/
You are not logged in

Archief Unie van Verenigingen voor Ongehuwde Moeders (UVOM) Amsterdam 1921-1991

Identity Area

Collection IDIIAV00000300
Unitdate1921-1991
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent9.17 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Yolande Hentenaar in 1994
Access and UseBeperkt
Toestemming archivaris nodig.
Preferred CitationArchief Unie van Verenigingen voor Ongehuwde Moeders (UVOM) Amsterdam, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

Opgericht op 16 november 1921 te Amsterdam als Unie van Vereenigingen voor Ongehuwde Moeders (UVOM), vanaf 1972 wordt de naam UVOM (Adviesburo's Alleenstaande Ouders en opvangcentra voor Ouder en Kind) gebruikt; opgeheven per 1 januari 1993; doelstelling was aanvankelijk door samenwerking te komen tot een beter georganiseerde zorg voor de belangen van de ongehuwde moeder en haar kind; veranderde later in de behartiging van de belangen van alleenstaande moeders/ouders en haar/hun kinderen, speciaal door het bevorderen, steunen en stimuleren van het werk van de ledeninstellingen.


Inhoud

Verslagen van algemene vergaderingen 1921-1990; notulen van bestuursvergaderingen 1922-1980; jaarverslagen 1921-1977; correspondentie 1921-1991; statuten met wijzigingen en huishoudelijk reglement 1922-1971; stukken betreffende de organisatie, taken en beleid 1921-1993; stukken betreffende personeel 1938-1978; stukken betreffende subsidies van rijk, provincie en gemeente 1922-1981; financiële stukken en boekhouding 1929-1983; correspondentie met en stukken betreffende de aangsloten instellingen 1922-1985; correspondentie met en betreffende de gemeentelijke diensten, instellingen voor kinderbescherming en andere hulpverlenende instellingen 1923-1983; stukken van en betreffende commissies en werkgroepen 1923-1925, 1951-1959, 1963-1965, 1976-1983; stukken van en betreffende de werkgroep Kinderopvang 1976-1983; stukken betreffende adoptie, voogdij en kinderbescherming, ongehuwde moederzorg, vaderschap en opvang van moeders en kinderen 1928-1988; stukken betreffende jubilea 1931, 1951, 1961, 1971; teksten van UVOM-lezingen 1925-1979; Wegwijzers 1972-1990; documentatie 1932-1980.
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

