/
You are not logged in

Medusa, Landelijk bureau ontwikkeling beleid en hulpverlening seksueel geweld 1990-1994

Identity Area

Collection IDIIAV00000600
Unitdate1990-1994
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.60 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2010
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Medusa, Landelijk bureau ontwikkeling beleid en hulpverlening seksueel geweld, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 1 september 1990 als Landelijk Ondersteuningscentrum Hulpverlening Seksueel Geweld, door de Stichting Tegen Seksueel Geweld (STSG) op verzoek van het ministerie van WVC naar aanleiding van de aanvaarding van de motie 'Vliegenthart' op 16 maart 1989; veranderde op 25 september 1991 de naam in Medusa, Landelijk bureau ontwikkeling beleid en hulpverlening seksueel geweld; opgegaan per 1 januari 1995 in TransAct, Landelijk expertisecentrum seksespecifieke zorg en seksueel geweld; was het landelijk coördinatiepunt voor beleid, hulpverlening en preventie ten aanzien van seksueel geweld; adviseerde en informeerde zorgaanbieders, overheden, politie en justitie over richtlijnen voor beleid en methodieken op het terrein van seksueel geweld; richtte netwerken en samenwerkingsverbanden op en ondersteunde deze; beschikte samen met Metis, Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland over een informatie- en documentatiecentrum op het terrein van de vrouwenhulpverlening en seksueel geweld; werkte samen met Stichting Leergangen Vrouwenhulpverlening en de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin (VSK) rondom het thema ervaringsdeskundigheid en vrouwenhulpverlening; was betrokken bij de totstandkoming van het tijdschrift Vrouw& Gezondheid; richtte samen met Metis de stichting Admira op in het kader van het project 'Hulpverlening aan vrouwelijke slachtoffers van (seksueel) geweld in voormalig Joegoslavië' om activiteiten te coördineren en te ondersteunen.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen 1990-1994; correspondentie bestuur 1990-1994; stukken betreffende beleid 1991, 1994; stukken betreffende activiteiten 1991-1994; stukken van de Stichting Congressen en Studiedagen Seksueel Geweld 1991-1993; stukken van de Stichting Admira 1993.
Notulen en correspondentie

1-5
Agenda's en notulen van bestuursvergaderingen. 1990-1994.. 3 omslagen en 2 pakken.
1
1990..
2
1991..
3
1992..
4
1993.1 pak.
5
1994.1 pak.
6
Correspondentie van het bestuur. 1990-1994.. 1 omslag.

Beleid

7
Beleidsplan juli 1991- januari 1993. 1991.. 1 stuk.
8
Kopie van het adviesrapport 'Functieindeling Medusa'. 1994.. 1 stuk.
9
Notitie Medusa testament, beleid voor de toekomst, (december 1994). 1994.. 1 stuk.

Informatie en publicaties

10
Protocol van het Informatie- en Documentatiecentrum Metis en Medusa (I&D/MM). 1992.. 1 stuk.
11
Folder over publicaties van Medusa. 1994.. 1 stuk.
12
Annemiek Meinen, Case studie Geen onnodige drukte, geschiedenis van de strategievoering tegen seksueel geweld in Nederland 1974-1993 t.b.v. het Seminar 'Calling for Change: International Strategies to end Violence Against Women' gehouden 6-9 juni 1993 in Den Haag, (1993). 1993.. 1 stuk.
13
Lisette van Gurp, Notitie Zeer wisselend, met name bewolkt. Over het huidige aanbod van hulpverlening na en preventie van seksueel geweld (1993). 1993.. 1 stuk.
14
Stella ter Harmsel Notitie Voorlichting over vrouwenmishandeling aan migrantenvrouwen. De rol van de emancipatiebureaus. (1994). 1994.. 1 stuk.

Projecten

15
Stukken betreffende het project 'Bestrijding seksueel geweld: de rol van GGD'en'. 1993-1994.. 1 omslag.
16
Stukken betreffende het project 'Eerste opvang van slachtoffers van seksueel geweld: de rol van politie en justitie'. 1993-1994.. 1 omslag.
17
Stukken betreffende het project 'Zwarte- en migrantenvrouwen en meisjes'. 1993.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende het project 'Preventie en signalering geweld tegen vrouwen in relaties'. 1993-1994.. 1 pak.
NB. Het project kreeg subsidie in 1992 voor de periode 1993-1995 onder de naam 'Aandachtsfunctionaris vrouwenmishandeling'. Zie ook inv.nr 194 in het archief van TransAct.
19
Stukken betreffende het project Transparant in het kader van het stimuleringsprogramma 'Volksgezondheid Transparant'. 1991-1992.. 1 omslag.
NB. Medusa en Metis, Bureau Vrouwenhulpverlening Nederland werkten samen in dit project aan de tot standkoming van een gezamenlijk Informatie- en Documentatiecentrum op het terrein van vrouwenhulpverlening en seksueel geweld.
20
Stukken betreffende de subsidies van de projecten 'Seksueel geweld tegen mensen met een handicap', 'Omgaan met seksualiteit en seksueel geweld in instellingen voor mensen met een handicap' en het 'Handboek maatschappelijk werkenden in activiteitencentra in Zuid-Holland' uitgevoerd in samenwerking met de Gehandicaptenraad. 1992-1994.. 1 omslag.
21
Stukken betreffende het project 'Hulpverlening aan vrouwelijke slachtoffers van (seksueel) geweld in voormalig Joegoslavië' in samenwerking met Metis. 1993.. 1 omslag.

Internationale activiteiten

22
Ingekomen stukken van de Werkgroep VN-Wereldvrouwenconferentie '95, waar Medusa aan deelnam. 1994.. 1 omslag.
23
Stukken betreffende de Regionale Vrouwenconferentie van 17-21 oktober 1994 in Wenen van de Economic Commission for Europe (ECE) waar Medusa aan deelnam als voorbereiding op de vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in 1995 in Beijing. 1995.. 1 pak.

Stichting Congressen en Studiedagen Seksueel Geweld

24
Stukken betreffende de Stichting Congressen en Studiedagen Seksueel Geweld, met statuten, en de samenwerking met Metis ten aanzien van de organisatie en de uitvoering van het congres 'Kijkduin 2' op 12 november 1992. Met foto's en cassettebandjes. 1991-1993.. 1 omslag.

Stichting Admira

25
Stukken betreffende de missie van G. Kleiverda, gynaecologe, en I. Foeken, psychotherapeute, van 17 september - 5 oktober 1993 naar organisaties en projecten in voormalig Joegoslavië die zich (willen gaan) bezighouden met de opvang van vrouwelijke slachtoffers van (seksueel) geweld. 1993.. 1 pak.