/
Witte vlekken met pensioen?

Witte vlekken met pensioen?

Ondertitelontwikkelingen in de toegang tot de aanvullende pensioenen
MakerKraamwinkel, M.
Titel tijdschriftNemesis
Volume15
Jaar van tijdschrift1999
Nummer van tijdschrijft4
Maand van tijdschrijftjul/aug
Paginatiep. 126-131
TaalDutch
Mediumart
SamenvattingIn dit artikel worden de zogenoemde witte vlekken op pensioengebied besproken. Met witte vlekken op pensioengebied worden de werkgevers en werknemers zonder aanvullende pensioenregeling bedoeld. Werkgevers zonder pensioenregeling zijn werkgevers die geen pensioenregeling in het leven hebben geroepen voor het bij hun in dienst zijnde personeel (ondernemingsregeling) en zich ook niet (eventueel verplicht) hebben aangesloten bij een bedrijfstakregeling. Werkgevers zonder pensioenregeling blijken geconcentreerd te zijn in bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt. Werknemers zonder pensioenregeling zijn òf in dienst bij witte werkgevers, òf zijn uitgesloten van de bij hun werkgever bestaande pensioenregeling. Bepaalde groepen werknemers worden vaker uitgesloten dan andere. Veel uitgesloten groepen bestaan vooral uit vrouwen. De auteur komt tot de conclusie dat op termijn de 'witte werkgever' het grootste probleem zal vormen.
Thesaurustermpensioenen
Copyright licentieNon-commercial use permitted
CategorieënArticle/Artikel


Similar documents