/
You are not logged in

Archief Jo Kolk (1916-1998) 1890-1999

Identity Area

Collection IDIIAV00000694
Unitdate1890-1999
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
Extent0.84 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2017
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Jo Kolk, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 22 januari 1916 te Arnhem, overleden op 5 september 1998; dochter van Heintje van Brakel en Willem Herman Kolk; had een broer Gerrit Anthonie; was niet gehuwd; haar levenspartner was A.J. (Coosje) Crets; deed HBS-A voor Meisjes in Arnhem; volgde zanglessen en lessen in voordrachtskunst; haalde een diploma als logopediste; deed administratief werk, eerst bij haar vader, na de Tweede wereldoorlog werkzaam bij de AKU (later AKZO) in Arnhem; deed in 1971 kandidaatsexamen (niet-westerse?) sociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen; omdat zij niet was afgestudeerd kon ze geen lid worden van de VVAO, maar ze liet zich graag introduceren; was vice-voorzitter van de VVAO afd. Arnhem nadat de VVAO zich in 1996 ook openstelde voor vrouwen met een hogere opleiding; was vice-voorzitter van de Stichting Unie van Vrijwilligers afd. Velp-Rozendaal; benoemde de VVAO tot haar enige erfgenaam en tekende op 14 augustus 1998 de stichtingsakte van het Jo Kolk Studie Fonds met als doelstelling 'financiële ondersteuning aan vrouwen voor het volgen van een academische of hogere beroepsopleiding en voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek'; maakte vanaf de jaren zestig vele vakantiereizen met of zonder vriendinnen (onder wie haar nicht en naamgenoot Johanna Maria E. Kolk-Siemans (roepnaam Jo); tijdens deze reizen ontbrak haar vriendin Coosje Crets steeds vaker vanwege haar langzaam verslechterende lichamelijke gesteldheid; Crets kon op een gegeven moment niet langer thuis wonen en verhuisde naar verpleeghuis Regina Pacis in Arnhem; een borstbeeld en tekening van Jo Kolk bevinden zich in het beeldarchief van Atria.


Inhoud

Dagboek, agenda's, biografische gegevens 1890-1998; correspondentie 1949-1998; stukken betreffende haar financiële situatie 1916-1999; stukken betreffende haar opleidingen 1922-1987; stukken betreffende haar werkzame leven 1940-1975; stukken betreffende gemaakte reizen en andere activiteiten 1925-1990; archief van Coosje Crets 1892-1975; fotoalbum, foto, dia, object.
Persoonlijke stukken

1
Correspondentie. Daarbij ook brieven en ansichtkaarten gericht aan haar en vriendin Coosje Crets samen. 1949-1998.. 1 omslag.
2
Dagboek. 1938-1939.. 1 stuk.
3
Poëziealbum. 1927-1930.. 1 stuk.
4
Adressenboekje. z.j.. 1 stuk.
5
Agenda's. 1968-1970, 1972, 1996.. 3 stukken.
6
Notities. 1988, z.j.. 1 omslag.
7
Stukken betreffende haar genezing van longtuberculose in haar jonge jaren en haar geloof in Christian Science. 1952, z.j.. 3 stukken.

Officiële stukken

8
Geboortebewijs van Johanna Maria Kolk uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem. 1916, 1945.. 1 stuk.
9
Persoonsbewijs, paspoorten en pasfoto's. 1945, 1961-1997, z.j.. 1 omslag.
10
Wilsbeschikking tot crematie en een uittreksel uit de overlijdensakte. 1966, 1998.. 2 stukken.
11
'Voorloopige vergunning van het Militair gezag' aan haar verleend door het Departement van Oorlog om haar beroep als voordrachtskunstenaar in het openbaar te beoefenen. [1940-1945]. 1 stuk.
12
Sonderausweis B nr 81911 gedateerd 26 januari 1945.1945.. 1 stuk.
13
Bewijs omtrent haar politieke betrouwbaarheid verleend door de Binnenlandsche Strijdkrachten, Gewest Veluwe, district Arnhem op 28 mei 1945. 1945.. 1 stuk.
14
Bewijzen van registratie en inschrijving bij organisaties. Met ANVV-bonnenboekje. [na 1945], 1975, 1979, 2005, z.j.. 1 omslag.