1-6
Verslagen met convocaties, agenda's, presentielijsten en andere bijlagen van algemene en ledenvergaderingen. 1921-1990.. 2 pakken, 2 delen, 2 omslagen.
---
1921-1927.. 2 pakken.
NB. Zie nrs 35 en 37.
1*
1924-1947.. 1 deel.
NB. Tevens notulen van (dagelijks)bestuursvergaderingen 1925-1930 en besprekingen van vaderschapsacties 1925, 1930.
---
1948 nov 9..
NB. Zie nr 39.
2
1949 jul 7-1972 dec 12.. 1 deel.
---
1970 nov 5-1975 okt 30..
NB. Zie nr 41
3
1975 okt 30-1977 aug 23.. 1 omslag.
NB. Tevens bestuursvergaderingen.
4
1976 nov-1980.. 1 pak.
NB. Tevens bestuursvergaderingen.
5
1981-1987 nov.. 1 pak.
6
1988 feb-1990 nov.. 1 omslag.
NB. Met hiaten.
7-34*
Notulen van vergaderingen van bestuur, dagelijks bestuur, algemene, leden- en jaarvergaderingen. 1922-1941.. 28 delen.
7
1922 dec 1-1923 mei 22..
8
1923 jun 1-1924 feb 15..
9
1924 feb 25-1924 okt 28..
10
1924 okt 31-1926 mei 6..
11
1926 nov 19-1928 mrt 1..
12
1928 mrt 1-1928 nov 9..
13
1928 nov 9-1929 apr 19..
14
1929 apr 26-1929 okt 31..
15
1929 okt 31-1930 apr 10..
16
1930 apr 24-1930 okt 2..
17
1930 okt 2-1931 jan 15..
18
1931 jan 15-1931 okt 1..
19
1931 okt 1-1932 feb 4..
20
1932 feb 4-1932 sep 29..
21
1932 okt 6-1933 feb 9..
22
1933 feb 16-1933 nov 9..
23
1933 nov 9-1934 feb 15..
24
1934 feb 22-1934 okt 4..
25
1934 okt 25-1935 apr..
26
1935 mei 6-1936 jan 24..
27
1936 feb 2-1936 okt 12..
28
1936 okt 14-1937 jan 17..
29
1937 jun 24-1938 mrt 10..
30
1938 mrt 10-1938 nov 17..
31
1938 dec 7-1939 jul 3..
32
1939 jul 3-1940 mrt 11..
33
1940 mrt 11-1940 dec 12..
34
1941 jan 3-1941 nov 5..
35-41*
Notulen van vergaderingen van het bestuur en dagelijks bestuur. Met bijlagen. 1921-1927, 1939-1975.. 1 deel, 3 omslagen, 3 pakken.
35*
1921-1925.. 1 pak.
NB. Tevens notulen met bijlagen van algemene vergaderingen 1921 sep 22-1925 feb 1 en van vergaderingen van de commissie ter behandeling van moeilijke nazorggevallen 1924 dec-1925 dec.
36
1923-1925.. 1 deel.
NB. Tevens notulen van ledenvergaderingen. 1923 feb 8-1924 dec 9.
37*
1926-1927.. 1 omslag.
NB. Tevens notulen van de commissie ter behandeling van moeilijke nazorggevallen 1926-1927 en presentielijsten van algemene vergaderingen 1926-1931. Zie ook nr 1.
38*
1939-1947.. 1 omslag.
NB. Tevens van algemene vergaderingen. 1941 jun 15-1947 jul 11.
39
1948-1963.. 1 pak.
NB. Tevens notulen van vergaderingen van d.b. met vertegenwoordigers en directies van de tehuizen. 1950, 1956 feb-1957 feb.
40
1949-1955.. 1 omslag.
NB. Alleen bijlagen.
41
1964-1975.. 1 pak.
NB. Tevens notulen van algemene vergaderingen. 1970 nov 5-1972 feb 15.
42*
Verkorte notulen van vergaderingen van het bestuur. 1939 okt 19-1941 jun 12.. 1 omslag.
NB. Bevat ook notulen van bestuursvergaderingen. 1941-1949.
43-44
Kladnotulen en aantekeningen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. 1978-1980, 1987.. 2 omslagen.
43
1978 apr-1980 jan..
44
1987..
45-62*
Stukken betreffende de algemene en bestuursvergaderingen 1932-1959, 1967-1972. 1932-1972.. 18 omslagen.
45
1932-1933..
46
1934-1935..
47*
1936-1940..
48*
1941-1945..
49
1946-1947..
50
1947 feb 28..
51
1948..
52
1949-1950..
53
1951-1952..
54
1953..
55
1954..
56
1955..
57
1956..
58
1957..
59
1958..
60
1959..
61
1967-1968..
62
1969-1972..
NB. Met ingekomen stukken t.b.v. de bestuursvergadering 1971 dec 8.
63-73
Stukken betreffende de algemene vergaderingen 1960-1970. 1960-1970.. 11 omslagen.
63
1960 okt 20..
64
1961 jun 8..
65
1962 sep 25..
66
1963 jun 25..
67
1964 okt 1..
NB. Met jaarrekening over 1963. 1964.
68
1965 okt 13..
69
1966 sep 27..
NB. Met jaarrekening over 1965. 1966.
70
1967 okt 18..
71
1968 nov 21..
NB. Met jaarrekening over 1967. 1968.
72
1969 nov 19..
NB. Met jaarrekening over 1968. 1969.
73
1970 okt 6..
74-79
(Ingekomen en minuten van uitgaande) stukken betreffende en ten behoeve van de bestuursvergaderingen 1960-1966, 1969-1974. 1960-1974.. 3 omslagen, 3 pakken.
74
1960-1962. (pak).
75
1962-1966. (pak).
NB. Met notulen van de normencie. 1964 en 1965.
76
1969-1970..
NB. Met jaarrekening over 1969. 1970.
77
1972..
78
1973. (pak).
NB. Met jaarrekening over 1972. 1973.
79
1974..
80
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken ten behoeve van de (algemene) ledenvergaderingen van 1976 okt 7 en 1977 mrt 10. 1976-1977.. 1 omslag.
81-112*
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 1921-1991.. 17 omslagen, 15 pakken.
81*
1921 dec-1924. (pak).
82*
1925-1926 aug. (pak).
83*
(alfabetisch) 1929-1930 ..
84
1932 feb-1933..
85*
1934-1935..
86*
1936-1940. (pak).
87*
1941-1946..
88*
1947-1949..
89*
1950-1953. (pak).
90*
1954..
91*
1955..
92*
1956..
93*
1957. (pak).
94*
1958..
95*
1959 (1961) (pak).
96*
1960..
97*
1961. (pak).
98*
1962. (pak).
99*
1963. (pak).
100*
1964. (pak).
101
1964 dec-1965 jan..
102*
1966. (pak).
103*
1967-1968..
104
1970 nov-1971 mrt..
105
1972 jun-dec..
106
(1970) 1973 apr-1976 nov..
107
1975 jul-1977 okt.
108
1978 aug-1981 jul, 1983 mrt-1984 (1986) (pak).
NB. Ingekomen stukken.
109
1977 dec-1986 sep. (pak).
NB. Minuten van uitgaande stukken.
110
1981 sep-1985 aug. (pak).
111
1986 nov-1987 okt..
112
1987 mei-1991 jan..
113-127*
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende organisatie en taakuitoefening. 1922-1969.. 7 omslagen, 8 pakken.
113
1922-1931. (pak).
114*
1932-1933..
115*
1934-1935..
116*
1936-1939 en 1942 feb. (pak).
117*
1940-1944 okt..
118*
1945 mrt-1949 (-1951).
119*
1950-1951 okt (-1953). (pak).
120*
1952-1954 feb. (pak).
121*
1954..
122*
1955 mrt-1959 nov. (pak).
123
1960..
124
1961. (pak).
125*
1962-1964. (pak).
126
(1962-1964) 1965-1966 (1967). (pak).
127
1967-1969..
128-130
Agenda's op de ingekomen en uitgaande stukken. 1969-1990.. 1 deel.
128
1969-1977.. 2 omslagen.
129
1978-1987 feb..
130
1987 feb-1990.. 1 deel.
131-136
Jaarverslagen over 1921-1977. 1922-1978.. 3 banden, 3 pakken.
131
1921-1930..
132
1931-1940..
133
1941-1950..
134
1923-1948. (pak).
135
1949-1964. (pak).
136
1965-1977. (pak).
137
Stukken houdende (niet gepubliceerde) gegevens verzameld voor het opmaken van de jaarverslagen over 1969-1976. 1969-1977.. 1 pak.
NB. Zie voor 1946, 1948, 1951-1967 nrs 118, 120, 122-127.

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Organisatie.
138
Stukken betreffende de oprichting, statuten en wijzigingen van de statuten, en huishoudelijk reglement. 1921-1971.. 1 omslag.
139
Akten houdende intentieverklaringen van diverse tehuizen, stichtingen en verenigingen om als lid toe te treden tot de UVOM (Amsterdams samenwerkingsverband van instellingen die zich geheel of gedeeltelijk richten op de doelgroep alleenstaande ouders en kinderen). 1977, 1979-1980.. 1 omslag.
140
Afschriften uit het register van verenigingen en stichtingen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en kopieën van berichten van wijziging en opheffing. 1977-1986, 1992-1993.. 1 omslag.
141
Stukken houdende informatie over de UVOM en UVOM-beleid. 1974, 1977-1978, 1980.. 1 omslag.
142
Beleidsnota 1979 en stukken betreffende de beleidsnota en betreffende UVOM-beleid en van de O-groep. 1975-1979.. 1 omslag.
143
Werkplan 1980-1981 en stukken betreffende werkplannen en beleid 1978-1981. 1978-1980.. 1 omslag.
144
Stukken betreffende de werkzaamheden van de UVOM en van de afdeling ongehuwde moederzorg van de Armenraad en de verhouding van de UVOM tot de Armenraad. (1927), 1931, 1936 en z.j.. 1 omslag.
145
Stukken betreffende (her)verdeling van taken en het opzetten van nieuwe taken van het UVOM-bureau en de andere bureaus. 1962-1963.. 1 omslag.
146
Stukken betreffende het interimrapport van de Kleine Commissie inzake samenwerking in UVOM-verband en de positie en taak van de secretaris-coördinator. 1966-1969.. 1 omslag.
147
Ingekomen brief bij bestuur en namenlijst van de bestuursleden. 1974.. 2 stukken.
148
Stukken betreffende het afscheid van mw. M. Bierenbroodspot-Heijermans, voorzitster van Tehuis Annette en lid van het UVOM-bestuur. 1974.. 1 omslag.
149
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de overname van het secretariaat door mw. E.E.M. Sauer-Tazelaar van mw. N. Euwe. 1968.. 1 omslag.
150-152
Bureau-agenda's. 1968, 1978-1979.. 3 delen.
150
1968..
151
1978..
152
1979..
153
Archiefschema's.z.j.. 2 stukken.
154
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende salarisadministratie, financiële administratie en subsidie en begroting. 1969-1970.. 1 omslag.
155
Staat houdende namen en adressen van fondsen. 1977.. 1 stuk.
156
Instructie voor het samenstellen van rapporten. [1921-1931].. 1 stuk.
157
Nota houdende advies omtrent financieel beleid en organisatie van de administratie in de instelling die door fusie tussen COM, HPS en FIOM onstaat, uitgebracht door Van Dien + Co, Accountants aan de fusiecommissie van de COM, HPS en FIOM. 1974.. 1 stuk.

