/
You are not logged in

Archief S.A.P.J.H. Iansen (1930-2004) 1931-2004

Identity Area

Collection IDIIAV00000255
Unitdate1931-2004
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.30 m.
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief S.A.P.J.H. Iansen, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Collection summary

Ordening

Archief was grotendeels geordend en beschreven door haar zwager Kees Schoute.


Biografie

Geboren op 7 augustus 1930 te Schiedam als Sara Adriana Petronella Joanna Henriette Iansen of Jansen (beide schrijfwijzen komen voor), overleden op 22 juli 2004 te Den Haag; roepnaam Saar, later Harriët; gymnasium te Schiedam 1942-1946, Amersfoort 1946-1948 en Rotterdam 1948-1949; studeerde van 1949-1957 Nederlandse taal- en letterkunde in Utrecht; promoveerde in 1971 bij professor W.A.P. Smit te Utrecht op 'Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhethoriken'; werkte als lerares Nederlands van 1957-1960 en als secretaris van de Raad voor de Kunst 1968-1988; lid van de VVAO vanaf 1957, van 1976-januari 1981 presidente van de Commissie Emancipatiezaken van de VVAO; haar moeder, Sara Adriana Baelde (1898-1945) was een zus van Elizabeth Baelde.


Inhoud

Dagboeken 1941-1961; correspondentie 1931-2003; foto- en plakboeken 1949-1970; stukken betreffende haar opleiding en promotie 1949-1971; stukken betreffende de VVAO, met name de Commissie Emancipatiezaken van de VVAO 1976-1985.
Dagboeken en verslagen

1-15
Dagboeken. 1941-1961.. 15 delen .
1
Verblijf op de Buissche Heide. zomer 1941..
2
'Dagboek III'. december 1944-augustus 1945..
3
'Dagboek 8'. 16 februari 1948-28 september 1949..
4
Eindexamenklas. 17 maart-9 april 1949.
5
'Dagboek 9'. 30 september 1949-26 mei 1950..
6
'Dagboek 10'. 30 juni-5 juli 1950..
7
'Dagboek 11'. 6-12 juli 1950..
8
'Dagboek 12'. 16 juli-1 augustus 1950..
9
'Dagboek 13'. 25 september 1950-18 februari 1951..
10
'Dagboek 14'. 11 maart-27 augustus 1951..
11
'Dagboek 15'. 8 november 1951-7 april 1952..
12
'Dagboek 16'. 8 april-19 juli 1952..
13
'Dagboek 17'. 31 augustus 1952-19 juli 1953..
14
'Dagboek 18'. 29 oktober 1953-4 september 1954..
15
'Dagboek 19'. 16 december 1954-16 juni 1961..
16
Verslag vakanties met broer Peter naar Duitsland, Zwitserland en Italië. Niet compleet. 1958-1959.. 1 omslag.

Correspondentie

17
Ingekomen brieven van familieleden (en anderen?) aan haar ouders en/of aan haar. 1931, 1937-1944, 1952-1954 en z.j.. 1 omslag.
18
Brieven en briefkaarten aan haar ouders. 1951-1966, 1981.. 1 omslag.
19
Correspondentie met diverse personen en instanties, onder anderen met Annie Romein-Verschoor en Willemijn Posthumus-van der Goot; veel reacties op uitlatingen in de pers betreffende feminisme en vrouwenemancipatie. Chronologisch geordend. 1966, 1970-1987.. 1 pak.
20
Ingekomen brieven van Jan Tiemeijer. Met foto's. 1966-1967.. 1 omslag.
21
Correspondentie in verband met sollicitaties. 1968-1969.. 1 omslag.
22
Verzonden nieuwjaarskaarten 1997-1998, 2000-2002 en correspondentie betreffende de verdeling van haar kunstvoorwerpen 2001-2003. 1997-2003.. 1 omslag.

