/
You are not logged in

Archief Vrouwenstudies Tilburg 1981-2000

Identity Area

Collection IDIIAV00000515
Unitdate1981-2000
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.8 m.
Processing InformationPlaatsingslijst gemaakt door Annette Mevis in 2004
Access and UseVrij.
Preferred CitationArchief Vrouwenstudies Tilburg , inv.nr …, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Geschiedenis

In 1982 kwam er een formatieplaats vrouwenstudies aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, later Katholieke Universiteit Brabant en Universiteit Tilburg geheten, vervuld door Alkeline van Lenning en Marga Genemans; in 1983 werd de Werkgroep Vrouwenstudies ingesteld; in 1993 werd Tineke Willems als hoogleraar aangesteld en werd de Vakgroep Vrouwenstudies opgericht; in 1996 besloot de universiteitsraad de vakgroep vrouwenstudies onder te brengen bij de faculteit der Sociale Wetenschappen; eind 2000 werd het Departement Vrouwenstudies opgeheven.


Inhoud

Stukken van de Commissie ad hoc Vrouwenstudies 1981-1982; stukken van de Werkgroep Leerplan Vrouwenstudies 1981-1982; stukken van de begeleidingscommissie 1982-1986; stukken van de werkgroep emancipatievraagstukken in het onderwijs 1982-1986; stukken van de Werkgroep Vrouwenstudies 1985-1987 en notulen van departementsvergaderingen Vrouwenstudies 2000; financiële stukken van de vakgroep 1993-1999; stukken betreffende het emancipatiebeleid aan de universiteit 1983-1984, 1995; onderwijs- en onderzoeksprogramma's 1986-1987; stukken betreffende de reorganisatie 1996 en de opheffing 2000; stukken betreffende congressen 1986 en 1996; foto's van de acties van 6 mei 1982 en 7 april 1983.
Foto’s van de actie voor een formatieplaats vrouwenstudies op 6 mei 1982. 1982.

1
Foto’s van de actie voor een formatieplaats vrouwenstudies op 6 mei 1982. 1982.. 1 omslag.

Foto’s van de actie voor de instelling van een werkgroep vrouwenstudies op 7 april 1983. 1983.

2
Foto’s van de actie voor de instelling van een werkgroep vrouwenstudies op 7 april 1983. 1983.. 1 omslag.

Stukken van de begeleidingscommissie. 1982-1984.

3
Stukken van de begeleidingscommissie. 1982-1984.. 1 pak.

Stukken van de begeleidingscommissie. 1985-1986.

4
Stukken van de begeleidingscommissie. 1985-1986.. 1 pak.

Financiën van de vakgroep. 1993-1999.

5
Financiën van de vakgroep. 1993-1999.. 1 omslag.
NB. Financiële stukken van voor 1993 bij centraal beheer van de Universiteit Tilburg.

Stukken van de werkgroep emancipatievraagstukken in het onderwijs. 1982-1986.

6
Stukken van de werkgroep emancipatievraagstukken in het onderwijs. 1982-1986.. 1 omslag.

Stukken van het Vrouwenoverleg. 1982-1985.

7
Stukken van het Vrouwenoverleg. 1982-1985.. 1 pak.

Stukken van de Commissie ad hoc Vrouwenstudies, die het voorbereidende werk deed voor de aanstelling van twee coördinatoren, de zogenaamde Pais-plaatsen. 1981-1982.

8
Stukken van de Commissie ad hoc Vrouwenstudies, die het voorbereidende werk deed voor de aanstelling van twee coördinatoren, de zogenaamde Pais-plaatsen. 1981-1982.. 1 pak.

Stukken van de Werkgroep Vrouwenstudies. 1985-1987.

9
Stukken van de Werkgroep Vrouwenstudies. 1985-1987.. 1 pak.

Stukken betreffende de inbreng van vrouwenstudies binnen Bestuurs- en Beleidswetenschappen en binnen Personeelswetenschappen. 1984.

10
Stukken betreffende de inbreng van vrouwenstudies binnen Bestuurs- en Beleidswetenschappen en binnen Personeelswetenschappen. 1984.. 1 omslag.

Stukken van de Werkgroep Leerplan Vrouwenstudies. (1979) 1981-1982.

11
Stukken van de Werkgroep Leerplan Vrouwenstudies. (1979) 1981-1982.. 1 omslag.

Stukken van de Emancipatiecommissie van de Katholieke Hogeschool Tilburg, waarvan de coördinator Vrouwenstudies Alkeline van Lenning lid was. 1983-1984.