Personeel.
NB. Zie ook nr 203.
158*
Stukken betreffende de aanstelling van personeel. 1938, 1941-1944, 1950, 1967.. 1 omslag.
159*
Stukken betreffende pensioendeelname in de PPGM en betreffende dienstverband van twee werkneemsters. 1978-1981.. 1 omslag.
160
Aantekening houdende richtlijnen voor een correspondente van de UVOM. Concept. (1930).. 1 stuk.
161
Stukken betreffende het project 'klussenvrouw'. 1977-1978.. 1 omslag.

Bezit.
162
Stukken betreffende de subsiedieregeling van het Rijk en aanvraag voor rijkssubsidie voor 1951-1961. 1950-1967.. 1 omslag.
163-164
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende subsidie voor 1954-1955, 1966-1977 van de provincie Noord-Holland. 1954-1956, 1966-1976.. 1 omslag, 1 pak.
163
1954-1955..
164
1966-1977. (pak).
165
Besluiten van de gemeenteraad van Amsterdam inzake subsidieverlening aan de UVOM. Gedrukt. 1945-1965.. 1 omslag.
166
Ingekomen overzicht van begrote en uitgekeerde gemeentesubsidies voor 1956-1961. 1960.. 1 stuk.
167-203
Stukken betreffende en ten behoeve van aanvraag, vaststelling en afrekening van subsidie, later subsidie en bijstand, voor 1922-1939, 1942-1966, 1971-1977 van de gemeente Amsterdam voor de UVOM en haar instellingen. 1922-1981.. 9 omslagen, 28 pakken.
NB. Tevens betreffende subsidie voor werkneemster en subsidie van andere instellingen; subsidie 1940, 1941 en 1958 zie nr 94.
167
1922-1931..
168
1930. (omslag).
169
1930-1932. (omslag).
170
1933. (omslag).
171
1934..
172
1935-1936..
173
1936-1939..
174
1942-1944..
175
1945-1946..
176
1947. (omslag).
177
1948..
178
1949..
179
1950-1951..
NB. Tevens verplegingssubsidie 1952-1953.
180
1952..
181
1953..
182
1954..
183
1955..
184
1956..
185
1957..
186
1958..
187
1959..
188
1960..
189
1961..
NB. Tevens saneringssubsidie 1954-1962.
190
1962..
191
1963..
192
1964..
193
1965..
194
1965..
195
1966..
196
1971..
197
1972..
198
1973. (omslag).
199
1974. (omslag).
200
1975. (omslag).
201
1976. (omslag).
202
1977. (omslag).
203
1979-1981..
204-221*
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de instellingen betreffende subsidie voor verpleging over 1922-1965, met staten houdende gegevens van personen voor wie de subsidie is aangevraagd vanaf 1954. 1922-1965.. 13 omslagen, 5 pakken.
204
1922-1931..
205
1931-1935..
206
1935-1940..
207
1940-1949..
NB. Zie ook nr 94.
208
1950-1951..
209
1952-1953..
NB. Zie ook nr 179.
210
1954..
211
1955..
212
1956..
213*
1957..
214*
1958..
215*
1959..
216*
1960..
217*
1961. (1 pak).
218*
1962. (1 pak).
219*
1963. (1 pak).
220*
1964. (1 pak).
221*
1965. (1 pak).
222
Minuten van uitgaande stukken aan de gemeente houdende verzoeken om uitbetaling en voorschotten van de subsidie van 1943-1966 en om voorschot op de subsidie van 1966-1970. 1943-1969.. 1 omslag.
223-224
Stukken betreffende de financiering en subsidie voor de verbouwing en verbetering van de tehuizen (saneringssubsidie). 1953-1959.. 2 pakken.
223
1953-1954..
224
1954-1959..
NB. Zie ook nr 189.
225
Correspondentie met de gemeente betreffende subsidie voor de verbouwing en verbetering van Tehuis Annette. 1950-1951.. 1 omslag.
---
Correspondentie betreffende de verbouwing van Tehuis Annette en Beth Palet. 1950-1952, 1958.. 1 omslag.
NB. Zie nrs 252 en 253 (instellingen).
226
Afschriften van aanvragen voor gemeentesubsidie voor de administratiekosten. 1929.. 1 omslag.
227*
Correspondentie betreffende aanvragen van financiële bijdragen en ondersteuning aan ongehuwde moeders uit het UVOM-fonds. 1970-1971.. 1 omslag.

Financiële administratie.

Algemeen.
228
Correspondentie met bureau B.A.C.M.A. betreffende financiële zaken. 1955-1967.. 1 omslag.
229
Instructie voor de boekhouding. z.j.. 1 stuk.
230
Minuten van uitgaande brieven aan de aangesloten verenigingen en instellingen betreffende contributies voor de UVOM en vaderschapsprocedures. 1926-1931.. 1 omslag.
231
Stukken betreffende onderhoudsplicht, onderhoudsbijdrage en vaststelling verpleeggelden. 1961-1963.. 1 omslag.
232
Uitgaande circulaires aan penningmeesters en administrateurs van de aangesloten tehuizen betreffende de verpleegprijs en subsidie over 1967 en 1969. 1969.. 1 omslag.
233
Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken betreffende bezuinigingen. 1984-1985.. 1 omslag.
234
Financieel overzicht tehuizen over 1971 van de COM (Centrale Vereniging van organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde moeders. (1972).. 1 omslag.

Boekhouding.
NB. Voor begrotingen en jaarrekeningen zie ook nrs 167-201.
235
Jaarrekeningen over 1963-1964, 1966-1983. 1964-1984.. 1 pak.
236
Jaarrekeningen van aangesloten instellingen over 1973-1976. Incompleet. 1974-1977.. 1 omslag.
NB. Zie ook nrs 167-202, 264.
237-250
(Tabellarische) kasboeken. 1929-1973.. 14 delen.
237
1929-1932..
238
1933-1935..
239
1935-1938..
240
1939-1942..
241
1942-1945..
242
1946-1950..
243
1950-1954..
244
1954-1956..
245
1956-1958..
246
1959-1960..
247
1961-1963..
248
1964-1966..
249
1967-1969..
250
1970-1973..

