/
You are not logged in

Archief ETNA 'tussen gasfornuis en vulkaan' 1992-1998

Identity Area

Collection IDIIAV00000493
Unitdate1992-1998
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.3 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Désirée Vreke in 2005
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief ETNA 'tussen gasfornuis en vulkaan', inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht in februari 1991 naar aanleiding van het Tribunaal 'Vrouwen tegen de Staat' gehouden in november 1990 waar getuigenissen en pleidooien te horen waren over de misstanden veroorzaakt of in de hand gewerkt door de huwelijks- en zedelijkheidswetgeving; opgeheven per 1 januari 1999 vanwege het feit dat de Commissie Oriënteringsdagen (CISO), waaruit ETNA gefinancierd werd, per deze datum veranderde in een nieuwe organisatie, 'Sjakuus' genaamd. Binnen deze nieuwe organisatie was geen plaats meer voor het gedachtegoed van Etna; de werkgroep viel onder CISO in Utrecht en bestond uit ca. tien vrouwen die werkzaam waren op terreinen waar vrouwenbelangen centraal stonden; doel was de verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen door het aanzwengelen van discussies; ETNA organiseerde daartoe in 1992 en 1993 zeven studiedagen over de juridische onderschikking van vrouwen, haar economische onafhankelijkheid en de onderwaardering van haar arbeid; deze studiedagen waren ook de bouwstenen voor de tweedaagse werkconferentie 'Vrijstaat Utopia' welke in november 1994 georganiseerd werd; in 1994 en 1995 is er samengewerkt met het Christelijk Nederlands Vakverbond (CNV) en waren er banden met toneelgroep 'Step-in theater Eigenwijs' ; ook werden vier Regionale Waarschuwingsdagen en een landelijke bijeenkomst gehouden in 1997 om een halt toe te roepen aan ontwikkelingen veroorzaakt door de uitbesteding van zorg op de arbeidsmarkt; de werkgroep organiseerde in 1998 drie zogeheten Salon-discussies (de laatste discussie is op het laatste moment afgezegd) om de toenmalige ontwikkelingen om steeds meer zorgarbeid op de arbeidsmarkt te brengen aan de kaak te stellen en is er samengewerkt met Economie Vrouwen Armoede (EVA); ook werden cursussen 'Utopia / Economica' door de jaren heen georganiseerd om met name de machtsongelijkheid in ons rechtssysteem aan te kaarten; publiceerde o.a.: 'U ziet het verkeerd meneer' (1994); 'Reizen door de tijd : van Economica naar Utopia' (1996) en 'Het privé wordt publiek' (1998).


Inhoud

Notulen van vergaderingen 1992-1998; stukken betreffende de organisatie 1992-1998; stukken betreffende studiedagen, conferenties, cursussen en themadagen 1992-1998; stukken betreffende contacten en samenwerking met andere organisaties, zoals het Christelijk Nederlands Vakverbond (C.N.V.) en Economie Vrouwen Armoede (EVA) 1994-1998; stukken betreffende publiciteit en publicaties 1993-1998; documentatiemateriaal 1992-1993, 1995; Annex: stukken betreffende toneelgroep 'Step-in theater Eigenwijs' 1994.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-7
Notulen van vergaderingen van de werkgroep. 1992-1998.. 7 omslagen.
NB. Met hiaten.
1
1992..
2
1993..
3
1994..
4
1995..
5
1996..
6
1997..
7
1998..

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Oprichting en opheffing.
8
Stukken betreffende de oprichting en samenstelling van de werkgroep. 1992-1993, 1995, 1997-1998.. 1 omslag.
9
Stukken betreffende eventuele opheffing en mogelijke voortgang van de werkgroep. 1998.. 1 stuk.
10
Brief met uitnodiging tot het bijwonen van de feestelijke afsluiting van zeven jaar Etna, gehouden op 17 december 1998 te Utrecht en berichten van verhindering. 1998.. 1 stuk.

Beleid.
11
Stukken betreffende bijeenkomsten van de leden van de werkgroep betreffende ideologie, functioneren, samenwerken en taakverdeling. 1993-1996.. 1 omslag.
- -
Notitie betreffende het gedachtegoed van Etna voor de informatiemap ten behoeve van een te organiseren informatiedag in samenwerking met het CNV 1996 zie inv.nr 5..

Financiën.
12
Stukken betreffende subsidieaanvragen voor activiteiten in. 1994 en 1997.. 1 omslag.
13
Begroting voor de in 1994 te houden werkconferentie. 1993.. 1 stuk.

