/
You are not logged in

Archief Jeanne Eggink (1917-2005) 1942, 1945, 1979

Identity Area

Collection IDIIAV00000744
Unitdate1942, 1945, 1979
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationBeschrijving gemaakt door Annette Mevis in 2016
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Jeanne Eggink, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 1 februari 1917 te Utrecht, overleden op 12 mei 2005 te Almen; huwde op 15 oktober 1942 met Joop Harmsen, arts en verzetsstrijder die op 8 maart 1945 gefusilleerd werd door de Duitsers; sloot een tweede huwelijk met Jan Beekman van wie ze scheidde; studeerde godgeleerdheid in Utrecht en werkte als predikant tot 1953; van 1953-1979 hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk; gaf orgelconcerten.


Inhoud

Programma's en recensie van door haar gegeven orgelconcerten 1945; album met teksten en foto's van haar afscheid als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk 25 april 1979; aankondiging en foto van haar huwelijk met Joop Harmsen op 15 oktober 1942 (fotonummer 100027320); foto van haar spelend op het orgel z.j., waarschijnlijk in een kerk te Utrecht (fotonummer 100027321); artikel uit de Volkskrant van 21 mei 2005 over haar overlijden; levensbeschrijving gemaakt door haar nicht Emilie van de Raa 2016.