/
You are not logged in

Archief Landelijke Vereniging van Emancipatiebureaus (LVE) 1984-1997

Identity Area

Collection IDIIAV00000301
Unitdate1984-1997
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent3.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1997
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Landelijke Vereniging van Emancipatiebureaus (LVE), inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht tijdens een vergadering op 30 oktober 1989 als Landelijke Vereniging tot Ondersteuning van Vrouwenemancipatiebureaus (LVOV); de statuten passeerden op 8 februari 1990; opgeheven in juli 1994 wegens stopzetting van de subsidie; het bureau was gevestigd te Utrecht; doel was het bieden van ondersteuning aan de leden; leden waren de vijftien provinciale en grootstedelijke (vrouwen)emancipatiebureaus; het eerste bureau in Drenthe werd in 1981 opgericht, de laatste in Rotterdam en in Flevoland in 1989; de LVE fungeerde als een platform waarbinnen informatie en expertise werden overgedragen, deskundigheid werd ontwikkeld en strategieën ontworpen; ontving subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Inhoud

Notulen van bestuursvergaderingen en van vergaderingen van de verenigingsraad 1989-1994; jaarverslagen 1990-1993; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1990-1994; stukken betreffende de voorgeschiedenis en oprichting 1984 -1990; stukken betreffende de opheffing 1994-1997; financiële stukken en stukken betreffende subsidies 1989-1994; vergaderstukken van diverse landelijke overleggen en netwerken 1986-1994; stukken betreffende de decentralisatie van de emancipatiebureaus 1988-1994; stukken betreffende publiciteit en voorlichting 1991-1994; stukken betreffende projecten en onderzoeken, cursussen en trainingen 1990-1994; jaarverslagen, beleids- en werkplannen, begrotingen, nieuwsbrieven en publikaties van de emancipatiebureaus 1985-1994.
Notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1989 november-1994 juni 2.

103
Notulen van bestuursvergaderingen. Met bijlagen. 1989 november-1994 juni 2.. 1 pak.

Bestuurscorrespondentie. 1990-1994.

104
Bestuurscorrespondentie. 1990-1994.. 1 omslag.

Notulen van vergaderingen van de verenigingsraad. 1989 oktober 30-1994 april.

105
Notulen van vergaderingen van de verenigingsraad. 1989 oktober 30-1994 april.. 1 pak.

Correspondentie van de verenigingsraad. 1990 september-1994 april.

106
Correspondentie van de verenigingsraad. 1990 september-1994 april.. 1 omslag.

Ingekomen stukken. 1990-1994.

1-5
Ingekomen stukken. 1990-1994.. 5 omslagen.
1
1990..
2
1991..
3
1992..
4
1993..
5
1994..

Ingekomen uitnodigingen voor lezingen, studiedagen, congressen e.d. van de emancipatiebureaus. 1990-1994.

6
Ingekomen uitnodigingen voor lezingen, studiedagen, congressen e.d. van de emancipatiebureaus. 1990-1994.. 1 pak.

Minuten van uitgaande stukken. 1990-1994.

7
Minuten van uitgaande stukken. 1990-1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende incidentele subsidie-aanvragen. 1991-1993.

8
Stukken betreffende incidentele subsidie-aanvragen. 1991-1993.. 1 omslag.

Stukken betreffende de subsidie van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE). 1990-1993.

107
Stukken betreffende de subsidie van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE). 1990-1993.. 1 omslag.

Stukken betreffende de voorgeschiedenis en oprichting van de Landelijke Vereniging tot Ondersteuning van Vrouwenemancipatiebureaus (LVOV). Met kontaktafdrukken van de opening. 1984-1990.

9
Stukken betreffende de voorgeschiedenis en oprichting van de Landelijke Vereniging tot Ondersteuning van Vrouwenemancipatiebureaus (LVOV). Met kontaktafdrukken van de opening. 1984-1990.. 1 pak.

Aanmeldingsformulieren van leden. 1991.

108
Aanmeldingsformulieren van leden. 1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende de liquidatie. 1994-1997.

109
Stukken betreffende de liquidatie. 1994-1997.. 1 pak.

Stukken betreffende deskundigheidsbevordering voor medewerksters van emancipatiebureaus. 1992-1994.