Studiedagen, conferenties, cursussen, themadagen.
14-21
Stukken betreffende organisatie, voorbereiding en uitvoering van de studiedagen. 1992-1993.. 8 omslagen.
14
Voorbereiding en organisatie algemeen..
15
Studiedag ‘Uitgebrand en Opgeblust’. 16 oktober 1992..
16
Studiedag ‘Kinderen en Ouders’. 13 november 1992..
17
Studiedag ‘Veranderen we de wet of ons geslacht’. 29 januari 1993..
18
Studiedag ‘Die trui is nog lang niet af‘. 26 februari 1993..
19
Studiedag ‘Patriarchaat en Overbevolking’. 23 april 1993..
20
Studiedag ‘Feminisme en Milieu’. 14 mei 1993..
21
Studiedag ‘Europa wat nou; je bent toch zeker vrouw’. 8 oktober 1993..
22
Stukken betreffende de werkconferentie ‘Vrijstaat Utopia’, gehouden op 28 en 29 november 1994. 1994.. 1 omslag.
23
Stukken betreffende de studiemiddag ‘Het definitieve afscheid van het ongelijkheidstijdperk’ gehouden op 23 mei 1996. 1996.. 1 omslag.
24
Stukken betreffende de Regionale Waarschuwingsdagen ‘Zorg in de uitverkoop’ en Landelijke dag ‘Combineren met zorg’ of ‘Met zorg combineren?’ gehouden in 1997. 1997.. 1 omslag.
25-27
Stukken betreffende de Salon-discussies. 1998.. 3 omslagen.
25
Salon-discussie ‘Het privé wordt publiek’. 1 oktober 1998..
26
Salon-discussie ‘Marktwaarde van zorgarbeid'. 12 november 1998..
27
Salondiscussie ‘Ook als het klokje thuis tikt, tikt het niet gratis’. 10 december 1998..
NB. Deze discussie heeft niet plaatsgevonden.
28
Stukken betreffende (het voorbereiden van) de cursussen ‘Reizen door de tijd’ van Economica naar Utopia’, gehouden tussen. 1995-1998.. 1 omslag.
NB. Voor een beschrijving van de inhoud van de cursus zie inv.nr 42.

Contacten met andere organisaties.
29
Stukken betreffende overleg en samenwerking met het Christelijk Nederlands Vakverbond (CNV). 1994-1995.. 1 omslag.
30
Stukken betreffende overleg met GOALS on economics. 1995-1996.. 1 omslag.
31
Minuten van uitgaande stukken houdende uitnodigingen aan zwarte vrouwenorganisaties tot het bijwonen van een vergadering op 22 september 1995. 1995.. 1 omslag.
32
Stukken betreffende de derde Oecomenische Vrouwensynode gehouden van 23-27 september 1997. 1997.. 1 omslag.
33
Stukken betreffende (de samenwerking met) Economie Vrouwen Armoede (EVA) en het plan van Aanpak 98. 1998.. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.
34
Minuten van uitgaande stukken betreffende de presentatie van de publicatie ‘U ziet het verkeerd meneer’ op 30 september 1994 en het receptieboek. 1994.. 1 omslag.
35
Kopie van Etna logo. [1997?].. 1 stuk.
36
Afdruk van gekleurde illustratie ‘Soep koken in de vulkaan’ met gedicht betreffende de werkgroep. 1997.. 1 stuk.

Publicaties.
37
Stukken betreffende de voorbereiding van artikelen en publicaties. 1993-1995.. 1 omslag.
38
Ingekomen brieven houdende felicitaties betreffende de publicatie ‘Het privé wordt publiek’ in 1998. 1998.. 2 stukken.
39
Concept artikel van Agnès Elling betreffende de wettelijke en gesocialiseerde onderschikking van vrouwen. 8 maart 1995.. 1 stuk.
NB. Zonder titelvermelding.
40
Concept artikel van Henny de Jong, ‘Zorge(n)loos’. November 1995.. 1 stuk.
41
Concept artikel van Agnès Elling, ‘De rekening van de Sandwich-Generatie’. 13 mei 1996.. 1 stuk.
42
Gusta Schoemaker en Agnès Elling, Reizen door de tijd : van Economica naar Utopia, (CISO). 1996.. 1 stuk.
43
Agnès Elling en Wil Bus, Van willig lief tot weerbaar wief : weerbaarheidstraining voor vrouwen met een minimuminkomen. (1997).. 1 stuk.
44
Agnès Elling en Gusta Schoemaker, Het privé wordt publiek : waar blijft de tijd voor zorg. Met kwartetspel als begeleidend materiaal. (1998).. 1 stuk.

DOCUMENTATIE

45
Verzameling krantenknipsels en artikelen op het gebied van (huwelijkse) wet en regelgeving en de ongelijke verdeling van zorgarbeid tussen vrouwen en mannen. 1992-1993, 1995.. 1 omslag.

ANNEX

46
Stukken betreffende toneelgroep ‘Step-in theater Eigenwijs’. 1994.. 1 omslag.