Aangesloten instellingen.
251-254*
Correspondentie met en betreffende de aangesloten en andere instellingen en organisaties. 1922-1931, 1950-1964.. 4 pakken.
251*
1922-1931..
252
1950-1955..
253
1956-1959..
254
1960-1964..
255
Stukken betreffende aangesloten instellingen en correspondentie betreffende jaarstukken en verpleegprijzen 1973-1975 van Stichting Kinderhuis St. Anna en de Hubertusvereniging. 1973-1976, 1979-1980.. 1 omslag.
256
Ingekomen jaarverslagen over 1965-1967 van aangesloten instellingen. 1966-1968.. 1 omslag.
NB. Zie ook nrs 264 en 167-202.
257
Besluit houdende richtlijnen voor handelen ten aanzien van aanvragen en opnames binnengekomen bij een instelling. 1928.. 1 stuk.
258
Stukken betreffende en houdende beschrijvingen van de werkwijze van de bureaus van ongehuwde moederzorg in Amsterdam. 1969-1970.. 1 omslag.
259
Staten en stukken houdende gegevens over tellingen en registratie van de tellingen van de plaatsingen in tehuizen. 1984-1985.. 1 omslag.
260
Rapport ten behoeve van de Gemeentelijke Sociale Dienst over vier te Amsterdam gevestigde UVOM-tehuizen en stukken betreffende dit rapport. 1976.. 1 omslag.
261
Nota ten behoeve van het beleidsplan van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG en GD) 1983, correspondentie met de GG en GD en stukken betreffende het Adviesbureau voor Alleenstaande Ouders van de GG en GD. 1978-1982.. 1 omslag.
262
Overzichten van werkzaamheden van het Bureau Ongehuwde Moederzorg, vanaf 1973 Gemeentelijk Adviesbureau voor Alleenstaande Ouders, van de GG en GD 1970-1980. 1971-1981.. 1 omslag.
263
Stukken betreffende het bureau van de Fiom aan de Keizersgracht 212. 1976-1983.. 1 omslag.
264
Stukken betreffende Tehuis Annette en Vereniging Tehuis Annette. 1972-1973, 1977-1985.. 1 omslag.
265
Stukken betreffende Beth Palet opvang- en begeleidingscentrum voor Ouder en Kind. 1979-1985.. 1 omslag.
266
Correspondentie met Stichting Jannahuis. 1977-1981.. 1 omslag.
267
Stukken betreffende Vereniging HVO (Hulp voor Onbehuisden) en Opvang- en begeleidingscentrum HVO-Roggeveen-van Neckstraat. 1977-1981, 1983.. 1 omslag.
268
Stukken betreffende de stichting 'Het Eliashuis' en het Eliashuis. 1978, 1980-1981.. 1 omslag.
269
Stukken betreffende de Hubertusvereniging en Hubertus. 1979-1983.. 1 omslag.
270
Afschrift van een brief van de GG en GD aan het bestuur van de St. Anna Vereniging betreffende klachten over verzorging van de kinderen in het tehuis. [1929].. 1 stuk.
271
Stukken betreffende de Helpende Huizen en hun hulpverlening. 1974-1983.. 1 omslag.
272
Lijsten van instellingen en personen die het jaarverslag krijgen toegestuurd. z.j.. 2 stukken.

UVOM-overlegvormen.
273-278
Verslagen van werkbesprekingen van de Amsterdamse Bureaus Ongehuwde Moederzorg (zgn. Bureauleidstersvergaderingen). Met bijlagen. 1962-1981.. 3 omslagen, 3 pakken.
273
1962-1967..
274
1963-1965..
NB. Alleen bijlagen en correspondentie betreffende de vergaderingen en agenda's van de contactcommissie en rapport betreffende de besprekingen.
275
1966-1971. (1 pak).
276
1972-1976. (1 pak).
277
1977-1980. (1 pak).
278
1979-1981..
279-280
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en ten behoeve van de bureauleidstersvergaderingen. 1970-1976.. 1 omslag, 1 pak.
279
1970-1976. (1 pak).
280
1975-1976..
281
Notulen van het Buro-overleg Fiom-BAO. 1987-1988.. 1 omslag.
282-284
Agenda's en notulen van vergaderingen van directies (en maatschappelijk werksters) van de aangesloten tehuizen. Met bijlagen. 1950, 1956-1957, 1967-1978, 1980-1985.. 1 omslag, 2 pakken.
---
1950, 1956-1957..
NB. Zie nr 39.
282
1967-1971..
283
1972-1977..
284
1977-1978, 1980-1985. (1 omslag).
285
Stukken betreffende het overleg van directies van de tehuizen en statistische gegevens over 1973 en 1974 van de tehuizen. 1973-1975.. 1 omslag.
286
Stukken betreffende besprekingen over nauwere samenwerking en fusie van de Amsterdamse tehuizen en over de capaciteit en opnamebehoefte van ongehuwde moeders en haar kinderen. 1972-1974.. 1 pak.
287
Stukken betreffende het overleg over crisisopvang (urgentieopnames). 1975, 1986.. 1 omslag.
288
Stukken betreffende bijeenkomsten over indicatiestellingen. 1975-1977.. 1 omslag.

Commissies en werkgroepen van de UVOM.

Normencommissie.
NB. Zie voor notulen nr 75.
289
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende de oprichting van de normencommissie. 1923-1925.. 1 omslag.
290
Stukken van de normencommissie houdende gegevens van tehuizen betreffende de samenstelling van het personeel en capaciteit en stukken betreffende vergaderingen en werkzaamheden van de commissie. 1963-1965.. 1 omslag.
291
'Rapport van de Commissie tot het vaststellen van normen voor de verpleging in tehuizen voor ongehuwde moeders en hare kinderen', en rapporten uitgebracht door de subcommissies van deze commissie. Met concepten. [1924-1925].. 1 omslag.

Commissie Bezetting en Salariëring.
292
Notulen van de vergaderingen van de Commissie Bezetting en Salariëring. 1957-1959.. 1 omslag.
293
Stukken van het onderzoek van de Commissie Bezetting en Salariëring. 1951, 1958.. 1 omslag.
294
Correspondentie betreffende het onderzoek naar personeelsbezetting en salariëring in de UVOM-tehuizen, en correspondentie betreffende het conceptrapport, betreffende toezending van het rapport en betreffende subsidie voor publikatie ervan. 1957-1959.. 1 omslag.
295
Rapport van de Commissie tot onderzoek der Personeelsbezetting en Salariëring in de Tehuizen voor Ongehuwde Moeders en/of haar kinderen, aangesloten bij de UVOM. 1959.. 1 deel.
296
Stukken van de Commissie ter bestudering van en betreffende de bouw en organisatie van het ideale tehuis voor ongehuwde moeders en haar kinderen en stukken betreffende de studiedag op 13 april 1954 over "modeltehuizen voor de ongehuwde moeder en haar kind". 1954.. 1 omslag.

