/
You are not logged in

Archief Stichting Sophie 1975-1996

Identity Area

Collection IDIIAV00000246
Unitdate1975-1996
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent1.24 m.
Processing InformationInventaris gemaakt door Annette Mevis in 1992
Aanvulling bewerkt door Maria Bergshoeff in 2009 (inv.nrs 19-43)
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Stichting Sophie, inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

In 1977 begonnen als een brede stedelijke overleggroep voor emancipatorisch vormingswerk met vrouwen te Haarlem; werd op 14 mei 1979 een stichting onder de naam Stedelijke Overleggroep Haarlem inzake Emancipatorisch Werken met vrouwen (Sophie); sinds medio 1986 Haarlemse stichting voor emancipatorisch vormingswerk met vrouwen geheten; haar platformfunctie verdween in 1986, richtte zich sindsdien explicieter op het organiseren en ontwikkelen van emancipatorische cursussen; het cursusaanbod werd gesubsidieerd door de gemeente Haarlem.


Inhoud

Notulen van vergaderingen 1977-1990; jaarverslag 1987; ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1977-1990; statuten 1979; stukken betreffende de geschiedenis en het beleid 1986-1989; stukken betreffende financiën en subsidies 1978-1987; stukken betreffende cursussen 1979-1988; stukken betreffende het 10-jarig bestaan 1987-1988; stukken betreffende samenwerkingsverbanden met andere organisaties 1977-1996; stukken betreffende publiciteit 1975-1982, 1984-1986.
Algemene stukken

2-6
Notulen van vergaderingen, ingekomen en minuten van uitgaande stukken en verslagen van cursussen en evaluatiebijeenkomsten. Deels chronologisch geordend. 1977-1990.. 7 pakken.
2
1977 mei-1979 juli..
3
1979 aug.-1982 aug..
4
1982 aug.-1984 aug..
5
1984 sep.-1985 nov..
6
Ongeordend. 3 pakken. 1986-1990..
8
Notulen van vergaderingen. 1986-1988.. 1 omslag.

Oprichting en geschiedenis

1
Statuten 1979; stukken betreffende de inschrijving bij de Kamer van Koophandel 1983, 1987; stukken houdende informatie over de stichting 1983-1989; jaarverslag over 1987. 1979-1987.. 1 omslag.

Beleid

7
Stukken betreffende het beleid. 1986-1989.. 1 omslag.

Financiën en administratie

9-10
Stukken betreffende de subsidie van de gemeente Haarlem. 1978-1986.. 1 pak en 1 omslag.
9
1978-1986..
10
1 omslag. 1979-1985..
11
Stukken betreffende betaalde rekeningen. 1979-1987.. 1 pak.
12
Stukken betreffende de financiën van cursussen en betreffende organisatiekosten. 1987.. 1 pak.

