/
You are not logged in

Back home is hier

Ondertitelinterview met Lydia Sharpe
MakerMul, Kitty
Titel tijdschriftFier
Volume3
Jaar van tijdschrift2000
Nummer van tijdschrijft2
Maand van tijdschrijftmrt/apr
Paginatiep.4-6
Illustratiefoto
TaalDutch
Mediumart
SamenvattingInterview met Lydia Sharpe, vrijwilligster in de Engelssprekende parochie in Amsterdam, over haar jeugd op Aruba, (vrijwilligers)werk, geloof, de multiculturele samenleving, discriminatie.
Thesaurustermallochtonen
kolonialisme
racisme
multicultureel
vrijwilligerswerk
kerken
Arubaans
Aruba
Nederland
interview (vorm)
CategorieënArticle/Artikel


Similar documents