Werkgroep Huisvesting.
297
Agenda's met notulen en bijlagen en andere stukken van de Werkgroep Huisvesting. 1979-1981.. 1 pak.
298
Instructie voor samenwerking met de Commissie voor plaatsing van kinderen in gezinnen. [1921-1931].. 1 stuk.

Werkgroep Kinderopvang.
299
Stukken betreffende, verslagen, convocaties en agenda's en andere bijlagen van vergaderingen van de Werkgroep Kinderopvang. 1978-1982.. 1 pak.
300
Stukken van en betreffende de werkgroepen: -Totaalcreche, -'t zeer jonge kind in de totaalcreche, -Totaalcreche plaatsing oudere kinderen, -werkgroep AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk). 1976-1977.. 1 omslag.
301
Stukken betreffende kinderopvang en acties rond kinderopvang en nota 'De totaalcreches in Amsterdam' 1982. 1980-1983.. 1 omslag.
302
Kopieën van uitgaande stukken betreffende onderzoek van 24-uurshulpverlening voor ouders en kinderen in UVOM-tehuizen. 1983.. 2 stukken.

Werkgroep Wegwijzer.
303
Verslagen van de werkgroep Wegwijzer 1982 en Wegwijzer 1986. 1982, 1986.. 1 omslag.
304
Stukken betreffende de uitgave van de Wegwijzer 1980-1985 en aantekeningen van vergaderingen van de werkgroep Wegwijzer 1980. 1979-1985.. 1 omslag.
305
Stukken en correspondentie betreffende de Wegwijzer. 1972-1975, 1979-1980, 1987-1988, 1990.. 1 omslag.
306
Ingekomen bestellingen van de Wegwijzer 1979-1980 en verzendlijsten voor de wegwijzer 1979-1981. 1979-1981.. 1 pak.

Overige commissies en werkgroepen.
---
Notulen, convocaties en agenda's van vergaderingen van de commissie ter behandeling van moeilijke nazorggevallen. 1924-1927..
NB. Zie nrs 35 en 37.
307
Verslag van de discussiegroep van de Voor- en Nazorg, gehouden op 7 juli 1952. 1952.. 1 stuk.
308
Verslagen van de overleggroep groepstherapie. 1973-1974.. 1 omslag.
309
Stukken van de werkgroep hometraining. 1987-1988.. 1 omslag.
310
Verslag van de Werkgroep kantoorautomatisering fase 1. 1984.. 1 stuk.

Commissies en werkgroepen waarin de UVOM deelneemt.
311
Stukken van de Structuurcommissie betreffende de organisatiestructuur van de OMZ (ongehuwde moederzorg). 1969, 1971-1972.. 1 omslag.
312
Stukken van de Commissie Stroom. 1971-1974.. 1 pak.
313
Verslagen van hearings, regionale vergadering en de 15e-17e vergadering en nota van de Fusiecommissie. 1974.. 1 omslag.
314
Stukken betreffende de installatie en werkzaamheden van de Commissie Programma Eisen Tehuizen (PET), ingesteld door de FIOM. 1961-1962.. 1 omslag.
315
Verslagen en andere stukken van de Commissie PET en werkgroep I en IV van deze commissie. 1963-1967.. 1 pak.
316-317
Ingekomen stukken bij de leden van de Subsidiecommissie van de FIOM betreffende subsidiëring van instellingen voor ongehuwde moederzorg en ingekomen convocaties en verslagen en andere bijlagen van vergaderingen van de commissie en haar (sub)werkgroepen. 1966-1968.. 2 pakken.
316
1966..
317
1967-1968..
318
Salarisrapport 'Rapport van de Commissie Salariëring en Rechtspositie van het Kinderbeschermingspersoneel', ingesteld door de Nationale Federatie voor Kinderbescherming. 1961.. 1 deel.
319
Stukken betreffende de werkgroep Financiële Positie Alleenstaande Ouders, het 'Rapport betreffende de financiële positie van de gescheiden vrouwen en haar gezinnen', uitgebracht in 1972 door de Interdepartementale Werkgroep Onvolledige Gezinnen, met ingekomen reacties op het rapport. 1974-1976.. 1 pak.
320
Stukken van de studiegroep Social Casework. 1952-1953.. 1 omslag.

Externe contacten.

FIOM.
321-332*
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan en betreffende de FIOM. 1930-1969.. 4 omslagen, 8 pakken.
321*
1930-1933..
322*
1934-1935..
323*
1936-1937..
324*
1938-1940..
325*
1941-1942..
326*
1943-1949..
327*
1950-1951. (omslag).
328*
1952-1953. (omslag).
329*
1954. (omslag).
330*
1955-1956. (omslag).
331
1957-1965..
332
1965-1969..
333
Ingekomen jaarverslagen over 1941-1948 en circulaires van de FIOM. 1942-1949.. 1 omslag.
334
Ingekomen circulaires en andere stukken van de Fiom. 1978, 1980, 1982, 1985.. 1 omslag.
335
Ingekomen stukken van de Fiom betreffende ledenvergaderingen en circulaires. 1977-1980, 1982.. 1 pak.
336
Ingekomen stukken van de FIOM houdende en betreffende statistische gegevens over tehuizen, bureaus voor ongehuwde moederzorg en adoptieplaatsingen. 1972-1973.. 1 omslag.

Gemeente Amsterdam.
337
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en aan de gemeente. 1981-1985.. 1 omslag.
338
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende samenwerking met gemeentelijke diensten. 1932-1939.. 1 omslag.
339
Stukken betreffende de nota huisvesting jongeren en jonggehuwden 1974, stukken betreffende huisvestingsbeleid en woningtoewijzing ten aanzien van ongehuwde moeders en contacten met de dienst Volkshuisvesting en herhuisvesting. 1970, 1973-1974, 1976.. 1 pak.
340
Rapport omtrent de afdeling Ongehuwde Moederzorg van de Sociale Raad. 1956.. 1 stuk.
341
Stukken en correspondentie betreffende samenwerking met de GG en GD. 1923-1936.. 1 omslag.
342
Stukken van de GG en GD betreffende zijn taak, functie en structuur in de samenleving. 1973-1974, 1977.. 1 omslag.
343
Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), stukken betreffende de GSD en verslagen van besprekingen met de GSD. 1971-1983.. 1 pak.
344
Werkverslagen van de vergaderingen van de GSD-koördinatiegroep betreffende de actie tot verbetering van dienstverlening bij de GSD ten aanzien van het recht op bijstand. 1972-1973.. 1 omslag.

