/
You are not logged in

Archief Stichting De Maan 1978-1994

Identity Area

Collection IDIIAV00000252
Unitdate1978-1994
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent3.57 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1997
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Stichting De Maan, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 2 juni 1981; begonnen als experimenteel project op het terrein van de vrouwenhulpverlening; opgeheven per 1 januari 1993; doel was vrouwen op deskundige wijze ondersteunen en sterk en bewust maken, het ontwikkelen van nieuwe visies en methodieken en deze integreren in de reguliere geestelijke gezondheidszorg en het overheidsbeleid; tot 1986 gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, daarna door het ministerie van Welzijn, Volkshuisvesting en Cultuur.


Inhoud

Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van bestuurs- en stafvergaderingen 1982-1992; jaarverslagen 1989-1992; correspondentie 1981-1992; statuten 1981-1992; stukken betreffende de oprichting 1979-1981; stukken betreffende de opening van panden 1982, 1990; financiële stukken en stukken betreffende subsidie 1980-1992; stukken betreffende het Deelprojekt Vrouwenhulpverlening van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1983-1986; stukken betreffende het Open Spreekuur, de Open Groep, individuele therapieën, workshops en cursussen 1982-1992; stukken betreffende (het project) hulpverlening aan lesbische vrouwen 1981-1992; stukken betreffende het project zwarte en migrantenvrouwen 1989-1992; stukken betreffende het International Congress on Mental Health Care for Women 19-22 december 1988 1986-1989; stukken betreffende onderzoeken, stages, lezingen, interviews en publikaties 1982-1992; stukken betreffende lesbische hulpverlening 1978-1994; foto's.
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 1982-1992.

1-3
Agenda's, notulen en andere vergaderstukken van bestuursvergaderingen. 1982-1992.. 2 pakken, 1 omslag.
1
1982-1990..
2
1989 juni-1990..
3
1 omslag. 1991-1992..

Notulen en andere vergaderstukken van stafvergaderingen. 1989-1990, 1992.

4-6
Notulen en andere vergaderstukken van stafvergaderingen. 1989-1990, 1992.. 3 omslagen.
4
1989..
5
1990..
6
1992..

Notulen en andere stukken van het secretariaatsoverleg. 1991.

7
Notulen en andere stukken van het secretariaatsoverleg. 1991.. 1 omslag.

Notulen en andere vergaderstukken van managementteamvergaderingen. 1990 november 29-1991.

8
Notulen en andere vergaderstukken van managementteamvergaderingen. 1990 november 29-1991.. 1 pak.

Jaarverslag. 1989-zomer 1990.

9
Jaarverslag. 1989-zomer 1990.. 1 stuk.

Jaar- en evaluatieverslag zomer 1990-eind december 1990 ‘Een verschuivende maan’. 1990.

10
Jaar- en evaluatieverslag zomer 1990-eind december 1990 ‘Een verschuivende maan’. 1990.. 1 stuk.

Jaarverslag. 1991 en 1992.

11
Jaarverslag. 1991 en 1992.. 2 stukken.

Beleidsplan 1990 tot en met 1992 en werkplan 1990. 1990.

12
Beleidsplan 1990 tot en met 1992 en werkplan 1990. 1990.. 1 stuk.

Werkplan. 1991.

13
Werkplan. 1991.. 1 stuk.

Werkplan. 1992.

14
Werkplan. 1992.. 1 stuk.

Plan voor het afronden en overdragen van de activiteiten van Stichting De Maan juli tot en met december 1992 en programma van de conferentie op 10 december 1992 als afsluiting van haar activiteiten. 1992.

15
Plan voor het afronden en overdragen van de activiteiten van Stichting De Maan juli tot en met december 1992 en programma van de conferentie op 10 december 1992 als afsluiting van haar activiteiten. 1992.. 1 omslag.

Activiteitenplan 1989-1992. 1989.

16
Activiteitenplan 1989-1992. 1989.. 1 stuk.

Register van ingekomen en uitgaande stukken. 1984-1989 augustus.

17
Register van ingekomen en uitgaande stukken. 1984-1989 augustus.. 2 delen.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1981-1992.