10-12
Stukken betreffende deskundigheidsbevordering voor medewerksters van emancipatiebureaus. 1992-1994.. 3 pakken.
10
1992..
11
1993/1994..
12
1994..

Stukken betreffende publiciteit. 1992-1993.

13
Stukken betreffende publiciteit. 1992-1993.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Landelijk Overleg Administratief (A-overleg). 1987-1994.

14-16
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Administratief (A-overleg). 1987-1994.. 3 omslagen.
14
Vergaderstukken. juni 1987-mei 1994..
15
Correspondentie. 1990-1993..
16
Functie-omschrijvingen. 1990-1992..

Stukken betreffende het Landelijk Overleg Directeuren/Coördinatoren (DC-overleg). 1988-1994.

17-20
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Directeuren/Coördinatoren (DC-overleg). 1988-1994.. 3 omslagen, 1 pak.
17
Vergaderstukken. 1990-1991..
18
Correspondentie. 1989-1992..
19
Vergaderstukken. 1 pak. 1992-1994..
20
Correspondentie en overige stukken. 1988, 1992-1994..

Stukken betreffende het Landelijk Overleg Arbeid. 1990-1994.

21-22
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Arbeid. 1990-1994.. 2 omslagen.
21
Vergaderstukken. 1990-1994..
22
Overige stukken. 1992-1994..

Stukken betreffende het Landelijk Overleg Politiek. 1990-1994.

23-24
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Politiek. 1990-1994.. 1 omslag, 1 pak.
23
Vergaderstukken..
24
Overige stukken. 1 pak..

Stukken betreffende het Landelijk Overleg Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. 1990-1994.

25-26
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. 1990-1994.. 1 omslag, 1 pak.
25
Vergaderstukken. 1 pak..
26
Overige stukken..

Stukken betreffende het Landelijk Overleg Vrouwenhulpverlening en Gezondheidszorg. 1986-1994.

27-30
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Vrouwenhulpverlening en Gezondheidszorg. 1986-1994.. 3 omslagen, 1 pak.
27
Vergaderstukken. 1986-1994..
28
Ingekomen stukken. 1990-1994..
29
Werkgroep regiovisie. 1992-1993..
30
Overige stukken. 1988-1993.. 1 pak.

Stukken betreffende het Landelijk Overleg Zwart/Wit. 1988-1993.

31
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Zwart/Wit. 1988-1993.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Netwerk Zwarte en Migrantenmedewerksters Emancipatiebureaus. 1990-1992.

32
Stukken betreffende het Netwerk Zwarte en Migrantenmedewerksters Emancipatiebureaus. 1990-1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Landelijk Overleg Netwerk Financiën. 1992-1994.

33
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Netwerk Financiën. 1992-1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende het gezamenlijk PR overleg en de PR stuurgroep. 1991-1994.

34-36
Stukken betreffende het gezamenlijk PR overleg en de PR stuurgroep. 1991-1994.. 3 omslagen.
34
Vergaderstukken. 1991-1992..
35
Correspondentie. 1991-1994..
36
Overige stukken. 1992-1994..

Stukken betreffende de landelijke werkgroep ontwikkelingsfunctie en de werkgroep structuur. 1991-1992.

37
Stukken betreffende de landelijke werkgroep ontwikkelingsfunctie en de werkgroep structuur. 1991-1992.. 1 omslag.

Scripties, verslagen en stukken betreffende onderzoeken. 1992.

38
Scripties, verslagen en stukken betreffende onderzoeken. 1992.. 1 omslag.

51Stukken betreffende het project '1994. Vrouwen kiezen in de 110-111 politiek!'. 1990-1995. 10 omslagen, 1 stuk, 4 pakken

39
51Stukken betreffende het project '1994. Vrouwen kiezen in de 110-111 politiek!'. 1990-1995. 10 omslagen, 1 stuk, 4 pakken.

Verslag. juni 1994. (stuk)

39
Verslag. juni 1994. (stuk).

Vergaderstukken van de landelijke projectgroep. 1990-1994.

40
Vergaderstukken van de landelijke projectgroep. 1990-1994..

Correspondentie. 1990, 1992-1994.

41
Correspondentie. 1990, 1992-1994..

Overige stukken. 1992-1994. (pak)

42
Overige stukken. 1992-1994. (pak).

Stukken betreffende subsidie-aanvragen. 1992-1994.