Foto- en plakboeken

23-27
Ingeplakte brieven, knipsels, geboortekaartjes en overlijdensberichten, menukaarten, progarmma's van voorstellingen, ansichtkaarten, rekeningen, foto's, enzovoorts.1949-1969.. 5 delen.
23
1949-1957..
24
1957-1960..
25
1960-1965..
26
1965-1968..
27
1969-1969..
28-34
Fotoboeken. 1945-ca. 1970.. 7 delen.
28
Kostschool ter Eem, Amersfoort. 1945-1949..
29
Studententijd Utrecht. 1949-1951..
30
1951-1956. Groot formaat..
31
Haar kamer in Utecht. ca. 1957..
32
Familie. 1929-ca. 1932..
33
Familie. 1956-ca. 1960..
34
Familie en vrienden. 1960-ca. 1970..
35-36
Gastenboeken met foto's en teksten van gasten in het familiehuisje de Vondst in het bos bij Lunteren. 1965-1970.. 2 delen.

Studie en promotie

37
Diploma's en getuigschriften; met 2 geboortebewijzen 1946 en z.j. 1949, 1952 en 1957.. 5 stukken.
38
Scriptie ' Het maecenaat der Middeleeuwen. Of: overheidssteun aan noodlijdende kunstenaars. Een cultuurhistorisch onderzoek'. ca. 1955.. 1 omslag.
39
Letterkundige scriptie 'Waren de troubadours Katharen? Een onderzoek naar de waarschijnlijkheid van een theorie van Denis de Rougemont'. 1955.. 1 omslag.
40
Scriptie 'De invloed van de Oud-Vaderlandse rechtstaal op het hedendaags spraakgebruik'. Handgeschreven. z.j.. 1 deel.
41
Plakboek betreffende haar reis naar de Provence augustus 1960 en haar onderzoek naar Matthijs Castelein in Oudenaarde 1961-1962; met overdruk van haar artikel 'Iets over de notariële werkzaamheden van Matthijs Castelein', verschenen in deel XIII, eerste aflevering 1963 van Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde. 1960-1963.. 1 deel.
42
Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken, een samenvatting van haar proefschrift. 1971.. 1 stuk.
43
Receptie- en plakboek, foto's en persberichten van haar promotie. 1971.. 1 omslag.
44
Doctorsbul. 1971.. 1 stuk groot formaat.

Lesgeven en Raad voor de Kunst

45
Lesschema's, cijferboekjes en agenda's. 1954-1960.. 1 omslag.
46
Aantekeningen betreffende het lesgeven aan Hongaren. ca. 1957.. 1 deel.
47
Opzetten voor lessen Nederlands. z.j.. 1 omslag.
48
Stukken betreffende haar afscheid van de Raad voor de Kunst op 23 mei 1991. 1991.. 1 omslag.

Publicaties

49
Artikelen in het parochieblad van Bilthoven. 1962-1964.. 1 omslag.
50
Stukken betreffende haar artikelen in Hervormd Nederland. 1962-1963.. 1 omslag.
51
Stukken betreffende het artikel 'Wat is er van Minerva geworden?' in Opzij van mei 1977 over vrouwen in wetenschappelijke functies. 1997.. 1 omslag.

VVAO

52
Stukken betreffende de Commissie Emancipatiezaken van de VVAO, die zij in 1976 mede oprichtte en waarvan ze voorzitter was tot januari 1981. 1976-1981.. 1 pak.
53
Stukken betreffende haar activiteiten in de VVAO, in de Werkgroep Taalseksisme en de IFUW. 1976-1985. 1 omslag.
54
Correspondentie met Bernardijn ten Zeldam-Hartelust (1928-1982), stukken betreffende haar overlijden op 2 februari 1982 en stukken betreffende het oprichten van de Bernardijn ten Zeldamstichting. 1976-1982, 1990.. 1 omslag.

UVSV en 'De Club'

55
Ledenlijsten en bulletins van het Netwerk '49, opgericht in 1989 door de leden van de UVSV van het jaar 1949; stukken betreffende het overlijden van Alet Jonkman, UVSV-jaarclublid 2002-2003 (de brieven die Harriet Iansen ontving van Alet zijn door haar teruggegeven aan de familie. 1989-januari 2004.. 1 omslag.
56
Stukken betreffende de vriendenvereniging 'De Club'. 1967-1994.. 1 pak.