18-27
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1981-1992.. 9 omslagen, 1 pak.
18
1981..
19
1982..
20
1983-1986 mei..
21
1986..
22
1987..
23
1988..
24
1989..
25
1990..
26
Alfabetisch geordend, 1 pak. 1991..
27
1992..
NB. De meeste ingekomen stukken waren voor de overdracht vernietigd.

Bestuurscorrespondentie. 1982-1989.

28
Bestuurscorrespondentie. 1982-1989.. 1 omslag.

Stukken, afkomstig van Ingrid Foeken, betreffende de oprichting en het begin van De Maan. 1979-1981.

29
Stukken, afkomstig van Ingrid Foeken, betreffende de oprichting en het begin van De Maan. 1979-1981.. 1 omslag.

Stukken betreffende de opening van het pand Koninginneweg 11 op 24 maart 1982. Met foto's. 1982.

30
Stukken betreffende de opening van het pand Koninginneweg 11 op 24 maart 1982. Met foto's. 1982.. 1 omslag.

Stukken betreffende de opening van het pand Roemer Visscherstraat 8 op 13 juni 1990. 1990.

31
Stukken betreffende de opening van het pand Roemer Visscherstraat 8 op 13 juni 1990. 1990.. 1 omslag.

Jaarrekeningen. 1981-1992.

32
Jaarrekeningen. 1981-1992.. 1 omslag.

(Concept-)begrotingen. 1990, 1991 en 1992.

33
(Concept-)begrotingen. 1990, 1991 en 1992.. 1 omslag.

Statuten en stukken betreffende wijzigingen. 1981, 1985-1987, 1992.

34
Statuten en stukken betreffende wijzigingen. 1981, 1985-1987, 1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1 omslag. 1983-1991.

35
Stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 1 omslag. 1983-1991..

Contracten met freelance-medewerksters. 1989-1992.

36*
Contracten met freelance-medewerksters. 1989-1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende het project zwarte en migrantenvrouwen. 1990-1992.

37
Stukken betreffende het project zwarte en migrantenvrouwen. 1990-1992.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 94.

Staat van baten en lasten van het project International Health Care for Women 19-22 december 1988. 1989.

38
Staat van baten en lasten van het project International Health Care for Women 19-22 december 1988. 1989.. 1 stuk.

Personeelsdossiers. Alfabetisch op naam. 1981-1992.

39*
Personeelsdossiers. Alfabetisch op naam. 1981-1992.. 3 pakken.

A-G.

39A
A-G..

H-P.

39B
H-P..

R-Z.

39C
R-Z..
NB. Zie ook nr 46.

Stukken betreffende subsidieaanvragen. 1980-1991.

40
Stukken betreffende subsidieaanvragen. 1980-1991.. 3 omslagen.

Gemeente Amsterdam 1980-1991.

40A
Gemeente Amsterdam 1980-1991..

Diverse 1981-1989.

40B
Diverse 1981-1989..

Provincie Noord-Holland en ministerie van WVC1992.

40C
Provincie Noord-Holland en ministerie van WVC1992..

Reader bestaande uit teksten van lezingen en verslagen van groepen en onderzoeken. Met inhoudsopgave. 1982-1986.

41
Reader bestaande uit teksten van lezingen en verslagen van groepen en onderzoeken. Met inhoudsopgave. 1982-1986.. 1 pak.

Notulen van beleidsdagen 1985-1991 en stukken betreffende deskundigheidsbevordering van medewerksters 1991. 1985-1991.

42
Notulen van beleidsdagen 1985-1991 en stukken betreffende deskundigheidsbevordering van medewerksters 1991. 1985-1991.. 1 pak.

Verslagen van vergaderingen van het AGGZ Vrouwenoverleg. (1978) 1981-1984.

43
Verslagen van vergaderingen van het AGGZ Vrouwenoverleg. (1978) 1981-1984.. 1 pak.

Correspondentie met het GAB betreffende de Werkverruimende Maatregel. 1983-1986.

44
Correspondentie met het GAB betreffende de Werkverruimende Maatregel. 1983-1986.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Werkgeversvereniging Emancipatorisch Vrouwen Werk (WEVW). 1983-1988.