43
Stukken betreffende subsidie-aanvragen. 1992-1994..

Stukken betreffende de voorstelling van het Werktheater. 1992- 1993.

44
Stukken betreffende de voorstelling van het Werktheater. 1992- 1993..

Stukken betreffende de conferentie 'De vrouwen komen er aan'. 1993-1994.

45
Stukken betreffende de conferentie 'De vrouwen komen er aan'. 1993-1994..

Resultaten van de verkiezingen. 1994.

46
Resultaten van de verkiezingen. 1994..

Correspondentie. 1993-1994.

47
Correspondentie. 1993-1994..

Stukken betreffende de presentatie van het project. 1 pak. 1993.

48
Stukken betreffende de presentatie van het project. 1 pak. 1993..

Stukken betreffende de activiteiten van de afzonderlijke emancipatiebureaus 2 pakken. 1991-1994.

49
Stukken betreffende de activiteiten van de afzonderlijke emancipatiebureaus 2 pakken. 1991-1994..

Stukken betreffende lokale activiteiten. 1993.

50
Stukken betreffende lokale activiteiten. 1993..

Knipsels en kopieën van berichtgeving in de pers. 1993-1994.

51
Knipsels en kopieën van berichtgeving in de pers. 1993-1994..

Subsidie van de EEG en het ministerie van BiZa. 1994-1995.

110
Subsidie van de EEG en het ministerie van BiZa. 1994-1995..

Grootboek en balans. 1994.

111
Grootboek en balans. 1994..

Stukken betreffende de VN-Wereldvrouwenconferentie 1995. 1994.

52
Stukken betreffende de VN-Wereldvrouwenconferentie 1995. 1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende de commissie politieke vernieuwing. 1993-1994.

53
Stukken betreffende de commissie politieke vernieuwing. 1993-1994.. 1 omslag.

Beleidsplan 1990-1992. 1989.

112
Beleidsplan 1990-1992. 1989.. 1 stuk.

Begrotingen voor 1989-1994 juni. 1988-1993.

113
Begrotingen voor 1989-1994 juni. 1988-1993.. 1 omslag.

Grootboek en balans. 1993-1994.

114-115
Grootboek en balans. 1993-1994.. 2 omslagen.
114
1993..
115
1994..

Jaarverslagen 1990-1993, begroting 1991 en werkplannen 1991-1994 juli. 1990-1994.

54
Jaarverslagen 1990-1993, begroting 1991 en werkplannen 1991-1994 juli. 1990-1994.. 5 stukken.

Jaarrekeningen 1990-1993. 1991-1994.

55
Jaarrekeningen 1990-1993. 1991-1994.. 4 stukken.

Stukken betreffende de Kamer van Koophandel. 1990-1992, 1994.

116
Stukken betreffende de Kamer van Koophandel. 1990-1992, 1994.. 1 omslag.

Taxatierapport roerende goederen. 1994.

117
Taxatierapport roerende goederen. 1994.. 1 stuk.

Programma's voor deskundigheidsbevordering voor de emancipatiebureaus 1992 en 1993/1994. 1991, 1993.

56
Programma's voor deskundigheidsbevordering voor de emancipatiebureaus 1992 en 1993/1994. 1991, 1993.. 2 stukken.

Stukken betreffende arbeid en positieve actie. 1990-1992.

57
Stukken betreffende arbeid en positieve actie. 1990-1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende educatie. 1992-1994.

58
Stukken betreffende educatie. 1992-1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende het landelijk emancipatiebeleid 1990-1992.

59-60
Stukken betreffende het landelijk emancipatiebeleid 1990-1992.. 2 omslagen.
59
Tweede Kamer. 1990-1992..
60
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 1991..

Stukken betreffende het provinciale en gemeentelijke emancipatiebeleid. 1990-1992.

61-62
Stukken betreffende het provinciale en gemeentelijke emancipatiebeleid. 1990-1992.. 1 omslag, 1 stuk.
61
Gemeentelijk. 1991. (stuk).
62
Provinciaal . 1990-1992..

Stukken betreffende het emancipatiebeleid internationaal. 1991-1994.