Overige contacten.
345
Correspondentie en stukken betreffende de oprichting van de Stichting Raad voor het Maatschapplijk Welzijn. 1965-1969.. 1 omslag.
346
Stukken betreffende activiteiten van de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn voor alleenstaande ouders. 1974-1975.. 1 omslag.
347-350
Ingekomen stukken van het Werkverband Integratie Jeugdwelzijnswerk Nederland (WIJN). 1975-1982.. 4 pakken.
347
1975-1977..
348
1976..
349
1977-1979..
350
1977-1982..
351
Statuten van de Federatie voor Instellingen voor de Kinderbescherming te Amsterdam (FIKA). 1950.. 1 stuk.
352
Kort verslag van de bespreking tussen de Raad voor de Kinderbescherming en het bureau Ongehuwde Moederzorg van de GG en GD betreffende de onderzoeken inzake voogdijregeling over kinderen van minderjarige moeders. Met bijlage. 1972.. 2 stukken.
353
Ingekomen circulaires van het ministerie van Justitie, directie Kinderbescherming. 1962-1968.. 1 pak.
354
Ingekomen stukken betreffende het oprichten van een Raad voor Kinderopvang en ingekomen stukken van de Stichting Raad voor de Kinderbescherming en de Amsterdamse Raad voor sociaal-cultureel werk. 1971-1979.. 1 omslag.
355
Ingekomen stukken van het Jeugwelzijnsberaad betreffende de startbijeenkomst op 27 mei 1972. 1972.. 1 omslag.
356
Verslag van het gesprek met het bestuur van de vereniging Gezamenlijk Orgaan Algemeen Maatschappelijk Werk en UVOM op 7 februari 1977 betreffende wederzijdse taakafbakening. 1977.. 1 stuk.
357
Stukken betreffende de oprichting van en het deelnemen in een Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening in de provincie Noord-Holland. 1973-1975.. 1 omslag.
358
'Inventarisatie GVO/Amsterdam'. Overzicht van activiteiten op het gebied van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) in Amsterdam. 1978.. 1 stuk.
359
Correspondentie en stukken betreffende de bescherming van de jeugd en betreffende een verzoekschrift inzake verwildering van de vrouwelijke jeugd, van de Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging, afdeeling Amsterdam. 1941-1942.. 1 omslag.
360
Ingekomen stukken van de Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging, afdeeling Rotterdam. 1945, 1947.. 1 omslag.
361
Correspondentie tussen Jac. Ponsen, secretaris van de Armenraad te Groningen en Annie Cloeck, secretaris van de Armenraad te Amsterdam. 1948.. 1 omslag.
362
Stukken betreffende samenwerking met voogdijverenigingen. 1965.. 2 stukken.
363
Correspondentie met artsen en andere hulpverleners betreffende het verkrijgen en gebruik van boekjes met verwijskaarten voor de UVOM. 1932-1933, 1940, 1947.. 1 omslag.
364
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en aan de Stichting Samenwerking. 1932-1936.. 1 omslag.
365
Stukken betreffende contacten met de Stichting Blijf van m'n Lijf over onderzoek naar vrouwenmishandeling. 1976-1981.. 1 omslag.
366
Stukken betreffende deelname in de stuurgroep 'Holding' en ingekomen stukken van vergaderingen van Holding. 1973-1974.. 1 pak.
367
Stukken betreffende het contact tussen UVOM en het buurthuis 'De Tulp'. 1974-1975.. 1 omslag.
368*
Ingekomen brief van de Stichting International Social Service. 1966.. 1 stuk.
369
Lijsten houdende namen en adressen van en informatie over tehuizen voor ongehuwde moeders in en buiten Amsterdam. z.j.. 1 omslag.
370
Ingekomen folders van Tehuis Annette, Onderlinge Vrouwenbescherming, Genootschap 'Zorg en Bijstand' en kraaminrichting 'Thalina'. 1932, (1950) en z.j.. 1 omslag.
371
Correspondentie met Duitse instellingen betreffende informatie over ongehuwde moederzorg in Duitsland. 1929.. 1 omslag.

Publiciteit en voorlichting.
372
Lijst van lezingen gehouden voor de UVOM tussen 1921 en 1971. (1971).. 1 stuk.
373
Nota 'Een zorg voor ouder en kind' betreffende hulpverlening aan ouder en kind in vier Amsterdamse tehuizen, uitgebracht door UVOM, samengesteld door Jaap Fransman, Hubertusvereniging, en Ans Westerneng, Tehuis Annette. 1983.. 1 stuk.
374
Teksten van lezingen en inleidingen gehouden in de Algemene Vergaderingen van de UVOM van 1943 jun 9, 1947 feb 28 en jul 11, 1951 nov 7, 1959 sep 29, 1963 jun 25, 1965 okt 13, 1966 sep 27. 1947-1965.. 1 omslag.
375
Teksten van lezingen gehouden voor en door de UVOM en teksten van artikelen betreffende ongehuwde moeders en -zorg en adoptie. 1925, 1949-1971, 1979.. 1 pak.
376
Stukken betreffende publikaties en acties mevrouw/mejuffrouw, het jaar van de vrouw en de studiedag op 8 okt 1974 van afdeling Jeugdhygiëne GG en GD en UVOM-instellingen over alleenstaand ouderschap. 1971-1974.. 1 omslag.
377
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende vragen om informatie en documentatie over de ongehuwde moeder(zorg). 1971-1978.. 1 omslag.
378
UVOM-wegwijzers. 1972-1973, 1976-1981, 1983, 1986, 1990.. 1 pak.
379
Stukken betreffende studiedag op 28 jan 1961 over de problematiek rond de ongehuwde moeder en haar kind. 1960-1961.. 1 omslag.
380
Correspondentie met Magna Norgaard en stukken betreffende haar lezing over ongehuwde moederzorg in Denemarken op de UVOM-jaarvergadering in november 1969. Met documentatie. 1969-1970.. 1 omslag.
381
Stukken betreffende (de organisatie van) de studiedag 'Het kind van de alleenstaande ouder' op 18 nov 1977 en verslag van deze middag. 1977-1978.. 1 pak.
382
Stukken betreffende de themamiddag van de UVOM op 26 juni 1980 over 'de Konsekwenties voor de kindergroepen (van de totaalkresj) als de hulpverlening inderdaad intensiever wordt'. 1980.. 1 omslag.

Thema's (taakuitoefening en activiteiten).