45
Stukken betreffende de Werkgeversvereniging Emancipatorisch Vrouwen Werk (WEVW). 1983-1988.. 1 omslag.

Stukken betreffende ontslagaanvragen werkneemsters. 1986-1989.

46*
Stukken betreffende ontslagaanvragen werkneemsters. 1986-1989.. 1 omslag.
NB. Zie ook nr 39.

Stukken betreffende de veranderingstrajectgroep en eindrapportage met betrekking tot het organisatie-veranderingsproces. 1991.

47
Stukken betreffende de veranderingstrajectgroep en eindrapportage met betrekking tot het organisatie-veranderingsproces. 1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 1980-1989.

48
Stukken betreffende subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 1980-1989.. 1 pak.

Stukken betreffende subsidie van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). 1986-1992.

49-53
Stukken betreffende subsidie van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). 1986-1992.. 5 omslagen.
49
1986-1987..
50
1988..
51
1989..
52
1990..
53
1991-1992..

Stukken betreffende subsidie van de WVC Emancipatie Stuurgroep (WES). 1986-1989.

54
Stukken betreffende subsidie van de WVC Emancipatie Stuurgroep (WES). 1986-1989.. 1 omslag.

Stukken betreffende de actie voor het voortbestaan van de vrouwenhulpverlening. 1986.

55
Stukken betreffende de actie voor het voortbestaan van de vrouwenhulpverlening. 1986.. 1 omslag.

Stukken betreffende de actie om 13 miljoen van de 30 miljard gulden van de begroting van WVC op te eisen voor goede vrouwenhulpverlening en gezondheidszorg. 1986.

56
Stukken betreffende de actie om 13 miljoen van de 30 miljard gulden van de begroting van WVC op te eisen voor goede vrouwenhulpverlening en gezondheidszorg. 1986.. 1 omslag.

Subsidieaanvraag bij WVC voor het project Methodiekontwikkeling HIV-vrouwen. 1992.

57
Subsidieaanvraag bij WVC voor het project Methodiekontwikkeling HIV-vrouwen. 1992.. 1 stuk.

Stukken betreffende de actie om de stopzetting van de subsidie door WVC ongedaan te maken. 1992.

58
Stukken betreffende de actie om de stopzetting van de subsidie door WVC ongedaan te maken. 1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Deelprojekt vrouwenhulpverlening van het Ministerie van SZW. 1983-1986 augustus.

59-60
Stukken betreffende het Deelprojekt vrouwenhulpverlening van het Ministerie van SZW. 1983-1986 augustus.. 4 pakken.
59
3 pakken. 1983-1985..
60
1986 augustus..

Stukken betreffende contacten met de overheid inzake vrouwenhulpverlening. 1981-1982.

61
Stukken betreffende contacten met de overheid inzake vrouwenhulpverlening. 1981-1982.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Commissie Vrouwenhulpverlening ingesteld door de Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid. 1982.

62
Stukken betreffende de Commissie Vrouwenhulpverlening ingesteld door de Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Volksgezondheid. 1982.. 1 omslag.

Stukken betreffende Magromien, een overleg tussen De Maan, het Vrouwenhulpverleningscentrum Groningen en Balsemien. 1982 en z.j.

63
Stukken betreffende Magromien, een overleg tussen De Maan, het Vrouwenhulpverleningscentrum Groningen en Balsemien. 1982 en z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Commissie Vrouwenhulpverlening van de Stichting Interregionaal Verband van instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam. 1984-1987.

64
Stukken betreffende de Commissie Vrouwenhulpverlening van de Stichting Interregionaal Verband van instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam. 1984-1987.. 1 pak.

Correspondentie met RIAGG's. 1984-1989.

65
Correspondentie met RIAGG's. 1984-1989.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Europees Platform Vrouwenhulpverlening. 1987-1990.

66
Stukken betreffende het Europees Platform Vrouwenhulpverlening. 1987-1990.. 1 pak.

Stukken betreffende het Netwerk Onderzoeksters Vrouwen en Hulpverlening. 1985-1988, 1991.