63
Stukken betreffende het emancipatiebeleid internationaal. 1991-1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende de sociale vernieuwing. 1990-1991.

64
Stukken betreffende de sociale vernieuwing. 1990-1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 1992-1994.

65
Stukken betreffende ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 1992-1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende vrouwenhulpverlening en gezondheidszorg. 1991-1993.

66
Stukken betreffende vrouwenhulpverlening en gezondheidszorg. 1991-1993.. 1 omslag.

Stukken betreffende zwarte en migrantenvrouwen. 1990-1994.

67
Stukken betreffende zwarte en migrantenvrouwen. 1990-1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende meiden, jonge en oudere vrouwen. 1991-1994.

68
Stukken betreffende meiden, jonge en oudere vrouwen. 1991-1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende de subsidieregeling voor emancipatiebureaus. 1987, 1989-1991.

69
Stukken betreffende de subsidieregeling voor emancipatiebureaus. 1987, 1989-1991.. 1 omslag.

Correspondentie met en stukken betreffende het overleg tussen de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) en de emancipatiebureaus. 1989-1991.

70
Correspondentie met en stukken betreffende het overleg tussen de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) en de emancipatiebureaus. 1989-1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende het onderzoek inzake beleidsadvies decentralisatie vrouwenemancipatiebureaus door het onderzoeksbureau IGG. 1990-1992.

71
Stukken betreffende het onderzoek inzake beleidsadvies decentralisatie vrouwenemancipatiebureaus door het onderzoeksbureau IGG. 1990-1992.. 1 pak.

Stukken betreffende de decentralisatie van 12 emancipatiebureaus naar de provincies en 3 naar de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 1988-1994.

72-77
Stukken betreffende de decentralisatie van 12 emancipatiebureaus naar de provincies en 3 naar de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 1988-1994.. 4 omslagen, 2 pakken.
72
Correspondentie. 1989, 1991-1994. (pak).
73
Stukken betreffende de AROB-procedure en beroepschriften. 1994. (pak).
74
Stukken betreffende de werkgroep SZW-IPO-VNG. 1992..
75
Stukken houdende informatie betreffende de decentralisatie. 1991-1994..
76
Stukken betreffende de afzonderlijke bureaus. 1992-1993..
77
Stukken betreffende het experiment van de 3 provincies Noord-Brabant, Friesland en Flevoland inzake de decentralisatie van de subsidieregeling. 1988-1991..

Stukken betreffende de eigen regelingen en het eigen beleid van de emancipatiebureaus. 1990-1994.

78
Stukken betreffende de eigen regelingen en het eigen beleid van de emancipatiebureaus. 1990-1994.. 1 omslag.

Stukken betreffende projecten van de emancipatiebureaus. 1991-1992.

79
Stukken betreffende projecten van de emancipatiebureaus. 1991-1992.. 1 pak.

Stukken betreffende cursussen en trainingen georganiseerd door de LVE. 1991-1992.

80-87
Stukken betreffende cursussen en trainingen georganiseerd door de LVE. 1991-1992.. 8 omslagen.
80
Projectmatig werken..
81
PR-beleid..
82
Functionerings- en beoordelingsgesprekken..
83
Levensloopbaanplanning..
84
Multicultureel samenleven-multicultureel samenwerken..
85
Besturen..
86
Persoonlijke effectiviteit..
87
Coördinatoren/directeuren beleidsdagen..

Jaarverslagen, beleids- en werkplannen, begrotingen, nieuwsbrieven en publikaties van de emancipatiebureaus. 1985-1994.

88-102
Jaarverslagen, beleids- en werkplannen, begrotingen, nieuwsbrieven en publikaties van de emancipatiebureaus. 1985-1994.. 30 pakken.
88
Groningen..
89
Friesland.. 2 pakken.
90
Drenthe.. 3 pakken..
91
Overijssel.. 2 pakken.
92
Flevoland.. 2 pakken.
93
Gelderland.. 3 pakken.
94
Utrecht.. 3 pakken.
95
Noord-Holland..
96
Amsterdam.. 3 pakken.
97
Den Haag.. 2 pakken.
98
Zuid-Holland.. 2 pakken.
99
Rotterdam..
100
Zeeland..
101
Noord-Brabant..
102
Limburg.. 3 pakken.