Algemeen.
383
'Studiemapjes'. Stukken verzameld ten behoeve van informatie en documentatie over 'hoe te handelen' met diverse onderwerpen aangaande huwelijkstoestemming, voogdij, erkenning, afstand, nationaliteit van kinderen van ongehuwde moeders en natuurlijke en overspelige kinderen, de geestelijk onvolwaardige ongehuwde moeder en ziektekosten. 1935-1952.. 1 pak.
384
Stukken betreffende erkenningsregeling (erkenning als plaatsende instelling). 1987-1988.. 1 omslag.

Ongehuwde moeder en alleenstaande ouder.
385
Rapport en ingekomen stukken van de Gezondheidsraad betreffende de zorg voor de ongehuwde moeder en haar kind. 1930-1931.. 2 stukken.
386
Staten houdende statistische gegevens betreffende ongehuwde moeders en haar kinderen 1936-1946. [1945-1947].. 1 omslag.
387*
Staten houdende namen en andere gegevens betreffende ongehuwde moeders in Amsterdam in 1946 en pleegkinderen die naar Amsterdam zijn gekomen. [1947].. 1 omslag.
388
Stukken houdende de uitkomst van een onderzoek naar moeders bevallen in Tehuis Annette en haar kinderen. [1926].. 1 stuk.
389
Stukken betreffende de rechtspositie van en hulp aan de buitenlandse ongehuwde/alleenstaande moeder. 1973-1974.. 1 omslag.
390
Verslagen van gesprekken tussen UVOM en twee studenten ontwikkelingspsychologie betreffende ongehuwd moederschap/alleenstaand ouderschap en -opvang. 1981-1982.. 2 stukken.
391
Ingekomen rapport 'Mensen in de Bijstand' 1972 en stukken betreffende de financiële positie van alleenstaande ouders n.a.v. het rapport. 1972-1974.. 1 omslag.

Nazorg.
392
Stukken betreffende nazorg. 1923 en [1923].. 1 omslag.

Vaderschap.
393
Stukken betreffende procedures van het onderzoek naar het vaderschap (zogenaamde vaderschapsacties). 1928 en [1928].. 1 omslag.
394
Stukken betreffende (kosten van) onderzoek naar het vaderschap. 1963, 1966, 1970.. 1 omslag.
395
Stukken betreffende beleid ten aanzien van vaderschapsprocedures en -acties van het consultatiebureau van de Christelijke Vereniging 'Zedenopbouw'. 1949-1950.. 1 omslag.
396
Voorbeeldbrieven, -formulieren en -contract en handleiding voor het voeren van een vaderschapsactie. 1969, 1971.. 1 omslag.

Adoptie.
397
Stukken betreffende (wettelijke) regelingen inzake pleegkinderen, adoptie, subsidie, maatschappelijk werk voor ongehuwde moeders, bijstand en huisvesting. 1951, 1961-1963, 1967-1968.. 1 omslag.
398
Stukken betreffende de ontwerp adoptiewet 1954. 1954.. 1 omslag.
399-400
Stukken betreffende adoptievoorbereiding algemeen en in Amsterdam. 1970-1975.. 1 omslag, 1 pak.
399
1970-1972. (pak).
400
1974-1975..
401
'Interimrapport inzake uniform beleid en uitvoering met betrekking tot de Adoptievoorbereiding', met nota ingekomen van en opgesteld door de FIOM. 1967-1968.. 2 stukken.
402
Ingekomen stukken van de FIOM betreffende hun standpunt over afstand doen ter adoptie. 1978, 1980.. 1 omslag.
403*
Stukken betreffende het afstand doen van kinderen per advertentie in dagbladen en staten houdende overzichten van personen die afstand willen doen door middel van een advertentie. 1940-1945.. 1 omslag.
404*
Dossiers betreffende onderzoek naar personen die afstand van hun kind willen doen en daarvoor gereageerd hebben op een advertentie in een dagblad. 1939-1940.. 1 pak.
405
Bekendmaking van de GG en GD en de Kinderpolitie betreffende het toezicht op pleegkinderen. 1931.. 1 stuk.
406
Ingekomen circulaire van het ministerie van Justitie houdende een overzicht van richtlijnen voor opneming van buitenlandse pleegkinderen. 1974.. 1 stuk.
407
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van en aan mr. W.P.C. Knuttel betreffende adoptie. 1963-1964.. 1 omslag.

Opvang van moeders en kinderen.
408
Stukken betreffende opvang van aanstaande moeders die afstand van haar kind willen doen direct na de geboorte. 1960-1961, 1969.. 1 omslag.
409
Stukken betreffende de behoefte aan voorzieningen van opvang van kinderen van werkende moeders en huisvesting van werkende moeders. 1961, 1963, 1967.. 1 omslag.

Voogdij en kinderbescherming.
410
Stukken betreffende de problematiek bijstand(suitkering) aan minderjarige ongehuwde moeders wier kind onder justitie valt (kinderbescherming) of die zelf onder de kinderbescherming staat. 1974-1976.. 1 omslag.
411
Stukken betreffende overplaatsing van kinderen uit een tehuis in een pleeggezin. 1971-1972.. 1 omslag.
412
'Rapport kinderbeschermingsplaatsruimte te Amsterdam'. Rapport van een onderzoek naar behoefte aan plaatsingsmogelijkheden voor de werkende jeugd. 1960.. 1 stuk.

Onwettige kinderen.
413
Ingekomen stukken van het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam houdende statistische gegevens betreffende onwettige geboorten en doodgeboren kinderen. 1959.. 1 omslag.