12
Stukken van de Emancipatiecommissie van de Katholieke Hogeschool Tilburg, waarvan de coördinator Vrouwenstudies Alkeline van Lenning lid was. 1983-1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende het Landelijk Overleg Emancipatiecommissies in het Wetenschappelijk Onderwijs (LOEKWO). 1984-1985.

13
Stukken betreffende het Landelijk Overleg Emancipatiecommissies in het Wetenschappelijk Onderwijs (LOEKWO). 1984-1985.. 1 pak.

Stukken betreffende de structurele inbedding van vrouwenstudies. 1984-1985.

14
Stukken betreffende de structurele inbedding van vrouwenstudies. 1984-1985.. 1 pak.

Correspondentie met Anne Cels-Offermans betreffende de positie van vrouwenstudies. 1983-1984.

15
Correspondentie met Anne Cels-Offermans betreffende de positie van vrouwenstudies. 1983-1984.. 1 omslag.

Onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. 1986-1997.

16
Onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. 1986-1997.. 1 omslag.

Stukken betreffende de opheffing eind 2000. 1996-2000.

17
Stukken betreffende de opheffing eind 2000. 1996-2000.. 1 omslag.

Stukken betreffende de evaluatie van het keuzevak vrouwenstudies. 1982-1984.

18
Stukken betreffende de evaluatie van het keuzevak vrouwenstudies. 1982-1984.. 1 omslag.

Stukken betreffende de Voorbereidingscommissie Emancipatiezaken. 1983.

19
Stukken betreffende de Voorbereidingscommissie Emancipatiezaken. 1983.. 1 omslag.

Stukken betreffende de werkzaamheden van de coördinatrices vrouwenstudies, de zogenaamde Pais-dames of Pais-functionarissen. 1984-1985.

20
Stukken betreffende de werkzaamheden van de coördinatrices vrouwenstudies, de zogenaamde Pais-dames of Pais-functionarissen. 1984-1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende de inventarisatie vrouwenstudies aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. 1985.

21
Stukken betreffende de inventarisatie vrouwenstudies aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. 1985.. 1 omslag.

Stukken betreffende het congres Scopophilia, het genot van kijken, 31 januari en 1 februari 1986. 1985-1986.

22
Stukken betreffende het congres Scopophilia, het genot van kijken, 31 januari en 1 februari 1986. 1985-1986.. 1 omslag.

Stukken betreffende de zogenaamde SLOV-gelden, de Stichting Landelijk Overleg vrouwenstudies. 1987.

23
Stukken betreffende de zogenaamde SLOV-gelden, de Stichting Landelijk Overleg vrouwenstudies. 1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de begroting vrouwenstudies 1988. 1987.

24
Stukken betreffende de begroting vrouwenstudies 1988. 1987.. 1 omslag.

Stukken betreffende de hoogleraar vrouwenstudies. 1987-1992.

25
Stukken betreffende de hoogleraar vrouwenstudies. 1987-1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende de gasthoogleraar vrouwenstudies bij de economische faculteit. 1990.

26
Stukken betreffende de gasthoogleraar vrouwenstudies bij de economische faculteit. 1990.. 1 omslag.

Stukken betreffende het rapport Advies Vrouwenstudies / Emancipatieonderzoek aan de Katholieke Universiteit Brabant van J. van Doorne-Huiskes. 1991.

27
Stukken betreffende het rapport Advies Vrouwenstudies / Emancipatieonderzoek aan de Katholieke Universiteit Brabant van J. van Doorne-Huiskes. 1991.. 1 omslag.

Stukken betreffende de evaluatie vrouwenstudies en de nota over de toekomst. 1990-1992.

28
Stukken betreffende de evaluatie vrouwenstudies en de nota over de toekomst. 1990-1992.. 1 omslag.

Stukken betreffende het emancipatiebeleid aan de Katholieke Universiteit Brabant. 1995.

29
Stukken betreffende het emancipatiebeleid aan de Katholieke Universiteit Brabant. 1995.. 1 omslag.

Stukken betreffende de evaluatie en reorganisatie van vrouwenstudies. 1995-1996.

30
Stukken betreffende de evaluatie en reorganisatie van vrouwenstudies. 1995-1996.. 1 pak.

Uitnodiging voor en programma van het congres Festival of Utopia, feminist goals in a post modern era, 18 en 19 januari 1996. 1996.

31
Uitnodiging voor en programma van het congres Festival of Utopia, feminist goals in a post modern era, 18 en 19 januari 1996. 1996.. 2 stukken.

Notulen van de departementsvergadering vrouwenstudies, 6 en 13 april en 11 mei 2000. 2000.

32
Notulen van de departementsvergadering vrouwenstudies, 6 en 13 april en 11 mei 2000. 2000.. 3 stukken.