/
You are not logged in

Archief Basta En Route 1984-1989

Identity Area

Collection IDIIAV00000657
Unitdate1984-1989
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.24 m.
Processing InformationBeschrijving gemaakt door Annette Mevis in 2011
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Basta En Route, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Een kunstenaarsinitiatief in Nijmegen; het initiatief kwam van Dorian Hiethaar, overgenomen door Gerda van der Krans; van 1 september 1986 tot 1 september 1987 beschikte de initatiefgroep over een expositieruimte in de Pijkestraat 4 te Nijmegen; doel was het organiseren van tentoonstellingen van werk van kunstenaressen en kunstenaars en het opnieuw een kader scheppen waarbinnen vrouwencultuur zich verder kon ontwikkelen na de sluiting van vrouwencafé De Feeks in mei 1986; deelnemende kunstenaars waren onder anderen Louise Schouwenberg, Trudi Maan en Thea Veel; de geplande publicatie ging uiteindelijk niet door.


Inhoud

Affiches van tentoonstellingen; correspondentie met en documentatie betreffende deelnemende kunstenaars; log- en bezoekersboeken; financiële stukken 1986-1989; stukken betreffende de voorgeschiedenis 1984-1986; stukken betreffende publiciteit, de lezingen en een enkele workshop 1986-1987; stukken betreffende de niet verschenen publicatie 1987-1989.