/
You are not logged in

Archief Johanna Maria Pannekoek-Nassau Noordewier 1877-1957

Identity Area

Collection IDIIAV00000538
Unitdate1877-1957
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.72 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Ditje Reudink in 2007
0.50 m is nog niet geïnventariseerd
Access and UseBeperkt
Inzage van het niet geïnventariseerde deel (nrs 46-49) is eventueel mogelijk na overleg archivaris.
Preferred CitationArchief Johanna Maria Pannekoek-Nassau Noordewier, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 13 juni 1871 te Heerenveen, overleden op 5 maart 1957 te Wageningen; roepnaam Anna; zij was de dochter van dr. J.H. Nassau Noordewier en Antje Helder en had 2 broers (Michiel en Hen) en drie zussen (Grietje, Eva en Tine); volgde het gymnasium te Delft, waar haar vader rector was; studeerde Theoretische Filosofie en Letteren te Groningen en behaalde in 1893 haar kandidaatsexamen; in juli 1896 behaalde zij haar doctoraalbul in de Nederlandse letteren en werd in datzelfde jaar geschiedenislerares; in 1901 promoveerde zij in Groningen met het proefschrift ‘Bijdrage tot beoordeling van den Willehalm’ bij promotor Prof. Dr. B. Sijmons, de paranimfen waren haar vriendinnen de juriste Lizzy van Dorp en sopraan To Loman; van 1901 tot aan haar huwelijk in 1903 gaf zij Nederlandse taal en letterkunde aan de Hogere Burgerschool voor Meisjes in Leiden; op 15 juli 1903 trad zij in het huwelijk met Anton Pannekoek, waarna zij hem volgde naar verschillende werkplekken in Nederland en Duitsland; zij kregen twee kinderen, Ton(nie) (geboren 30 november 1905) en Anneke (geboren 17 februari 1909); in 1915 volgde Anna een opleiding tot pianolerares om vanuit huis les te geven.


Inhoud

Correspondentie 1890-1935; foto's 1877-1928; egodocumenten 1886-1957.
Ingekomen brieven

1
Brieven van haar ouders, ontvangen tijdens haar studietijd in Groningen. 1890-1894.. 1 omslag.
2
Brieven van haar broers en zussen (Michiel, Grietje, Eva, Tine en Hen), ontvangen tijdens haar studietijd in Groningen. 1890-1894.. 1 omslag.
3
Brieven van Aaltje Noordewier-Reddingius en Michiel Noordewier (broer van Anna). 1891-1949.. 11 stukken.
4
Felicitatiekaartje (z.j.), aankondiging van een tentoonstelling van de werken van Toorop in het museum van oudheden (1895) en een briefkaart met felicitaties voor haar examen uit Engeland (1896). 1895-1896 en z.j.. 1 omslag.
5
Brieven onbekende afzenders in het Duits en Nederlands. 1901-1902.. 2 stukken.
6
Brief van Zuster Elza, Zwitserland. 1902.. 1 stuk.
7
Brieven over muziek (afzender onleesbaar). 1916, 1930.. 3 stukken.
8
Briefkaart en foto van Marie Diepenbroek. 1923.. 1 omslag.
9
Brieven van Hermann Beyer (Zwitserland). 1923, 1925, 1927, 1929.. 6 stukken.
10
Brieven van To Loman. 1925-1949 en z.j.. 1 omslag.
11
Briefkaarten over aanpassingen en correcties van drukproeven, onbekend voor welk boek. 1931.. 1 omslag.
12
Brief van Magda en foto’s van hun reis naar Italië. 1935.. 1 omslag.
46-49
Nog niet geïnventariseerde stukken, voornamelijk correspondentie onder andere tussen J.M. Nassau Noordewier en Anton Pannekoek 1902-1914. ca. 1900-1950.. 4 dozen.

Foto’s

13
Foto schoolklas Heerenveen, met uitvergroting. 1877.. 2 stukken.
14
Foto’s van de 27ste verjaardag van Aaltje Noordewier-Reddingius, met op de foto Cato (To) Loman. 1 september 1895.. 1 omslag.
15
Foto’s van een groep studievrienden, Mies Mees, Sophia Feith, vakantie in Klosters Zwitserland en een briefkaart aan Anna in Klosters van haar moeder (1897). 1897 en z.j.. 1 omslag.
NB. Anna was in Klosters op bezoek bij Lizzy van Dorp, zie inventarisnummer 270 in het archief van Lizzy van Dorp.
16
Portretfoto’s. 1900.. 2 stukken.
17
Foto van de promotie van Anna met paranimfen Lizzy van Dorp en To Loman. 1901.. 1 stuk.
NB. Zie ook inventarisnummer 32.
18
Foto van de bruiloftgasten van het huwelijk tussen Anna en Anton Pannekoek, Herman Gorter, Wies Gorter en Henriette Roland Holst-van Schalk 15 juli 1903 en 2 prints van digitale foto’s ‘Wiesbaden, Aug. 1903’ (originelen nog in bezit van familie). 1903.. 1 omslag.
NB. Zie ook inventarisnummer 36.
19
Fotoboekje van een reisje van de ‘dameskrans’ naar Gent en Brugge. 1928.. 1 deel.
NB. Zie inventarisnummer 40.
20
Foto van Anna met haar zus Griet. z.j.. 1 stuk.
21
Pasfoto. z.j.. 1 stuk.
22
Foto’s van Colly Kraus-Adema, studente van Aaltje Noordewier die bij de familie Pannekoek-Nassau Noordewier in Duitsland, Berlijn logeerde tijdens haar opleiding in Berlijn. z.j.. 3 stukken.
23
Foto’s en een in memoriam van en over Catharina Maria Loman (1866-1951), ook wel Cato of Toman genoemd, zij was zangeres en zangpedagoge. z.j.. 1 omslag.