Opleidingen, diploma's en rapporten

15
Rapporten van haar lagere School met den Bijbel, de 'Roermondspleinschool', 1922-1928 en haar jaren op de Hoogere Burgerschool (HBS) voor Meisjes, Afdeeling A, 1928-1935. 1922-1935.. 1 omslag.
16
Zwemdiploma behaald op 17 juni 1934 bij de Arnhemsche Zwemclub. 1934.. 1 stuk.
17
Diploma's steno-typist en stenograaf Nederlands, Engels, Duits en Frans. 1946-1948.. 4 stukken.
18
Stukken betreffende haar examen voor logopedist, waaraan zij deelnam september 1949. Met diploma en cijferlijst behaald op 28 september 1949. 1949.. 1 omslag.
19
Diploma's handelscorrespondentie Engels, Duits en Frans. 1952-1953.. 1 omslag.
20
Stukken betreffende haar studie Westerse sociologie.aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met tentamenbriefjes en uitslagen van examens Propedeuse en Kandidaats Sociologie. 1962-1963, 1971-1974, 1987.. 1 omslag.
21
'Struktuurplan Enka Glanzstoff 1972' geschreven tijdens haar studie aan het Sociologisch Instituut Universiteit Nijmegen, Sociologie van Arbeid en Bedrijf, maart 1973. 1973.. 1 stuk.
22
Stukken betreffende de viering van het 75-jarig bestaan van de Arnhemse Meisjes H.B.S en de inwijding van het gerenoveerde gebouw, waar zij als oud-leerlinge deelnam aan de organisatie van dit jubileum op 6, 7, 9 en 10 januari 1950. 1950.. 1 omslag.
23
Brief van een oud-klasgenoot gedateerd 2 juni 1987 naar aanleiding van een krantenartikel in de Arnhemse Courant op 27 mei 1987 over een reunie op de lagere school ? 'Roermondspleinschool'. Met foto en kopie van krantenartikel. 1987.. 3 stukken.

Werk

24
Bundel getypte teksten waarschijnlijk gebruikt bij voordrachten.1939-1941.. 3 stukken.
25
Affiche met oproep van het Nederlands Volksherstel afdeeling Zandvoort dat Mej. J. Kolk uit Arnhem voordrachtkunst ten gehore zal brengen op 5 februari [194?] in het Patronaatsgebouw in Zandvoort. [194?].. 1 stuk.
26
Publicaties met haar aantekeningen en dia's (ten dienste van de voordrachtskunst). z.j.. 2 stukken.
27
Getuigschriften van Van Stolk Trading Company en Holland-Trading. 1952.. 2 stukken.
28
Stukken betreffende haar werkzame leven bij Akzo Nobel, voorheen AKU genaamd. en stukken betreffende haar afscheid in 1973 bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 1952-1973.. 1 omslag.
29
Rapport van het onderzoek naar de pensioeninkomensachterstand van op 60-jarige leeftijd gepensioneerden ten opzichte van degenen die op 65-jarige leeftijd met pensioen gaan en de financiële gevolgen daarvan bij Enka Glanzstoff, 1 sept. 1975. 1975.. 1 stuk.

Financiën

30
Financiële stukken. 1946, 1948, 1964, 1970, 1973, 1977-1980, 1998.. 1 omslag.
31
Huishoudboekje en distributiekaarten met voedselbonnen. 1939?, 1944, z.j.. 4 stukken.
32
Stukken van en betreffende haar vader wijlen de heer W.H. Kolk, en de erven Jo Kolk en haar broer Gerrit Kolk betreffende onroerende goederen in eigendom. 1916-1936, 1959, 1974, 1977..
33
Stukken betreffende de verkoop van haar huis na haar overlijden. 1999.. 2 stukken.