67
Stukken betreffende het Netwerk Onderzoeksters Vrouwen en Hulpverlening. 1985-1988, 1991.. 1 omslag.

'De Maan komt op. Onderzoek van vrouwenhulpverleningsprojekt De Maan' en 'De stand van De Maan. Beleidsnota over drie jaar werk van Stichting De Maan'. 1981, 1984.

68
'De Maan komt op. Onderzoek van vrouwenhulpverleningsprojekt De Maan' en 'De stand van De Maan. Beleidsnota over drie jaar werk van Stichting De Maan'. 1981, 1984.. 2 stukken.

Evaluatieverslagen. 1982, 1990/1991 en z.j.

69
Evaluatieverslagen. 1982, 1990/1991 en z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende evaluatie van De Maan door cliënten. 1984 en z.j.

70
Stukken betreffende evaluatie van De Maan door cliënten. 1984 en z.j.. 1 omslag.

'Verslag over de hulpvragen en hulpvraagsters in de periode januari 1982-september 1983 alsmede Enquête onder 32 ex-kliënten en 23 ex-supervisanten'. 1984.

71
'Verslag over de hulpvragen en hulpvraagsters in de periode januari 1982-september 1983 alsmede Enquête onder 32 ex-kliënten en 23 ex-supervisanten'. 1984.. 1 stuk.

Onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen van onderzoeken naar de klachtomschrijving van specifieke doelgroepen in de GGZ. 1982-1983, 1985-1986.

72
Onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen van onderzoeken naar de klachtomschrijving van specifieke doelgroepen in de GGZ. 1982-1983, 1985-1986.. 1 omslag.

Stageverslag van Martine Groen 'Groepen voor vrouwen tussen 40 en 60'. 1984.

73
Stageverslag van Martine Groen 'Groepen voor vrouwen tussen 40 en 60'. 1984.. 1 stuk.

Stukken betreffende het onderzoek naar de ervaringen van vrouwen tussen 40 en 60 jaar met de overgangsperiode en het onderzoeksrapport "'t Is alsof ... je op een kruispunt van je leven staat". 1984-1988.

74
Stukken betreffende het onderzoek naar de ervaringen van vrouwen tussen 40 en 60 jaar met de overgangsperiode en het onderzoeksrapport "'t Is alsof ... je op een kruispunt van je leven staat". 1984-1988.. 1 pak.

Stukken betreffende het onderzoek naar man-vrouwverschillen in de intramurale psychiatrie, uitgevoerd door Stichting De Maan en het Instituut voor Andragologie van de UvA in opdracht van de Provincie Noord-Holland. 1986-1989.

75
Stukken betreffende het onderzoek naar man-vrouwverschillen in de intramurale psychiatrie, uitgevoerd door Stichting De Maan en het Instituut voor Andragologie van de UvA in opdracht van de Provincie Noord-Holland. 1986-1989.. 1 omslag.

Stukken betreffende het onderzoek naar hulpgedrag van prostituees. 1985, 1987-1989.

76
Stukken betreffende het onderzoek naar hulpgedrag van prostituees. 1985, 1987-1989.. 1 omslag.

Stukken betreffende het onderzoek naar de tevredenheid van cliënten die met vrouwenhulpverlening te maken hebben gehad, uitgevoerd door het onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van De Maan met subsidie van WVC, titel van het rapport luidt “Ik ben er een heel ander mens door geworden, niet meer depressief”. Tevredenheidsonderzoek vrouwenhulpverlening (maart 1991). 1989-1992.

77
Stukken betreffende het onderzoek naar de tevredenheid van cliënten die met vrouwenhulpverlening te maken hebben gehad, uitgevoerd door het onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van De Maan met subsidie van WVC, titel van het rapport luidt “Ik ben er een heel ander mens door geworden, niet meer depressief”. Tevredenheidsonderzoek vrouwenhulpverlening (maart 1991). 1989-1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende het onderzoek naar kwaliteitseisen voor de ambulante hulpverlening aan vrouwen met geweldservaringen. 1991-1992.

78
Stukken betreffende het onderzoek naar kwaliteitseisen voor de ambulante hulpverlening aan vrouwen met geweldservaringen. 1991-1992.. 1 omslag.

