/
You are not logged in

Archief Albertina Theodora Adriana van Campen-Doesburg1889-1930

Identity Area

Collection IDIIAV00000029
Unitdate1889-1978
Language ListFinding aid is in Dutch
Language of MaterialDutch
GeoCountryNetherlands
Extent0.06 m.
Access and UseVrij. Alleen digitaal te raadplegen behalve nr 7
Preferred CitationArchief Albertina Theodora Adriana van Campen-Doesburg, collectie Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) in Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Biografie

Geboren op 7 december 1853 te Amsterdam, overleden op 28 juli 1930 te Amsterdam; roepnaam Doortje; onderwijzeres nuttige handwerken tot haar huwelijk in 1878 met de progressieve fabrikant Lieuwe van Campen; gelovig protestants en actief in de vrouwenbeweging; medeoprichtster van de Vrije Vrouwenvereeniging (VVV) in 1889 en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK) in 1894.


Inhoud

Correspondentie met Alida Veen-Brons alias Famke 1927; brieven aan Gesina van der Molen 1928-1930 en aan Jac. van Amstel 1929; lidmaatschapskaart, convocaties en andere stukken betreffende de vrouwenkiesrechtbeweging 1905-1911; knipsels van artikelen van haarzelf en anderen en documentatie betreffende de positie van vrouwen 1889-1978. De voorzittershamer van de Vrije Vrouwenvereeniging is nog in het bezit van de familie.
Brochure De Vrije Vrouwenvereeniging, haar streven en werken 1889 en Toespraak, gehouden in de Vrije Vrouwen-Vereeniging op 24 september 1890, aankondiging van de viering van het twintigjarig bestaan 1909, uitnodiging vaar een bestuursvergadering 12 november 1911 en knipsel van de viering van de zeventigste verjaardag van Wilhelmina Drucker 1917. 1889-1917.

Knipsels met aankondiging van de oprichting van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1893, haar deelnemerskaart en speld met lintje van het congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht 15-20 juni 1908 in Amsterdam, twee vaantjes met de tekst 'vrouwenkiesrecht', ingekomen briefkaart van de VVK Amsterdam 30 april 1911 en overlijdensbericht van Theodore Haver 1912. 1893-1912.

Correspondentie met A.C. Veen-Brons, alias Famke. 1927.

Brieven aan Gesina van der Molen, één ingekomen brief van Gesina van der Molen 22 april 1930 en knipsels van artikelen en correspondentie van Gesina van der Molen uit De Amsterdammer. 1928-1930.

Brieven aan Jac. van Amstel en haar visitekaartje. 1929.

Ingekomen stukken van Anna Polak, Gesina van der Molen en A.C. Veen-Brons bij L. van Campen naar aanleiding van haar overlijden en aflevering van het Maandbulletin van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. 1930.

Een pionierster. Albertina Theodora Adriane van Campen-Doesburg. Genealogie familie Doesburg. Samengesteld door C.L. Doesburg, Hilversum, Mei 1990. 1990.

7
Een pionierster. Albertina Theodora Adriane van Campen-Doesburg. Genealogie familie Doesburg. Samengesteld door C.L. Doesburg, Hilversum, Mei 1990. 1990.. 1 deel.