Overige onderwerpen.
414
Stukken betreffende het standpunt van instellingen voor ongehuwde moederzorg in Nederland ten aanzien van een nieuwe wettelijke regeling inzake abortus provocatus 1975-1976;. 1 omslag.
415
Stukken betreffende het UVOM-beleid ten aanzien van hulpverlening bij slachtoffers van seksueel geweld in UVOM-huizen. 1989-1990.. 1 omslag.
416
Stukken betreffende het afsluiten van lijfrenten op hoofden van natuurlijke kinderen. 1929-1930.. 1 omslag.
417
Stukken betreffende hulpverlening en positie van Surinamers in Nederland, cursusmateriaal van de cursus Achtergrondinformatie Surinamers/Antillianen in 1972 waaraan UVOM-medewerkers hebben deelgenomen en stukken betreffende gespreksgroep van de UVOM voor Surinaamse ongehuwde moeders in 1973. 1972-1974, 1978-1980.. 1 omslag.
418
Stukken betreffende contacten met de Bijstandsbond en betreffende de bijstand. 1979-1980.. 1 omslag.
419
Stukken houdende informatie over wetsartikelen van het in 1970 in werking getreden personen- en familierecht (NBW, dl 1). [1970].. 1 omslag.
420
Nota's en andere stukken betreffende klachtrecht voor cliënten en gebruikers in het welzijnswerk. 1980, 1983.. 1 omslag.
421
Historische overzichten van de ongehuwde moederzorg in Amsterdam en van de UVOM. (1979) en z.j.. 2 stukken.
422
Stuk houdende een evaluatie van het bronnenmateriaal betreffende het hulpverleningsbeleid van het Adviesbureau Alleenstaande Ouders van de GG en GD Amsterdam (van de UVOM). 1988.. 1 stuk.
423
Stukken betreffende het 10-jarig jubileum. 1931.. 1 omslag.
424
Stukken betreffende het 30-jarig jubileum. 1951-1952.. 1 omslag.
---
Stukken betreffende het 40-jarig jubileum..
NB. Zie nr 124.
425
Stukken betreffende het 50-jarig jubileum. 1970-1971.. 1 pak.
426
Stukken betreffende de excursie van de UVOM in 1932 naar het Tehuis van de St. Magdalena Vereeniging en in 1935 aan Hulp voor Onbehuisden. 1932, 1935.. 1 omslag.
427
Stukken betreffende de tentoonstelling 'Moeder en Kind' in 1932 van 17 juni-10 juli te Amsterdam en de tentoonstelling 'Jeugd in Nederland' 1947. 1932, 1947.. 1 omslag.

DOCUMENTATIE

428
Stukken houdende beschrijvingen van het verloop van de hulpverlening aan een zwanger ongehuwd meisje. ('Case-studies'). 1951 en z.j.. 1 omslag.
429
Knipsels betreffende ongehuwde moeders, ongehuwde moederzorg, adoptie, voogdij en abortus. 1961-1969.. 1 pak.
430
Knipsels betreffende alleenstaande vaders. 1978-1979.. 1 omslag.
431
Artikelen betreffende de problematiek rondom kinderen van ongehuwde moeders. 1964, 1970.. 2 stukken.
432
Artikelen over ongehuwde moederzorg en UVOM gepubliceerd in het 'Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke hulp en Kinderbescherming'. 1932, 1933, 1936, 1938-1939.. 1 omslag.
433
Artikelen betreffende ongehuwd moederschap in het 'Orgaan van de Oud-leerlingenbond van de School voor Christelijk Sociale Arbeid te Amsterdam en Groningen', no 4. 1950 sep-okt.. 1 stuk.
434
Themanummer over problemen van de ongehuwde moeder en de UVOM van 'Welzijn Amsterdam', Periodiek van de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn Amsterdam, no 5. 1971 nov.. 1 deel.
435
Jubileumnummer ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Sociale Raad (voorheen Armenraad) van ' De Schakel', Gemeenschappelijk orgaan van de instellingen voor maatschappelijk werk te Amsterdam, 29ste jaargang. 1953 feb.. 1 deel.
436
'Bewust Ongehuwd Moeder'. Een publikatie van de BOM-groep. Amsterdam. 1979.. 1 deel.
437
'De waarde van het kraambezoek aan de ongehuwde moeder'. Scriptie door A. Labouchere. Amsterdam juni 1952, Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid (CICSA). 1952.. 1 deel.
438
'De nazorg voor de ongehuwde moeder in Amsterdam'. Eindscriptie voor de opleiding aan de Sociale Academie te Amsterdam door M.J. Wiersema. 1959.. 1 stuk.
439
'De positie van de minderjarige ongehuwde moeder die met haar kind bij haar ouders verblijft'. Scriptie door M.H. Prins. 1960.. 1 stuk.
440
'Moeilijkheden ten gevolge van het zelfstandig wonen van de werkende ongehuwde moeder tezamen met haar kind'. Eindscriptie voor de Opleiding voor Maatschappelijk werk aan de CICSA door E. den Drijver. 1960.. 1 stuk.
441
'Hulpverlening aan de ongehuwde moeder en haar kind binnen het kader van het maatschappelijk werk'. Scriptie door J.J. den Vogel. 1961.. 1 stuk.
442
'Rapport van de Commissie inzake hulpverlening aan de geestelijk-onvolwaardige ongehuwde moeder'. (FIOM-publikatie). 1937.. 1 deel.
443
'De zorg voor de geestelijk-onvolwaardige ongehuwde moeder'. Door Dr. M.A. van Bouwdijk-Bastiaanse, vrouwenarts te Rotterdam. Uitgave van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid. z.j.. 1 deel.
444
'Adoptievoorbereiding. Uniform beleid en uitvoering'. 'Adoptievoorbereiding. Normen en richtlijnen'. Rapporten uitgebracht door de FIOM-werkgroepen Struktuur en Adoptievoorbereiding en Normen Adoptievoorbereiding . 1970.. 2 delen.
445
'Rapport inzake een wettelijke regeling van het aannemen van kinderen' (Rapport-Overwater). Uitgebracht door de commissie ter nadere bestudering van het vraagstuk van de adoptie ingesteld door het bestuur van de FIOM. 1952.. 1 deel.
446
'Aannemen van kinderen. Enquête 1936'. Geschriften van den Armenraad Amsterdam no. 11. Uitgave van het Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Amsterdam. 1937 dec.. 1 deel.
447
'Adoptie als vraagstuk van kinderbescherming'. Onderzoek naar het afstaan en aannemen van kinderen. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de economische wetenschappen aan de Nederlandse Economische Hoogeschool te Rotterdam... door Hendrik Pieter Cloeck. Amsterdam. 1946.. 1 deel.
448
'Voor welke vragen stelt de praktijk van adoptie ons?' door Mr. M.B. van de Werk, kinderrechter te Utrecht.. 2 delen.
449
Teksten van lezingen georganiseerd door de Werkgroep Ongehuwde Moederzorg van de Nederlandse Bond van Maatschappelijk Werkers. 1963-1966.. 1 pak.
450
Negen en veertigste Jaarverslag 1961 van de Sociale Raad (Armenraad) Amsterdam. 1962.. 1 deel.
451
Bundel houdende drie lezingen van een studieweek over het maatschappelijk werk in Frankrijk in november 1951. 1951.. 1 band.
452-453
Engelstalige (Amerikaanse) documentatie betreffende de ongehuwde moeder(zorg). 1938-1958 en z.j.. 2 pakken.
452
1938-1950..
453
1951-1958 en z.j..
454
Engelstalige documentatie betreffende ongehuwde moederzorg in onder andere Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Canada. 1949-1950, 1953, 1957-1958, 1962.. 1 pak.
455
Geluidsband houdende een gesprek van het bureau van de GG en GD met UVOM-medewerksters over het ontstaan van het werk en de kinderopvang. 1980.. 1 stuk.