Logboeken. 1981 september-1982 april.

79
Logboeken. 1981 september-1982 april.. 2 delen.

Stukken betreffende supervisies gegeven door De Maan. 1982.

80
Stukken betreffende supervisies gegeven door De Maan. 1982.. 1 omslag.

Stukken betreffende individuele therapieën. 1984 en z.j.

81
Stukken betreffende individuele therapieën. 1984 en z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Open Groep. 1982-1983, 1985 en z.j.

82
Stukken betreffende de Open Groep. 1982-1983, 1985 en z.j.. 1 omslag.

Stukken betreffende het open spreekuur. 1984 en z.j.

83
Stukken betreffende het open spreekuur. 1984 en z.j.. 1 omslag.

Aantekeningen van het telefonisch spreekuur. 1986 februari-juni.

84
Aantekeningen van het telefonisch spreekuur. 1986 februari-juni.. 1 omslag.

Verslagen van de 2e en 3e cursus spelvormen in de vrouwenhulpverlening. 1989, 1991.

85
Verslagen van de 2e en 3e cursus spelvormen in de vrouwenhulpverlening. 1989, 1991.. 2 stukken.

Stukken betreffende workshops en een conferentie over moeder/dochter. 1983.

86
Stukken betreffende workshops en een conferentie over moeder/dochter. 1983.. 1 omslag.

Stukken betreffende het congres Dochteren en Moederen 11-14 september 1991. 1991.

87
Stukken betreffende het congres Dochteren en Moederen 11-14 september 1991. 1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende workshops en trainingen over incest en betreffende de incestgroep. 1984-1989.

88*
Stukken betreffende workshops en trainingen over incest en betreffende de incestgroep. 1984-1989.. 1 pak.

Teksten van lezingen en verslagen betreffende hulpverlening aan lesbische vrouwen. 1983-1985, 1987.

89
Teksten van lezingen en verslagen betreffende hulpverlening aan lesbische vrouwen. 1983-1985, 1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende het project verslaafde vrouwen. 1987-1989.

90
Stukken betreffende het project verslaafde vrouwen. 1987-1989.. 1 pak.

Stukken betreffende cursussen vrouwenhulpverlening en psychiatrie 1990-1992 en een gebundelde selectie uit de lezingen die in het kader van het project psychiatrie werden gehouden door Helmi Goudswaard getiteld ‘Vrouwelijke lust en medische gulzigheid’ (1992). 1990-1992.

91
Stukken betreffende cursussen vrouwenhulpverlening en psychiatrie 1990-1992 en een gebundelde selectie uit de lezingen die in het kader van het project psychiatrie werden gehouden door Helmi Goudswaard getiteld ‘Vrouwelijke lust en medische gulzigheid’ (1992). 1990-1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende het debat in De Balie over geweld en psychiatrie. 1992.

92
Stukken betreffende het debat in De Balie over geweld en psychiatrie. 1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende de speltherapiegroep 'Daar zijn geen woorden voor'. 1989-1992.

93
Stukken betreffende de speltherapiegroep 'Daar zijn geen woorden voor'. 1989-1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende het project zwarte en migrantenvrouwen. 1989-1991.

94
Stukken betreffende het project zwarte en migrantenvrouwen. 1989-1991.. 1 pak.
NB. Zie ook nr 37.

Stukken betreffende een enquête inzake hulpverlening aan Molukse en Marokkaanse vrouwen in GGZ-instellingen te Amsterdam. 1990.

95
Stukken betreffende een enquête inzake hulpverlening aan Molukse en Marokkaanse vrouwen in GGZ-instellingen te Amsterdam. 1990.. 1 omslag.

Ingevulde vragenformulieren betreffende deskundigheid van zwarte en migrantenhulpverleensters en ingevulde evaluatieformulieren over de themadag voor zwarte en migrantenvrouwen werkzaam in witte instellingen. 1990.

96
Ingevulde vragenformulieren betreffende deskundigheid van zwarte en migrantenhulpverleensters en ingevulde evaluatieformulieren over de themadag voor zwarte en migrantenvrouwen werkzaam in witte instellingen. 1990.. 1 omslag.

