/
string(0) ""
array(4) {
  ["txt"]=>
  string(0) ""
  ["block_datas"]=>
  string(0) ""
  ["block_thumbnail"]=>
  string(0) ""
  ["block_media"]=>
  string(0) ""
}
You are not logged in

Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Titel tijdschriftKamerstukken 19908
Jaar van tijdschrift1987
Nummer van tijdschrijft4
Magazine Day10
Maand van tijdschrijftjun
TaalDutch/Nederlands
VindplaatsD 138/29
Mediumart
SamenvattingWijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Stb. 1980, 86), van artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek en aanvulling van de Wet medezeggenschap onderwijs en enkele andere onderwijswetten, alsmede opneming van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst (Stb. 1980, 384), van de Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen (Stb. 1975, 129) en van de Wet tijdelijke voorziening gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van gehuwden en ongehuwden in geval van beeindiging van de dienstbetrekking (Stb. 1979, 278) in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Wet tot herziening van de wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen)
Thesaurusterm (NL)gelijke behandeling
WGBA
CategorieënArticle/Artikel


Similar documents