/
You are not logged in

Archief Martina Gezina Kramers (1863-1934) 1894-1934

Identity Area

Collection IDIIAV00000532
Unitdate1894-1934
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.12 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 2016
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Martina Gezina Kramers, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 24 juni 1863 te Veur, overleden op 15 oktober 1934 te Apeldoorn; redactrice en uitgeefster van Jus Suffragii het blad van de International Woman Suffrage Alliance tot 1913. Zie ook Martina G. Kramers (1863-1934), Een leven gewijd aan vrouwenemancipatie, socialisme en internationaal contact.


Geschiedenis archiefbeheer

Stukken in 2014 ontvangen van haar nicht en naamgenote Martina Kramers. Het schrift van Martina Kramers (1863-1934) met onder andere notulen van de eerste internationale vrouwenkiesrechtconferentie, op initiatief van de National American Woman Suffrage Association van 12-17 februari 1902 in Washington gehouden, gaf zij in 2010 en is opgenomen in het archief van de International Alliance of Women, no. 1.


Inhoud

Brieven van A. Cotton in Esperanto 1928-1929, 1933-1934; 'Reis-Copiëerboek' met doorslagen van uitgegane brieven en manuscripten betreffende vrouwenkiesrecht 1912-1917; 'Women's Suffrage Quotation Book'; diploma en puntenlijst Esperanto 1927; 2 foto's 1911; In memoriam in Esperanto en Nederlands 'Aan een beminde dode' 1934; foto van een tekening van haar op haar sterfbed 1934.
'Reis-Copiëerboek' met doorslagen van uitgegane brieven en manuscripten betreffende vrouwenkiesrecht, begonnen op zaterdag 23 november 1912 en eindigend op 28 mei 1917. 1912-1917.

1
'Reis-Copiëerboek' met doorslagen van uitgegane brieven en manuscripten betreffende vrouwenkiesrecht, begonnen op zaterdag 23 november 1912 en eindigend op 28 mei 1917. 1912-1917.. 1 deel.

Brieven van A. Cotton in Esperanto. 1928-1929, 1933-1934.

2
Brieven van A. Cotton in Esperanto. 1928-1929, 1933-1934.. 1 omslag.

'Women's Suffrage Quotation Book' met haar handtekening en stempel 'Martina G. Kramers Kruiskade 92 Rotterdam' en met namen geschreven op de geboortedag van die personen, soms met geboortejaar. z.j.

3
'Women's Suffrage Quotation Book' met haar handtekening en stempel 'Martina G. Kramers Kruiskade 92 Rotterdam' en met namen geschreven op de geboortedag van die personen, soms met geboortejaar. z.j.. 1 deel.

Aflevering van Vrouwenarbeid, orgaan van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, nummer 5, 19 juli 1898 aan haar geadresseerd en aflevering van Maatschappelijk Werk nummer 27, zaterdag 7 juli 1900 met een artikel van haar 'Verbruikersbonden'. 1898, 1900.

4
Aflevering van Vrouwenarbeid, orgaan van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, nummer 5, 19 juli 1898 aan haar geadresseerd en aflevering van Maatschappelijk Werk nummer 27, zaterdag 7 juli 1900 met een artikel van haar 'Verbruikersbonden'. 1898, 1900.. 2 stukken groot formaat.

Stukken van het Comité ter Verbetering van den Maatschappelijke en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland 1894, concept-statuten van de Nationale Vrouwenraad van Nederland [1898], ''Wat is de Internationale Vrouwenraad?' z.j., pagina uit L'Illustration van 23 juni 1906 met een foto van een bijeenkomst van de Internationale Vrouwenraad onder voorzitterschap van Lady Aberdeen, portret van Marie Georges Martin en van Georges Martin. 1894-1906.

5
Stukken van het Comité ter Verbetering van den Maatschappelijke en den Rechtstoestand der Vrouw in Nederland 1894, concept-statuten van de Nationale Vrouwenraad van Nederland [1898], ''Wat is de Internationale Vrouwenraad?' z.j., pagina uit L'Illustration van 23 juni 1906 met een foto van een bijeenkomst van de Internationale Vrouwenraad onder voorzitterschap van Lady Aberdeen, portret van Marie Georges Martin en van Georges Martin. 1894-1906.. 1 omslag.

'Bijblad bevattende Wetten en Verordeningen de vrouw betreffende benevens mededeeling, welke Ministers, Kamer- en Raadsleden daar vóór of tegen gesproken en gestemd hebben' van het Maandblad der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht onder haar redactie, vanaf nummer 1 van 15 augustus 1911 tot en met nummer 7 van 15 juli 1914. 1911-1914.

6
'Bijblad bevattende Wetten en Verordeningen de vrouw betreffende benevens mededeeling, welke Ministers, Kamer- en Raadsleden daar vóór of tegen gesproken en gestemd hebben' van het Maandblad der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht onder haar redactie, vanaf nummer 1 van 15 augustus 1911 tot en met nummer 7 van 15 juli 1914. 1911-1914.. 1 omslag groot formaat.

Foto van Martina Kramers (rechts) en van ?. Achterop staat februari 1911. Fotograaf H.F. van Dorp, Rotterdam, Diergaardelaan 36. Foto is gedigitaliseerd, nr 100027316. 1911.

7
Foto van Martina Kramers (rechts) en van ?. Achterop staat februari 1911. Fotograaf H.F. van Dorp, Rotterdam, Diergaardelaan 36. Foto is gedigitaliseerd, nr 100027316. 1911.. 1 stuk.

Foto van Martina Kramers. Fotograaf H.F. van Dorp, Rotterdam, Diergaardelaan 36. Foto is gedigitaliseerd, nr 100027317. 1911?

8
Foto van Martina Kramers. Fotograaf H.F. van Dorp, Rotterdam, Diergaardelaan 36. Foto is gedigitaliseerd, nr 100027317. 1911?. 1 stuk.

Diploma en puntenlijst Esperanto. 1927.

9
Diploma en puntenlijst Esperanto. 1927.. 2 stukken.

Handgeschreven teksten in Esperanto, over moleculen, atomen en Bohr (van prof. H.A. Kramers). z.j.

10
Handgeschreven teksten in Esperanto, over moleculen, atomen en Bohr (van prof. H.A. Kramers). z.j.. 1 omslag.

Foto van een tekening van haar op haar sterfbed. Foto is gedigitaliseerd, nr 100027318. 1934.

11
Foto van een tekening van haar op haar sterfbed. Foto is gedigitaliseerd, nr 100027318. 1934.. 1 stuk.

In memoriam in Esperanto en Nederlands 'Aan een beminde dode'. 1934.

12
In memoriam in Esperanto en Nederlands 'Aan een beminde dode'. 1934.. 1 stuk.

Tekeningen, onbekend van wie. z.j.

13
Tekeningen, onbekend van wie. z.j.. 1 omslag.

Stukken van nicht Martina Kramers betreffende M.G. Kramers en een exemplaar van de scriptie van Marianne Crezee, 'Martina G. Kramers (1863-1934). Een leven gewijd aan vrouwenemancipatie, socialisme en internationaal contact' (1978). 1978-2003.

14
Stukken van nicht Martina Kramers betreffende M.G. Kramers en een exemplaar van de scriptie van Marianne Crezee, 'Martina G. Kramers (1863-1934). Een leven gewijd aan vrouwenemancipatie, socialisme en internationaal contact' (1978). 1978-2003.. 1 omslag.