zowel contribuerende leden als werkende leden geworven; de Vereeniging fungeerde als bemiddelingsbureau tussen de hulpvragers en de werkende leden; aanvankelijk bemiddelde het bestuur zelf, later moest door de grote toename van de werkzaamheden een directrice aangesteld worden; het landelijk bureau was gevestigd in Haarlem.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1911-1996; notulen van algemene ledenvergaderingen 1917-1995; jaarverslagen over 1912-1994; correspondentie 1911-1990; statuten, huishoudelijke reglementen en stukken betreffende statuten en huishoudelijke reglementen 1914-1991; stukken betreffende gewone en werkende leden 1951-1992; stukken betreffende vieringen en jubilea 1934-1961; foto's 1974 en z.j.
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. 1911-1996.

1-12
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. 1911-1996.. 11 delen, 1 pak.
1
1911 okt-1940 feb..
NB. Met notulen van algemene ledenvergaderingen oktober 1917-februari 1940.
2
1939 nov-1946 sep..
NB. Zie ook nr 13.
3
1946 okt-1949 aug..
4
1952 jun-1954 dec..
5
1955 jan-1958 sep..
6
1958 okt-1964 nov..
7
1964 dec-1969 nov..
8
1969 dec-1974 mei..
9
1974 jun-1979 jan..
10
1979 mrt-1982 dec..
11
1983 jan-1987 dec..
12
1988 feb-1996 apr. (pak).

Agenda's en notulen van algemene ledenvergaderingen. 1941-1995.

13-14
Agenda's en notulen van algemene ledenvergaderingen. 1941-1995.. 2 delen.
NB. Zie ook nr 1.
13
1941 feb-1981 mrt..
NB. Met notulen van bestuursvergaderingen februari 1941, februari 1942 en februari 1943 en notulen van zogeheten voorvergaderingen.
14
1982 mrt-1995 apr..

Convocaties voor algemene ledenvergaderingen. 1951-1989.

15
Convocaties voor algemene ledenvergaderingen. 1951-1989.. 1 omslag.
NB. Incompleet.

Convocaties voor jaarlijkse contactavonden of -middagen. 1962-1976.

16
Convocaties voor jaarlijkse contactavonden of -middagen. 1962-1976.. 1 omslag.
NB. Incompleet.

Jaarverslagen. 1912-1994.

17
Jaarverslagen. 1912-1994.. 1 pak.

Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken. 1911-1990.

18-19
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken. 1911-1990.. 2 pakken.
18
1911-1962..
19
1963-1990..

Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, alfabetisch op onderwerp/afzender. Met index. 1955-1978.

20
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, alfabetisch op onderwerp/afzender. Met index. 1955-1978.. 1 pak.

Statuten en stukken betreffende statuten en statutenwijzigingen. 1922, 1958, 1979-1980.

21
Statuten en stukken betreffende statuten en statutenwijzigingen. 1922, 1958, 1979-1980.. 1 omslag.

Huishoudelijke reglementen en stukken betreffende huishoudelijke reglementen. 1914-1991.

22
Huishoudelijke reglementen en stukken betreffende huishoudelijke reglementen. 1914-1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende de opheffing per 1 januari 1997. 1996.

23
Stukken betreffende de opheffing per 1 januari 1997. 1996.. 1 pak.

Stukken betreffende de registratie bij de Kamer van Koophandel. 1982-1990, 1993-1995.

24
Stukken betreffende de registratie bij de Kamer van Koophandel. 1982-1990, 1993-1995.. 1 omslag.

Rooster van aftreden van bestuursleden in 1972-1992. z.j.

25
Rooster van aftreden van bestuursleden in 1972-1992. z.j.. 1 stuk.

Circulaires, richtlijnen en informatie (`practische gegevens') voor gewone leden en werkende leden. 1951-1992.

26
Circulaires, richtlijnen en informatie (`practische gegevens') voor gewone leden en werkende leden. 1951-1992.. 1 omslag.

Naamlijsten van werkende leden 1951-1980 en lijsten van leden die ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan aan het geschenk voor het bestuur hebben bijgedragen. 1961 en z.j.

27
Naamlijsten van werkende leden 1951-1980 en lijsten van leden die ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan aan het geschenk voor het bestuur hebben bijgedragen. 1961 en z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende salarissen van werkende leden. 1958-1990.

28
Stukken betreffende salarissen van werkende leden. 1958-1990.. 1 pak.

Grafisch weergegeven gegevens over werkende leden. 1949-1953.

29
Grafisch weergegeven gegevens over werkende leden. 1949-1953.. 1 omslag.

Ingekomen brieven van leden met antwoorden op vragen betreffende wensen van werkende leden als recht op een vrije dag per week, recht op rusttijd per dag, salarisverhoging en uitbetaling van kostgeld op de vrije dag, en een rapport van de commissie ter bestudering van de wensen. 1955.

30
Ingekomen brieven van leden met antwoorden op vragen betreffende wensen van werkende leden als recht op een vrije dag per week, recht op rusttijd per dag, salarisverhoging en uitbetaling van kostgeld op de vrije dag, en een rapport van de commissie ter bestudering van de wensen. 1955.. 1 pak.

`Overdracht', richtlijnen en handleiding van een werkend lid bestemd voor een ander werkend lid. z.j.

31
`Overdracht', richtlijnen en handleiding van een werkend lid bestemd voor een ander werkend lid. z.j.. 1 stuk.

Akte van overeenkomst op 3 mei 1952 tot collectieve verzekering van pensioenen voor de werkende leden tussen de Vereeniging en de N.V. Levensverzekering Maatschappij "Utrecht". 1952.

32
Akte van overeenkomst op 3 mei 1952 tot collectieve verzekering van pensioenen voor de werkende leden tussen de Vereeniging en de N.V. Levensverzekering Maatschappij "Utrecht". 1952.. 1 stuk.

Stukken van en betreffende de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten (Detam). 1951-1990 en z.j.

33
Stukken van en betreffende de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten (Detam). 1951-1990 en z.j.. 1 omslag.

Album met handtekeningen en enkele foto's ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan op 19 september 1961. 1961.

34
Album met handtekeningen en enkele foto's ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan op 19 september 1961. 1961.. 1 deel.

Teksten van toespraken ter gelegenheid van afscheid, jubilea en nieuwjaar. 1934-1961 en z.j.

35
Teksten van toespraken ter gelegenheid van afscheid, jubilea en nieuwjaar. 1934-1961 en z.j.. 1 omslag.

Knipsels betreffende de Vereeniging en van door de Vereeniging geplaatste advertenties. 1957-1988.

36
Knipsels betreffende de Vereeniging en van door de Vereeniging geplaatste advertenties. 1957-1988.. 1 omslag.

Reclameborden van de Vereeniging. z.j.

37
Reclameborden van de Vereeniging. z.j.. 3 stukken.

7 zwart/wit groepsfoto's z.j. en 2 kleurenfoto's van een maquette 1974. 1974 en z.j.

38
7 zwart/wit groepsfoto's z.j. en 2 kleurenfoto's van een maquette 1974. 1974 en z.j.. 1 omslag.

Jaarverslag van afdeling Amsterdam. 1918.

39
Jaarverslag van afdeling Amsterdam. 1918.. 1 stuk.