Stukken betreffende machtsmisbruik binnen de hulpverlening te Amsterdam. 1986-1989.

97
Stukken betreffende machtsmisbruik binnen de hulpverlening te Amsterdam. 1986-1989.. 1 omslag.

Stukken betreffende cursussen Vrouw en Groeps-psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Groeps-Psychotherapie (NVGP). 1984-1985.

98
Stukken betreffende cursussen Vrouw en Groeps-psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Groeps-Psychotherapie (NVGP). 1984-1985.. 1 omslag.

Notulen van het Vrouwenteam van het/de (?) RIBW te Amsterdam dat inhoudelijk ondersteund werd door De Maan. 1987.

99
Notulen van het Vrouwenteam van het/de (?) RIBW te Amsterdam dat inhoudelijk ondersteund werd door De Maan. 1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende een bijeenkomt op 21 mei 1987 over de belangen van prostituees. 1987.

100
Stukken betreffende een bijeenkomt op 21 mei 1987 over de belangen van prostituees. 1987.. 1 omslag.

Beschrijving van het project vrouwenhulpverlening en maatschappelijk werk. [1992].

101
Beschrijving van het project vrouwenhulpverlening en maatschappelijk werk. [1992].. 1 stuk.

Foto's van de manifestatie in Krasnapolsky op 18 december 1986 georganiseerd door de Projektgroep Vrouwenhulpverlening. 1986.

102
Foto's van de manifestatie in Krasnapolsky op 18 december 1986 georganiseerd door de Projektgroep Vrouwenhulpverlening. 1986.. 1 doosje.

Geluidsopnamen van interviews, groeps- en individuele gesprekken. 1982, 1985, 1987, 1990 en z.j.

103*
Geluidsopnamen van interviews, groeps- en individuele gesprekken. 1982, 1985, 1987, 1990 en z.j.. 63 bandjes.

Stukken betreffende het International Congress on Mental Health Care for Women 19-22 december 1988 te Amsterdam. 1986-1989.

104-122
Stukken betreffende het International Congress on Mental Health Care for Women 19-22 december 1988 te Amsterdam. 1986-1989.. 15 omslagen, 4 pakken.
104
Subsidieaanvragen 1 pak. 1986-1988..
105
Notulen van de aanbevelings- en begeleidingscommissie en correspondentie tussen de leden. 1987..
106
Stukken van de congrescommissie. 1987-1988..
107
Besluitenlijsten van congresvergaderingen. 1987-1988..
108
Stukken betreffende de organisatie van het congres, begeleid door het bureau Q.L.T.-Congrex 1 pak. 1987-1989..
109
Projectbeschrijving en stukken betreffende de voorbereiding van de openbare lezingen en workshops 1988..
110
Correspondentie Alfabetisch. 1 pak. 1988..
111
Correspondentie Alfabetisch. 1989..
112
Stukken betreffende aanvragen voor beurzen en reiskostenvergoeding bij Buitenlandse Zaken voor buitenlandse deelneemsters. 1988..
113
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende ingediende 'abstracts' Alfabetisch. 1 pak. 1988..
114
Stukken betreffende 'keynotes'-spreeksters Alfabetisch. 1987-1988..
115
Teksten van 3 gepresenteerde papers. 1988..
116
Stukken betreffende de vierde dag (de publieksdag), On Love & Violence. 22 december 1988..
117
Stukken betreffende publiciteit en publikaties. 1988-1989..
118
Stukken betreffende het culturele en sociale gedeelte. 1988..
119
Ingevulde vragenformulieren en stukken betreffende de evaluatie. 1988-1989..
120
Knipsels en foto's. 1988-1989..
NB. In augustus 2006 foto’s van dit congres ontvangen van Helmi Goudswaard.
121
Stukken betreffende het congresverslag. 1989..
122
Ingekomen brieven van schrijfsters van bijdragen aan het 'paperbook' en diskettes met teksten van hun bijdragen. 1989..

Verslagen van interviews met Maan-medewerksters. 1982-1983 en z.j.