Jubilea

14
Stukken betreffende de viering van het tienjarig bestaan op 12 juni 1987. 1987-1988.. 1 omslag.

Samenwerkingsverbanden

27-28
Stukken betreffende de Projectgroep Vrouwen Orienteren zich in de Samenleving (VOS).. 2 omslagen.
27
Doelstelling en organisatie van VOS, alsmede verslagen van bijeenkomsten van de werkgroepen Beleid, Beleid & Financien, Materiaal, Werving & Publiciteit, algemeen overleg, VOS/ VLAM/ PVV en Drakenburgh.1981-1984.. 1 omslag.
28
VOS-cursussen van de Culturele Raad Noord-Holland. Bevat onder meer een onderzoeksrapport naar de effecten van de VOS-cursussen, verslagen van kadertrainingen en VOS-cursussen, Persbericht 10-jarig bestaan VOS-cursus, VOS-onderwerpenboek. 1977-1984.. 1 omslag.
40
Stukken betreffende Project 'VONK'. Dit project had als doel te onderzoeken hoe ex-VOS-cursisten verder zijn gegaan, en wat de mogelijkheden zijn, na afronding van de VOS-cursus. 1981-1982.. 1 omslag.
19-22, 41
Stukken betreffende de Projectgroep Politieke Vorming van Vrouwen (PVV) Noord-Holland. 1980-1987.. 5 omslagen.
19
Verslagen van de vergaderingen van de PVV-werkgroep. 1981-1984.. 1 omslag.
20
Verslagen van de kader- en begeleidstersterstrainingen PVV. 1980-1984.. 1 omslag.
21
Verslagen van de cursussen Politieke Vorming voor Vrouwen.. 1 omslag.
22
Cursusmateriaal van de cursus Politieke Vorming voor Vrouwen.. 1 omslag.
41
Foto (fullcolor); een groepsportret van de PVV, gemaakt naar aanleiding van de opheffing van de PVV in 1987.. 1 stuk.
33
Handboek betreffende de Projectgroep Permanente Educatie en de Vrouw (PEV). Bevat tevens informatie over de deel-projectgroep Emancipatorische Vorming Vrouwenorganisaties (EVV).1980-1983.. 1 omslag.
26
Stukken betreffende de Stichting Bloemendaalse Emancipatie Activiteiten (BEA) . 1980-1983.. 1 omslag.
15
Stukken betreffende het Platform Vrouwenwerk en Basisedukatie. 1 omslag. 1985-1987..
16
Stukken betreffende de Werkgroep Toekomst Vrouwenwerk Haarlem. 1986-1989.. 1 pak.
17
Stukken betreffende de emancipatiecommissie van de gemeente Haarlem. 1986-1989.. 1 omslag.
18
Stukken betreffende de Vrouwentalentenbank Haarlem. 1987-1988.. 1 omslag.
34
Stukken betreffende Stichting 'Mooie Nel', een vrouwenhulpcentrum in Haarlem e.o. 1984-1986.. 1 omslag.
31
Stukken betreffende het voorbereiden van de oprichting van een nieuwe vrouwencentrum en stichting. Bevat verslagen van de voorbereidingsgroep, alsmede van de keuzecommissie voor het samenstellen van een bestuur van het nieuwe centrum. 1985-1986.. 1 omslag.
23-25, 29-30, 32
Stukken betreffende Stichting Vrouwenknooppunt. 1983-1996.. 5 omslagen, 1 stuk.
30
Verslagen van bestuursoverleg Stichting Sophie met Stichting Vrouwenknooppunt. 1988-1991.. 1 omslag.
29
Beleidsplan 1991-1995, emancipatie-activiteitenplan 1992, jaarverslagen, nieuwsbrieven. 1984-1996.. 1 omslag.
23
Bestuurscursus voor Vrouwen; bevat reader en lesmateriaal. 1990-1993.. 1 omslag.
24
Verslagen van de bijeenkomsten van de Bestuurscursus voor Vrouwen. De verslagen zijn gemaakt door Sophie-cursusleidsters. 1984-1985, 1990-1992.. 1 omslag.
25
Evaluaties van de Bestuurscursussen voor Vrouwen. 1990-1991.. 1 omslag.
32
Tekst van de lezing door Dorien de Wit, directeur van organisatieadviesbureau de Beuk, gehouden op 13 december 1996, bij de sluitingsceremonie van de Stichting Vrouwenknooppunt Haarlem. De stichting hield op te bestaan als gevolg van een besluit van de subsidiegever de gemeente Haarlem.1996.. 1 stuk.

Cursussen

39
'Moeder word je niet vanzelf'; een bundel artikelen over het moederschap, ten behoeve van het ontwikkelen van een cursus 'Moederschap'.. 1 omslag.
37
Stukken betreffende de cursus 'Welzijnsmarketing'. 1983.. 1 omslag.
35
Stukken betreffende de cursus 'Macht van de Onmacht'. 1985.. 1 omslag.
36
Stukken betreffende de cursus 'Politiek Bekeken'. 1985.. 1 omslag.
38
Stukken betreffende de Computer-orientatiecursus voor Vrouwen. 1987.. 1 omslag.
13
Stukken betreffende evaluatieverslagen van cursussen. 1984-1988.. 1 omslag.

Publiciteit

43
Vrouwenboek Noord-Holland 1979, uitgegeven door de Culturele Raad Noord-Holland; Nota emancipatie van de vrouw, uitgegeven door de gemeente Haarlem in 1982; 'Om er wijzer van te worden', uitgegeven door de Staatsuitgeverij in 1975, over vrouwen en onderwijs voor vrouwen; 'Voorzien in hulp aan vrouwen', onderzoeksrapport van de gemeente Haarlem naar knelpunten in de hulpverlening, 1986. 1975-1982, 1986.. 1 omslag.
42
Krantenknipsels. 1984-1986.. 1 omslag.