Reizen

34
Stukken betreffende haar reizen naar Locarno, Italië. 1957, 1967.. 1 omslag.
35
Programma van een reis naar de Golf van Napels en Rome, waar zij aan deelnam en correspondentie van de door haar georganiseerde reunie op 13 november 1965. 1965.. 3 stukken.
36
Album met foto's van haar reis naar het voormalige Joegoslavië. 1968.. 1 stuk.
37
Stukken betreffende de vakantiewoning in De Haan, Belgie, die zij de maand september 1968 huurde. 1968.. 4 stukken.

Beeldmateriaal

38
Fotoalbum met foto's uit haar jeugd en met gezin en familie (tijdens vakanties). 1912-[voor 1940], z.j.. 1 stuk.
39
Foto's van Jo Kolk gedurende haar leven. 1916-1997.. 1 omslag.
40-41
Foto's van haar familie. [ 1890-1950?].. 2 omslagen.
42-44
Fotoalbums van vakanties met de familie in Nederland en Zwitserland. [1925-voor 1940].. 3 stukken.
42
In Nederland en Zwitserland. [1925-1930]..
43
In Zwitserland. 1938, z.j. [ voor 1940]..
44
Bergwandelingen in Zwitserland. [voor 1940]..
45-46
Fotoalbums van vakanties met (Coosje Crets en andere) vriendinnen in Zwitserland en Italië. [1945-1990].. 2 stukken.
47
Fotoalbum met vakantiefoto's. 1932-[1955?].. 1 stuk.
48
Vakantiefoto's (van bergwandelingen) en stedenbezoek in Zwitserland, Italië, en Frankrijk. 1938-[1989?].. 1 omslag.
49
Foto's van haar bezoek aan de NUTC Croydon Federation in Engeland in de jaren tachtig. [198?], 1984.. 1 omslag.
50
Portret van Jo Kolk, getekend met houtskool op papier. z.j.. 1 stuk.
NB. De tekening bevindt zich bij Atria in het beeldarchief.
51
Borstbeeld van Jo Kolk, vervaardigd door de beeldhouwer Johan van Zweden vóór 1941. Het beeld is gemaakt van met chamotte klei. [vóór 1941].. 1 stuk.
NB. Het borstbeeld bevindt zich bij Atria in het beeldarchief.
52
Catalogus van de tentoonstelling van de schilder, tekenaar en beeldhouwer Johan van Zweden met vermelding van het borstbeeld van Jo Kolk door hem vervaardigd vóór 1941. Met afbeelding van het borstbeeld en brochure over de beeldhouwer van het Gemeentemuseum Arnhem. 1941, 1970, 1996, z.j.. 4 stukken.

Overlijden

53
Condoleances bij haar overlijden op 5 september 1998. 1998.. 1 omslag.

Archief van Coosje Crets (1892-?)

54
Correspondentie. 1934, 1956, 1965, 1967, z.j.. 1 omslag.
55
Geboortebewijs van Elizabeth Crets geboren op 22 april 1892 te Rotterdam. 1892.. 1 stuk.
56
Bewijs van inschrijving bij de Nederlandse Kampeerkaarten Centrale (NKC) in 1975. Met pasfoto. 1975. 1 stuk.
57
Foto's van Coosje Crets in haar functie als verpleegster. [1925-1960].. 1 omslag.
58
Afscheidsalbum ter herinnering aan de receptie ter gelegenheid van het afscheid van Zr A.J. Crets als districtsverpleegster voor de tuberculosebestrijding op 29 januari 1960 te Arnhem. Met foto's. 1960.. 1 stuk.
59
Foto's van Coosje Crets, haar familie en vriendinnen. [1890-1970].. 1 pak.
60
Geschreven menukaarten bij etentjes op 30 april en 7 mei 1949. 1949.. 2 stukken.