123
Verslagen van interviews met Maan-medewerksters. 1982-1983 en z.j.. 1 omslag.

Teksten van lezingen gehouden door Maan-medewerksters. 1983-1989, 1991.

124
Teksten van lezingen gehouden door Maan-medewerksters. 1983-1989, 1991.. 1 pak.

Teksten van publicaties en lezingen van Maan-medewerksters. 1984-1991.

125-128
Teksten van publicaties en lezingen van Maan-medewerksters. 1984-1991.. 1 pak, 3 omslagen.
125
Ingrid Foeken. 1 pak. 1984-1991..
126
Marleen Heeman. 1985-1989, 1991..
127
Dolly Hitipeuw. 1992..
128
Martine Groen. 1983, 1986, 1990..

Verslagen en teksten van artikelen, papers en onderzoeken. 1984-1987 en z.j.

129
Verslagen en teksten van artikelen, papers en onderzoeken. 1984-1987 en z.j.. 1 pak.

Stukken betreffende publiciteit en ingekomen stukken houdende informatie over activiteiten van vrouwengroepen en maatschappelijk werk. 1984-1986.

130
Stukken betreffende publiciteit en ingekomen stukken houdende informatie over activiteiten van vrouwengroepen en maatschappelijk werk. 1984-1986.. 1 omslag.

Knipsels en kopieën van knipsels over De Maan. 1989-1990.

131
Knipsels en kopieën van knipsels over De Maan. 1989-1990.. 1 omslag.

Brief van uitgeverij Jan van Arkel houdende de overeenkomst betreffende de uitgave van het boek Visies op feministische therapie. 1991 juli 18.

132
Brief van uitgeverij Jan van Arkel houdende de overeenkomst betreffende de uitgave van het boek Visies op feministische therapie. 1991 juli 18.. 1 stuk.

'Lesbisch en gediscrimineerd. Een alledaagse realiteit. Uitgave Stichting De Maan en projekt antilesbisch geweld' [1991] en ‘Uit met de onzichtbaarheid. Verzameling artikelen en lezingen bijeengebracht ter gelegenheid van het afscheid van project Hulpverlening aan Lesbische vrouwen van Stichting de Maan’, samengesteld door Marleen Heeman (december 1992). [1991], 1992.

133
'Lesbisch en gediscrimineerd. Een alledaagse realiteit. Uitgave Stichting De Maan en projekt antilesbisch geweld' [1991] en ‘Uit met de onzichtbaarheid. Verzameling artikelen en lezingen bijeengebracht ter gelegenheid van het afscheid van project Hulpverlening aan Lesbische vrouwen van Stichting de Maan’, samengesteld door Marleen Heeman (december 1992). [1991], 1992.. 2 stukken.

Stukken afkomstig van Marleen Heeman, feministisch en creatief therapeute, werkzaam bij De Maan onder andere als coördinator van het project Hulpverlening aan Lesbische Vrouwen. 1978-1994.

134-141
Stukken afkomstig van Marleen Heeman, feministisch en creatief therapeute, werkzaam bij De Maan onder andere als coördinator van het project Hulpverlening aan Lesbische Vrouwen. 1978-1994.. 8 omslagen.
134
Stukken betreffende hulpverlening aan lesbische vrouwen, binnen en buiten De Maan. 1981-1992, 1994..
135
Stukken betreffende vrouwenhulpverlening. 1985-1990..
136
Stukken betreffende lesbische moeders. 1990-1991..
137
Publicatielijst van Marleen Heeman notulen van de oprichtingsbijeenkomst van het Politiek Lesbisch Netwerk op 22 maart 1986 en twee uitgaande stukken van het Warm Lesbies Front (waarvan Marleen Heeman lid was) 1986 en 1987. 1983-1991,.
138
Stukken betreffende het eerste congres Lesbisch Gezond van 19 maart 1983, met contactafdrukken en programma van het tweede congres. 1985..
139
Stukken betreffende ‘lesbisch zijn’ en lesbische seksualiteit . 1978-1979..
140
Stukken betreffende hulpverlening aan (ex)prostituees. 1985 en z.j..
141
Stukken betreffende het tweede en derde weekend voor lesbische hulpverleensters. 1990 en 3-6 oktober 1991..