Overige stukken

24
Stukken betreffende haar schooltijd aan het Delftsch Gymnasium (haar vader was rector), met rapporten en overgangsbrieven van de 2e klas (1885-1886), 3e klas (1886-1887), 4e klas (1887-1888), diploma van het gymnasium 1890 en twee felicitatiebrieven. 1885-1888, 1890.. 1 omslag.
25
Balboekje 16 februari 1891 en visitekaartje z.j. 1891, z.j.. 2 stukken.
26
Spaarbankboekje. 1893-1905.. 1 stuk.
27
Diploma/bul kandidaatsexamen faculteit theoretische filosofie en letteren van de Universiteit Groningen. 21 januari 1893.. 1 stuk.
28
Bewijs van P.J. Blok dat zij het college over de geschiedenis der aardrijkskunde 1892/1893 heeft gevolgd en ‘Getuigschrift van goed zedelijk gedrag’, afgegeven door de Burgemeester en Wethouders van Groningen op 21 juni 1894. 1893-1894.. 2 stukken.
29
Doctoraalbul Nederlandse Letteren Universiteit Groningen. 9 juli 1896.. 1 stuk.
30
Bewijs van inschrijving als student aan de Rijksuniversiteit Leiden voor het studiejaar 1896-1897. 1896.. 1 stuk.
31
Getuigschrift van de directrice C. Douwkes van de MS over haar functie als Geschiedenis lerares voor de eerste en tweede klas. 1896.. 1 stuk.
32
Stukken betreffende haar promotie te Groningen, titel van de promotie was ‘Bijdrage tot beoordeling van den Willehalm’, promotor Prof. Dr. B. Sijmons met bul, gastenboek, felicitatietelegrammen en brieven. 15 juni 1901.. 1 omslag en 1 stuk.
NB. Voor foto van promotie zie inventarisnummer 17; de promotiebul is groot formaat.
33
Stukken betreffende haar tijd als lerares Nederlandse taal en letterkunde aan de HBS voor Meisjes in Leiden, met informatiefolder over het cursusjaar 1901-1902, ansichtkaartenboekje met kaarten van leerlingen, ontslagbrief en een schriftje met toneelstuk dat bij haar afscheid gespeeld werd. 1901-1903.. 1 omslag.
34
Bevestigingsbon voor het betalen van de huur door ‘de Dames Nassau Noordewier’ voor een perceel aan de Zoeterwoudesingel 58 te Leiden. 1902.. 1 stuk.
35
Kasboekjes, waarvan één met inventaris. 1902-1906.. 2 stukken.
36
Stukken betreffende het huwelijk van Anna Nassau Noordewier en Anton Pannekoek op 15 juli 1903, met aankondiging in krant, menukaart en felicitatiepost. 1903.. 1 omslag.
NB. Voor een foto van de bruiloftgasten zie inventarisnummer 18.
37
Stukken betreffende de opleiding voor piano lerares; 1.A Piano (Lager-Onderwijs) van de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging, met onder andere haar rapport en diploma. 1915-1916.. 1 omslag.
38
Uittreksel uit het geboorteregister van de gemeente Schoterland van Johanna Maria, dochter van Hendrik Jan Nassau Noordewier en Antje Helder, geboren op 13 juni 1871 te Heerenveen, afgegeven 11 juli. 1916.. 1 stuk.
39
Nationaliteitsbewijs uitgegeven door de Gemeente Amsterdam, afgegeven voor België. 1927.. 1 stuk.
40
Reisverslag en kaarten van een reis van ‘onze kring’ een damesgroepje met onder andere Do Noordenbos, Hetty Hertzsprung, Grete Lacquer en Jeanne Hezinga naar Gent en Brugge. 1928.. 1 omslag.
NB. Voor foto’s van deze reis zie inventarisnummer 19.
41
Paspoort, afgegeven in Amsterdam 18 juni 1938. 1938.. 1 stuk.
42
Rouwkaart van het overlijden van Anna. 5 maart 1957.. 1 stuk.
43
Aantekeningen over muziekstukken. z.j.. 1 omslag.
44
Medische papieren, recepten, kuurboekje. z.j.. 1 omslag.
45
Aantekenboekje met aantekeningen over historische onderwerpen (Engeland, China, Amerika), samenvattingen van boeken, muziektheorie en poëzie. z.j.. 1 deel.